IUCN NL en Postcode Loterij: voor een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd

IUCN NL is de Nederlandse tak van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), 's werelds oudste en grootste unie van natuurorganisaties.
Samen met haar netwerk van groene organisaties, bedrijven, overheden en wetenschappers werkt IUCN NL aan wereldwijd behoud van natuur.

De natuur vormt immers onze basis. Het fundament voor ons welzijn. De natuur voedt ons, houdt ons gezond en weerbaar, en levert de essentiële bouwstenen voor onze sociale en economische ontwikkeling. IUCN NL wordt sinds 2000 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft IUCN NL van de loterij 31,4 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Landaankoopfonds

Door ontbossing wordt het leefgebied van veel planten- en diersoorten steeds kleiner. Het voortbestaan van bedreigde diersoorten, zoals bruine slingeraap, de Boliviaanse blauwkeelara en de jaguar, staat daardoor op het spel.

Dankzij het landaankoopfonds van IUCN NL kunnen natuurorganisaties in zuidelijke landen bedreigde stukken natuur aankopen of leasen, zodat het leefgebied van bedreigde soorten wordt uitgebreid.

Effectief

De strategische aankoop van stukken bedreigde natuur is een extreem doeltreffende en kostenefficiënte manier om de natuur te beschermen. Soms kan met de aankoop van slechts enkele hectares al een cruciale verbinding gemaakt worden tussen twee geïsoleerde stukken bos. Hierdoor wordt het leefgebied van tal van soorten, zoals papegaaien, olifanten, apen en jaguars, in een klap een stuk groter. 

Duurzaam

Het eigendom en de verantwoordelijkheid voor het aangekochte natuurgebied komt in handen van een lokale natuurorganisatie. Deze organisaties kennen de lokale context door en door en staan in nauw contact met de lokale gemeenschappen. Deze lokale verankering is de beste manier om natuurbehoud voor de lange termijn te realiseren. 

Sinds 2001 ondersteunt de Nationale Postcode Loterij het landaankoopfonds van IUCN NL.

IUCN NL

Thema's
Natuurbescherming
Gesteund sinds
2000
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 9.725.000,-

IUCN NL’s werk richt zich op vier thema’s

Natuurbeheer

IUCN NL beschermt bedreigde soorten en hun leefgebieden. Het redden van soorten is nodig: niet alleen omdat planten en dieren een recht hebben om te overleven, maar ook omdat mensen planten en dieren nodig hebben om zelf te overleven. De natuur is immers onze basis.

Klimaat, water & voedsel

Gezonde ecosystemen die voldoende water en voedsel leveren vormen het fundament voor ontwikkeling. Daarom werkt IUCN NL aan behoud van deze diensten - óók in een veranderend klimaat.

Rechtvaardigheid

Ieder mens heeft recht op zeggenschap over zijn eigen leefomgeving, en op toegang tot natuurlijke hulpbronnen. Daarom werkt IUCN NL aan het vergroten van inspraak van burgers in ontwikkelingslanden.

Groene economie

De natuur levert de bouwstenen voor onze economie. Maar omdat deze waarde niet altijd zichtbaar is, zijn we op veel van ons natuurlijk kapitaal aan het interen. IUCN NL werkt aan een completer beeld van de economie waarin natuurlijk kapitaal wordt meegewogen.

D_04_IUCNNL_Hoe.jpg
Fotocredit: PanPhoto/ Karo Sahakyan
Carolien.png

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE

D_04_IUCNNL_Benieuwd.jpg
Fotocredit: PanPhoto/ Karo Sahakyan

Benieuwd naar het werk van IUCN NL?

Naar de website