Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling en Vogelbescherming Nederland

Haringvliet

De bouw van de Haringvlietdam in 1971 zorgde ervoor dat de biodiversiteit in het Haringvliet sterk achteruit is gegaan. Het Wereld Natuur FondsNatuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling en Vogelbescherming Nederland willen samen met Sportvisserij Nederland en Staatsbosbeheer het tij keren. Zij dromen van unieke, oer-Hollandse getijdennatuur in de monding van de Rijn en de Maas. In deze natuur moeten vissen en trekvogels hun voedsel- en kraamkamers terugvinden en mensen een prachtige natuurbeleving krijgen. De organisaties ontvingen in 2015 13,5 miljoen euro voor het Droomfondsproject Haringvliet.

De achtergrond

Het Haringvliet. Je zou bijna vergeten dat dit de monding is van twee grote Europese rivieren: de Rijn en de Maas. Een delta waar het getij en de natuurlijke overgang van zoet rivierwater naar zout zeewater voor een karakteristieke natuur en soortenrijkdom zorgden. Waar trekvogels zich konden opvetten voor hun lange migratietochten, en waar trekvissen toegang hadden tot het Europese achterland.

Ooit, want de voltooiing van de Haringvlietdam in 1971 bracht hier verandering in. Het water- en deltaleven kwam tot stilstand. Trekvissen konden de rivieren niet meer bereiken en unieke planten- en diersoorten verdwenen. Het Haringvliet verloor haar betekenis als kweekkamer en monding van twee grote Europese rivieren.  

Nu ontstaat er voor dit gebied een unieke kans! In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Vissen kunnen weer tussen zee en rivier trekken en er kan een geleidelijke overgang tussen zoet en zout water ontstaan, een brakwaterzone waar getijdennatuur kan floreren.

De aanpak

Met het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen keert de natuurlijke habitat niet zomaar terug. Met gerichte maatregelen voor natuurherstel en toerismeontwikkeling sorteren zes natuurorganisaties voor op de opening van de Haringvlietsluizen. De delta krijgt ecologisch én economisch een impuls. Dankzij de bijdrage van de loterij komt er aan beide zijden een groene zoom met natuurlijke oevers waar oorspronkelijke dier- en plantensoorten zich thuis voelen. Ook wordt er gewerkt aan het herstel van schelpdierbanken in de monding van het Haringvliet en de terugkeer van de Europese Atlantische steur.

Het Haringvliet wordt weer de natuurparel om trots op te zijn en waar de mens van kan genieten. Er komen unieke recreatieve voorzieningen. De organisaties hebben al een vaarverbinding vanuit hartje Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet gerealiseerd. En er komt een Vogelobservatorium die mensen een unieke inkijk geeft in het rijke vogelleven. Als voortuin van de regio Rotterdam biedt dit kansen voor een economische impuls voor de Zuid-Hollandse eilanden. 

Bekijk de animatie voor een korte uitleg van de verschillende aspecten van het Droomfondsproject Haringvliet:

Stand van zaken

Na het ontvangen van de Droomfondsbijdrage werken de zes samenwerkende natuurorganisaties er hard aan om de droom werkelijkheid te maken. Het project is opgesplitst in zes deelprojecten waarin de zes organisaties in teams aan samenwerken. Er zijn al mooie resultaten geboekt. Zo zijn er tientallen gezenderde steuren uitgezet in opmaat naar terugkeer van deze zeldzame, iconische trekvis. Er is ruim 70 hectare landbouwgrond aangekocht die dit jaar omgevormd wordt naar nieuwe getijdennatuur. De eerste schelpdieren zijn te water gelaten voor een proef gericht op herstel van schelpdierbanken in de voordelta. De ontwikkelingen worden nauwkeurig gevolgd. Afgelopen twee jaar, maar ook in 2017 vaart de Waterbus vanuit Rotterdam en Dordrecht naar het Haringvliet. Vanuit het deelproject monitoring zijn er een tweetal rapporten opgeleverd die de vis- en vogelstand voor en na voltooiing van de Haringvlietdam inzichtelijk maken.

De ontwikkelingen volgen?

In opdracht van het Droomfondsproject Haringvliet hebben de projectpartners Camilla Dreef gevraagd een vlog te maken. Eens in de twee weken bezoekt ze het Haringvliet, brengt de natuur in beeld, geeft tips voor leuke (natuur-)uitstapjes en besteedt aandacht aan de ontwikkelingen.

Zie de vlog van Camilla:

Voor meer informatie of om de vlog te volgen, zie www.haringvliet.nu.

2015 - Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling en Vogelbescherming Nederland: Haringvliet

Project
Een unieke, nieuwe getijdennatuur in de monding van de Rijn en de Maas.
Bijzonder project in
2015
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 13,5 miljoen