Rode Kruis en de Postcode Loterij: samen sterk voor mensen in nood

Hulp aan mensen in nood

Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Dichtbij en ver weg. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. Wij geloven, vanuit de grond van ons hart, dat je elkaar in nood helpt. Hoe dan ook. Dat iedereen onvoorwaardelijk, altijd en overal op medemenselijkheid moet kunnen rekenen. Uit respect voor elkaar, van mens tot mens. Dat is wat ons drijft in alles wat we doen. Wij zijn hier om te helpen.
Het Nederlandse Rode Kruis zorgt voor voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en onderdak. Ook herstelt ze het contact tussen familieleden die elkaar in de chaos zijn kwijtgeraakt. Lang nadat een ramp voorbij is, is het Rode Kruis nog steeds aanwezig. Samen met lokale gemeenschappen wordt er gewerkt aan wederopbouw en voorbereiding, om de schade van een volgende ramp zoveel mogelijk te beperken.

Rode Kruis

Thema's
Noodhulp
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 33.275.000,-

Wat doet het Rode Kruis?

Voorbereiding op rampen: voorkomen is beter dan genezen

Het aantal natuurrampen is in de afgelopen twee decennia sterk toegenomen: van 80 naar 400 per jaar. Met de toename van het aantal rampen, groeit ook het aantal slachtoffers. Het Rode Kruis helpt direct als er een ramp plaatsvindt, al meer dan 150 jaar. Met deze ervaring kunnen kwetsbare gemeenschappen worden geholpen om zich beter voor te bereiden en te beschermen tegen terugkerend natuurgeweld.

Schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen

Gebrek aan schoon drinkwater, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne is wereldwijd de grootste oorzaak van ziekte en dood. Het Rode Kruis zet zich wereldwijd in om dit probleem aan te pakken. Door mensen in de meest afgelegen en arme gebieden te voorzien van schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Zo wordt de gezondheidssituatie van kwetsbare gemeenschappen verbeterd en hun weerbaarheid en zelfredzaamheid vergroot.

Basisgezondheidszorg: samen werken aan gezonde gemeenschappen

Gezondheid is een groot goed. Voor een groot deel van de wereldbevolking is dit echter niet vanzelfsprekend. Mensen kunnen zelf veel doen om gezond te blijven als ze de juiste informatie en middelen hebben. In kwetsbare gemeenschappen speelt het Rode Kruis hierop in met voorlichting, preventie en toegankelijke zorg. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de beschikbaarheid van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Samenwerking met de lokale bevolking en de overheid is hierbij cruciaal. Op deze manier kan ervoor worden gezorgd dat de hulpverlening van het Rode Kruis de bestaande voorzieningen aanvult en versterkt.

watrode.jpg