UNHCR en de Nationale Postcode Loterij: Samen voor het beschermen van vluchtelingen en het bouwen aan een betere toekomst.

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties en werd in 1951 opgericht. Als grootste vluchtelingenorganisatie leidt en coördineert UNHCR over de hele wereld hulpacties om vluchtelingen te beschermen en oplossingen te zoeken. Naast bescherming en noodhulp helpt UNHCR mensen op de vlucht ook een nieuw bestaan opbouwen.

UNHCR wordt sinds 2002 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie voor haar activiteiten 39,6 miljoen euro van de loterij.

UNHCR

Thema's
Noodhulp, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten.
Gesteund sinds
2002
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 11.250.000,-

Wat zijn de drie manieren waarop UNHCR vluchtelingen helpt in de wereld?

Opkomen voor rechten

 

Mensen op de vlucht hebben vaak alles achter moeten laten en zijn kwetsbaar. Ze krijgen vaak geen bescherming van hun overheid. UNHCR zorgt er in de eerste plaats voor dat vluchtelingen toegang hebben tot mensenrechten in het land waar ze verblijven. Denk bijvoorbeeld aan medische zorg en juridische bescherming. Zo wil UNHCR hun veiligheid waarborgen en voorkomen dat vluchtelingen worden teruggestuurd naar het land van herkomst waar zij vervolging, oorlog of geweld vrezen.

Levensreddende steun

 

Bij crises is UNHCR binnen 72 uur ter plaatse en kan de organisatie meer dan een half miljoen mensen noodhulp bieden. Met meer dan 79.5 miljoen vluchtelingen wereldwijd in 2020, zet UNHCR zich in voor meerdere gelijktijdige noodsituaties in ruim 130 landen. Vaak biedt UNHCR steun in risicogebieden. In deze dringende situaties voorziet UNHCR gevluchte mensen direct in basisbehoeften zoals onderdak, medische zorg en eten.

Bouwen aan een toekomst

Aanhoudende conflicten, vervolging en nieuwe crises zoals COVID-19 zorgen voor steeds complexere situaties voor vluchtelingen, waarbij zij steeds langer weg van huis zijn. Als het veilig is, helpt UNHCR vluchtelingen en ontheemden weer terug naar huis te gaan. Als dat niet mogelijk is, biedt UNHCR ondersteuning bij integratie in het land waar zij verblijven of helpt UNHCR hen bij hervestiging naar een derde land. UNHCR helpt vluchtelingen bouwen aan een waardige toekomst met duurzame oplossingen, zoals het bieden van onderwijs, vaktrainingen en werkgelegenheid. Zo wordt hun zelfdredzaamheid versterkt en kunnen zij aan een nieuw en veilig bestaan bouwen. Daarnaast werkt UNHCR ook aan toegang tot duurzame energie en duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen voor en door vluchtelingen.

klein_UNHCR-RF231219_2015.23.11.CD-21.jpg