2022 - Wereld Natuur Fonds, LandschappenNL, ARK Natuurontwikkeling, de Natuur en Milieufederaties en Natuurmonumenten

Natuur als bondgenoot tegen overstromingen in Limburg

Het klimaat verandert en het weer wordt daardoor onvoorspelbaarder. De noodsituatie in Limburg eerder dit jaar laat zien dat het urgent en belangrijk is om ons aan te passen aan klimaatextremen. Het risico bestaat dat door de overheid alleen wordt ingezet op gangbare oplossingen zoals hogere dijken en betonnen dammen. Vijf partners van de Postcode Loterij hebben de handen ineengeslagen om in het Limburgse Geul- en Gulpdal aan burgers, boeren en overheden te laten zien dat een hoogwateraanpak op basis van natuurlijke oplossingen werkt en gewenst is. Door in dit recent getroffen gebied te laten zien dat het werkt wordt een beweging gestart om deze duurzame aanpak van klimaatadaptatie verder over Nederland uit te rollen en ervoor te zorgen dat natuurlijke oplossingen uiteindelijk de vanzelfsprekende keuze worden in de hoogwateraanpak van overheden.

2022 - Natuur als bondgenoot tegen overstromingen in Limburg

Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.000.000