Hivos en de Postcode Loterij: samen voor een vrije, eerlijke en duurzame wereld

Hivos is een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Met slimme projecten op de juiste plaatsen verzet Hivos zich tegen discriminatie, ongelijkheid, machtsmisbruik en de overbelasting van onze leefomgeving. Alleen tegenwicht bieden is niet genoeg. Hivos streeft naar structurele verandering door samen te werken met innovatieve bedrijven, burgers en hun organisaties. Met hen deelt Hivos een droom waarin economieën duurzaam zijn en samenlevingen open staan voor iedereen.

Hivos wordt al sinds 2007 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft Hivos van de loterij 35 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Hivos

Thema's
Mensenrechten, Klimaat
Gesteund sinds
2007
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 21.575.000,-

Wat zijn de belangrijkste speerpunten van Hivos?

Vrouwenrechten

De achtergestelde positie van vrouwen staat centraal in al het werk dat Hivos doet. Ze zijn actief in de meest vrouwonvriendelijke delen van de wereld en deinzen er niet voor terug om controversiële onderwerpen als veilige abortus en vrouwenbesnijdenis op de agenda te zetten.

Seksuele Rechten en Diversiteit

Hivos maakt zich al decennialang sterk voor de rechten van seksuele minderheden en mensen die leven met hiv/aids. Ze bestrijden de meest hardnekkige vooroordelen en stigma’s, bieden rechtsbijstand en voorkomen nieuwe besmettingen. Ze wijzen overheden op hun verantwoordelijkheid om de rechten van álle mensen te respecteren.

Vrijheid van Meningsuiting

Vrijheid van meningsuiting is voor Hivos geen middel om haar idealen te realiseren, maar een doel op zich. Ze stimuleren creatieve broedplaatsen, nieuwe podia en onafhankelijke media. Ze werken aan een vrij en open internet en bieden opiniemakers online tools om zich af te schermen van geheime diensten.

Transparantie en Verantwoording

Vrije uitwisseling van informatie en de inspraakmogelijkheden voor burgers, zijn essentieel in een democratische samenleving. Hivos biedt mensen nieuwe mogelijkheden om inzicht te krijgen in wat bedrijven en overheden doen en druk uit te oefenen waar dat nodig is.

Hernieuwbare Energie

Hivos werkt wereldwijd aan de omslag naar hernieuwbare energie. Dat is belangrijk voor de economie, de gezondheid én het klimaat. Ze voorzien arme mensen in afgelegen gebieden van nieuwe vormen van energie, zoals biogas en stimuleren overheden en bedrijven om te investeren in de energie van de toekomst.

Duurzaam Voedsel

Hivos werkt wereldwijd aan een eerlijker en duurzamer voedselsysteem. Met nieuwe technieken en beproefde landbouwmethodes zetten ze zich in tegen oneerlijke verdeling van voedsel, de teloorgang van soorten, bodemuitputting en klimaatverandering. Voor voldoende, voedzaam en betaalbaar eten voor iedereen.

hivos-speerpunten.jpg

Bijzondere projecten van Hivos

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft Hivos extra schenkingen van de Postcode Loterij ontvangen voor bijzondere projecten. Zie hieronder meer informatie over een aantal van de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Extra bijdrage 2021 - All Eyes on the Amazon - € 4.000.000

Eenmalige extra bijdrage 2020 - € 1 miljoen - Hivos Food & Lifestyle Fund

Droomfonds 2017 - € 14.825.000 - Alle ogen op de amazone

Humberto_Duimen.png

Steun Hivos en andere Goede Doelen

We steunen meer dan 100 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee

hivos-benieuwd.jpg

Benieuwd naar het werk van Hivos?

Naar de website