2021 - Everyday Heroes

Everyday Heroes helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Organisaties zoals recruitmentbureaus en het UWV dragen mensen die wel willen maar niet kunnen werken aan bij Everyday Heroes. Andere bedrijven kopen ‘Impactpakket’ ter waarde van € 3.500 bij de stichting waarna een jobcoach met de bijdrage uit een ‘Impactpakket’ de laatste obstakels om een passende werkgever te vinden voor de werkzoeker wegneemt. Denk hierbij aan begeleiding, opleidingen, reiskosten of iets tastbaars zoals een elektrische fiets voor woon- werkverkeer. In 2020 werken ruim 600 werkgevers en 75 gemeenten samen met de stichting. Hierdoor kwamen al 500 mensen in aan een baan en inkomen. Ook konden tot nu toe 250 mensen hun betaalde baan tijdens de coronacrisis behouden. De genoemde successen maken Everyday Heroes een steeds belangrijker partner voor het ministerie, belangenorganisaties, gemeenten, sociale koepels en jobcoachorganisaties. De bijdrage van de Postcode Loterij wordt ingezet voor doorontwikkeling van de organisatie zodat kwaliteit, continuïteit en impact gewaarborgd blijft. Met als doel: meer mensen aan het werk. 

2021 - Everyday Heroes

Bijzonder project in
2021
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 300.000