Rode Kruis en de Postcode Loterij: samen sterk voor mensen in nood

Hulp aan mensen in nood

Daar staat het Rode Kruis voor. Tijdens noodsituaties, bij rampen en conflicten. Dichtbij en ver weg. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld zijn we overal aanwezig. Wij geloven, vanuit de grond van ons hart, dat je elkaar in nood helpt. Hoe dan ook. Dat iedereen onvoorwaardelijk, altijd en overal op medemenselijkheid moet kunnen rekenen. Uit respect voor elkaar, van mens tot mens. Dat is wat ons drijft in alles wat we doen. Wij zijn hier om te helpen.
Het Nederlandse Rode Kruis zorgt voor voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en onderdak. Ook herstelt ze het contact tussen familieleden die elkaar in de chaos zijn kwijtgeraakt. Lang nadat een ramp voorbij is, is het Rode Kruis nog steeds aanwezig. Samen met lokale gemeenschappen wordt er gewerkt aan wederopbouw en voorbereiding, om de schade van een volgende ramp zoveel mogelijk te beperken.

Rode Kruis

Thema's
Noodhulp
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 41.268.000,-

Wat doet het Rode Kruis?

In Nederland

 

In Nederland komen de noodhulpteams van het Rode Kruis in actie bij acute nood. Het verlenen van noodhulp tijdens crisissituaties vloeit voort uit hun auxiliaire rol, en is vastgelegd in een Koninklijk Besluit. Het Rode Kruis staat klaar op festivals en evenementen om hulp te bieden. En door kennis te verspreiden over EHBO en zogenoemde Goed Voorbereidprojecten te ontwikkelen, zorgen ze ervoor dat mensen zichzelf en anderen kunnen én willen helpen wanneer dat nodig is.

Wereldwijd

 

Wereldwijd reageert het Rode Kruis op acute rampen en conflicten. Tegelijkertijd maken ze gemeenschappen weerbaarder om de impact van noodsituaties te verminderen. Soms kunnen ze zelfs de hulp bieden waarmee rampen worden voorkomen. Ook beschermt het Rode Kruis mensen tegen de gevolgen van conflict. Dankzij hun zusterverenigingen zijn er contacten in verschillende gemeenschappen wereldwijd. Hierdoor hebben ze een goed beeld van de meest fragiele gebieden, de rampenrisico’s waaraan mensen blootstaan en de humanitaire noden. Of dat nu komt door de gevolgen van klimaatverandering, migratie, epidemieën, gewapende strijd of het risico op natuurgeweld.

Humanitair Oorlogsrecht

 

Leidraad binnen het werk van het Rode Kruis is het Humanitair Oorlogsrecht, oftewel het respect voor de menselijke waardigheid in de meest onmenselijke omstandigheden. Als Rode Kruis zijn zij de hoeder van het Humanitair Oorlogsrecht. In Nederland verspreiden ze kennis over het Humanitair Oorlogsrecht en zijn ze actief in pleitbezorging rondom oorlogsrecht-thema’s.

klein_Rode-Kruis-RK0025451.jpg