ARK Natuurontwikeling en de Postcode Loterij: grenzen verleggen voor wilde natuur

ARK Natuurontwikkeling verlegt grenzen voor wilde natuur met als resultaat robuuste natuurgebieden waar de natuur zijn gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. Bovendien genereert die natuur inkomsten en zijn mensen er van harte welkom.

Als innovatieve natuurorganisatie wil ARK Natuurontwikkeling laten zien hoe maatschappelijke veranderingen voortdurend leiden tot nieuwe kansen voor natuur en landschap. In Nederland en Europa. Ze stimuleren mensen om die kansen te pakken, vanuit de overtuiging dat meer ruimte voor de natuur in ons denken en handelen de kwaliteit van leven vergroot. Voor mens en natuur.

ARK Natuurontwikkeling wordt sinds 1996 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft ARK van de loterij 25,8 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

ARK Natuur-ontwikkeling

Thema's
Natuurbescherming
Gesteund sinds
1996
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 8.848.000,-

Hoe verlegt ARK Natuurontwikkeling grenzen voor wilde natuur?

Katalysator

ARK zoekt vooral een initiërende en katalyserende rol in de beginfase van veel projecten. Haar onafhankelijke positie maakt dat zij deze rol vaak beter kan vervullen dan veel andere organisaties, overheden of bedrijven. Zijn de kastanjes uit het vuur, dan worden voorbeeldprojecten overgedragen.

Natuur uit het hart

Mensen moeten de natuur in hun harten kunnen sluiten. Vanuit die overtuiging betrekt ARK het publiek en vooral kinderen op een zeer intensieve manier bij haar werk. Een uitgebreide website, gebruik van social media, de Dwaalfilm en een volledig vrije toegang tot de gebieden - ook buiten wegen en paden - passen hierbij.

Geld voor ARK

ARK werkt zonder structurele financiële ondersteuning van de overheid. Inkomsten komen vooral uit opdrachten en projecten. Nieuwe, innovatieve, voorbeeldprojecten worden indien nodig gefinancierd met geld van fondsen en/of een bijdrage van Nationale Postcode Loterij.

ark.jpg

Bijzondere projecten van ARK Natuurontwikkeling

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft ARK Natuurontwikkeling ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Extra bijdrag 2022 - € 2.000.000 - Natuur als bondgenoot tegen overstromingen in Limburg

Extra bijdrag 2021 - € 2.185.000 - Rewilding de Veluwe

Extra project 2018 - € 2.163.000 - Herstel natuurlijke waterbergingsfunctie Gulpdal

Droomfonds 2015 - € 13.500.000 - Natuurherstel Haringvliet

Extra bijdrage 2014 - € 1.870.000 - Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur

04.x_detailpagina_winston.jpg

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we meer dan 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE

ark2.jpg

Benieuwd naar het werk van ARK Natuurontwikkeling?

Naar de website