Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en de Postcode Loterij gaan samen de strijd aan tegen mensenhandel

No one shall be held in slavery. Vanuit dat motto voert het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel [CKM] strijd tegen uitbuiting van kinderen én volwassenen in Nederland. 

Want mensenhandel is niet alleen iets wat lang geleden of duizenden kilometers ver gebeurd. Ook in Nederland worden dagelijks meisjes, jongens, vrouwen en mannen slachtoffer van mensenhandel. Het CKM wil dat dit stopt.

Het CKM lobbyt, signaleert, onderzoekt, agendeert, lanceert campagnes, publiceert en voert actie. Allemaal om mensenhandel in Nederland te stoppen, te voorkomen en slachtoffers de best mogelijke hulp te bieden.

In 2013 ontvingen Terre des Hommes en 'Fier' een extra bijdrage van ruim
3 miljoen euro voor de realisatie van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. In 2016 ontving het CKM haar eerste jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro. Dit betekent een enorme impuls voor de strijd tegen mensenhandel!

Met steun van de Nationale Postcode Loterij heeft het CKM onder andere een eigen kennisdatabank gerealiseerd (www.mensenhandelweb.nl), worden bewustwordingscampagnes gecreëerd en zijn diverse, innovatieve projecten opgezet om mensenhandel in Nederland te voorkomen, slachtoffers te beschermen en mensenhandelaren te stoppen. Meer informatie over het CKM en haar werkzaamheden vind je op www.ckm-fier.nl.

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel strijdt tegen mensenhandel in Nederland.

Thema's
Mensenrechten
Gesteund sinds
2013
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 4.695.000,-

Hoe bindt het CKM de strijd aan tegen kinderhandel en mensenhandel?

Mensenhandel zichtbaar maken voor bewustwording

Om een vuist te kunnen maken tegen mensenhandel is draagvlak en steun nodig van het grote publiek. Weinig mensen weten dat mensenhandel zich afspeelt in onze samenleving. Mensenhandel iets is van hier en nu, speelt zich af onder onze ogen. Dat vraagt om zichtbaarheid. Zichtbaarheid voor de problematiek, voor het werk van het CKM en bovenal voor de slachtoffers.

Signaleren, agenderen, informeren en lobbyen

Het CKM geeft gevraagd en ongevraagd advies, voert lobby, deelt kennis en werkt mee aan beleidsvorming. Het CKM agendeert mensenhandel bij zowel de lokale, regionale als landelijke politiek en wordt regelmatig geraadpleegd door ministeries, de nationaal rapporteur mensenhandel, politie, justitie, onderzoeksinstituten en de media.

Samenwerking

Mensenhandel is een complex probleem. De aanpak van mensenhandel vraagt samenwerking. Daarom werkt het CKM veel samen met nationale én internationale partners. Het doel: krachten bundelen en een gezamenlijke vuist maken. Het CKM werkt samen met partijen als Terre des Hommes, FairWork, Comensha, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, Defence for Children, politie en justitie. 

CKM_image1.jpg

Bijzondere projecten van Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Lees hieronder meer over deze projecten:

Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel - Maak mij zichtbaar - € 1.195.000

Extra project 2018 - € 1.000.000,- Tweede vestiging Veilige Veste huis in Capelle aan den IJssel

04.x_detailpagina_winston.jpg

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we meer dan 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE

Benieuwd naar het werk van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel?

Naar de website