Het Vergeten Kind

In Nederland groeien duizenden kinderen op in een instabiele en onveilige thuisomgeving. Bijvoorbeeld doordat het gezin in armoede leeft of ouders een beperking of psychische problemen hebben. Kinderen in deze gezinnen zijn extra kwetsbaar en leven veelal in een sociaal isolement. Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen.

Daarnaast verblijven ruim 48.000 kinderen in opvangcentra. Deze kinderen zijn uit huis geplaatst omdat de thuissituatie te onveilig of instabiel is. Zoals kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang zitten en medeslachtoffer zijn van huiselijk geweld, kinderen waarvan moeder en/of vader de woonlasten niet langer kan dragen en kinderen in asielzoekerscentra.

Als deze kinderen niet geholpen worden, leidt dat later tot verhoogde kans op criminaliteit, schooluitval en alcohol en drugsproblematiek. Ook is de kans groot dat hun kinderen later weer hetzelfde meemaken.

Veilige en kindvriendelijke omgeving

Het Vergeten Kind probeert deze spiraal te doorbreken en zet zich in voor alle kinderen en jongeren in Nederland die zich in een onveilige of instabiele situatie bevinden. De stichting geeft kinderen die in opvangcentra verblijven een veilige en kindvriendelijke leefomgeving en biedt de juiste zorg en begeleiding om het verleden achter zich te laten.

Ook ondersteunt de stichting programma’s die gericht zijn op het voorkomen van uithuisplaatsing. Daarnaast onderneemt zij initiatieven om urgente problemen op de agenda te zetten van de partijen die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van deze kwetsbare kinderen, totdat hun situatie daadwerkelijk is verbeterd.

Het Vergeten Kind

Gesteund sinds
2012
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 950.000
Martijn_DuimenOmhoog.png

Steun Het Vergeten Kind andere Goede Doelen

We steunen meer dan 150 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee