ARK

Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur

Spectaculaire natuur in Zuid-Limburg

Het project ‘Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur’ wordt uitgevoerd in het Belgische én Nederlandse deel van het Geuldal grenzend aan Zuid-Limburg. Aan Belgische kant dreigt een onomkeerbare aantasting van het landschap plaats te vinden. Kleine Waalse boeren stoppen met hun werk en zetten hun land te koop. De boeren hebben de voorkeur aan verkoop aan natuurorganisaties, maar hen ontbrak het geld. Dankzij de Postcode Loterij kan deze belangrijke verbinding behouden en zelfs verbeterd worden. Het resultaat is spectaculaire natuur met wilde kat, zwarte ooievaar en hazelmuizen, ingebed in een duizenden jaren oud cultuurlandschap. En dit landschap wordt een attractie voor de vier miljoen Nederlanders, Belgen en Duitsers die er omheen wonen. Met steun van de Postcode Loterij kan het Geuldal uitgroeien tot een Europees voorbeeld van hoe natuur en landschap de basis leggen onder een nieuwe plattelandseconomie.

Resultaten eerste jaar, 2014

De eerste - oorspronkelijk agrarische - grond is aangekocht in het Waalse deel van het Geuldal. Deze nieuwe natuur wordt gekoppeld aan bestaande natuurgebieden en wordt het hele jaar begraasd door wild levende runderen. Daarnaast is met geld van de Postcode Loterij de aanwezigheid van de wilde kat langs de Geul vastgesteld. Voor het eerst sinds honderden jaren hebben wilde katten in Nederland jongen gekregen.

In de Geul zelf zijn paaiplekken gemaakt voor beekforellen door het oprullen van de grindbodem. Onderzoek laat zien dat er nu  al tienduizenden eitjes liggen, een unicum!

Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur

Project
Groenbehoud door aankoop van grond van agrariërs.
Bijzonder project in
2014
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.870.000