UNHCR en de Nationale Postcode Loterij: samen voor het beschermen van vluchtelingen wereldwijd

UNHCR werd in 1951 opgericht met als doel oplossingen te vinden voor de problematiek van de vluchtelingen, asielzoekers en staatlozen wereldwijd.
De organisatie is voornamelijk bekend door haar grote humanitaire operaties ten tijde van oorlog.

UNHCR wordt sinds 2002 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie voor haar activiteiten 39,6 miljoen euro van de loterij.

UNHCR

Thema's
Noodhulp
Gesteund sinds
2002
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 12.734.000,-

Wat zijn de drie manieren waarop UNHCR vluchtelingen helpt in de wereld?

Terugkeer

Wat vluchtelingen het allerliefst willen is terugkeren naar hun eigen land zodra het daar weer veilig is. Als dit mogelijk wordt zorgt UNHCR er voor dat deze mensen de beste kansen krijgen om zich terug thuis te voelen in eigen land, zelfs al is dit na vele jaren. Tijdens hun verblijf in het buitenland blijft UNHCR er immers voor zorgen dat mensen kansen krijgen om te werken, opleidingen kunnen volgen die erkend worden in hun land van herkomst etc.

Integratie

Soms is het voor vluchtelingen niet mogelijk om naar hun eigen land terug te keren. UNHCR zorgt er dan voor dat deze mensen de beste kansen krijgen om te integreren in het land waar ze naartoe zijn gevlucht. UNHCR zorgt er voor dat mensen kunnen overleven dankzij beschutting, eten, drinken, ziektezorg etc. te voorzien. UNHCR zorgt er voor dat mensen later ook kunnen gaan werken, dat ze naar school kunnen, dat ze kansen krijgen en dat hun rechten worden gerespecteerd. Dankzij UNHCR krijgen vluchtelingen een kans op een normaal leven.

Hervestiging

Nadat ze gevlucht zijn uit hun eigen land is het voor sommige mensen, omwille van hun identiteit, hun positie of doordat ze zo kwetsbaar zijn, te onveilig om te blijven in het land waar ze eerst naartoe gevlucht zijn. In dat geval zorgt UNHCR er voor dat ze goed geïnformeerd, en met de beste kansen voor integratie worden hervestigd naar een ander land waar ze zich wel zullen kunnen ontplooien.

UNHCR_Hoe.jpg