ARK

Herstel natuurlijke waterbergingsfunctie Gulpdal

De rivier de Gulp ontspringt in Wallonië en stroomt op weg naar de monding in de Geul door de Limburgse heuvels. De afgelopen tien jaar kampte het Gulpdal tweemaal met zeer zware wateroverlast met de nodige economische schade ten gevolg. In reactie hierop is een pakket maatregelen gepland om het Gulpdal tegen hoog water te beschermen. Deze technische oplossingen, waaronder een dam bij Slenaken, hebben echter negatieve gevolgen voor de natuur. In dit project zorg ARK ervoor dat de hellingen en oevers van de Gulp hun natuurlijke waterbergingsfunctie terug krijgen. Hierdoor kan bij Slenaken een minder ingrijpende dam gebouwd worden en wordt deze in de toekomst wellicht geheel overbodig. Het project draagt ook bij aan een beter leefgebied van onder andere de Atlantische zalm, beekforel, zwarte ooievaar en hazelmuis.

2018 - ARK: Grenzeloos Gulpdal

Project
Herstel natuurlijke waterbergingsfunctie Gulpdal
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.163.000