Rewilding Europe en de Postcode Loterij: samen werken aan meer wilde natuur in Europa

Rewilding Europe werkt met lokale partnerorganisaties verspreid over Europa aan een netwerk van spectaculaire natuurgebieden, van elk minimaal 100.000 hectare. Ze dienen als voorbeeld voor een nieuwe natuurvisie in Europa, waarbij natuur meer op eigen benen staat en ook de economie profiteert van een natuurlijker landschap. U bent van harte welkom om met eigen ogen de terugkeer van de wisent in Roemenië, herstel van wilde rivieren in Lapland of de terugkeer van de roofvogels op de kliffen van Portugal of Bulgarije te komen bekijken.
Rewilding Europe wordt sinds 2012 gesteund door de Postcode Loterij.
Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 5,8 miljoen euro voor haar activiteiten.

Rewilding Europe

Thema's
Natuurbescherming
Gesteund sinds
2012
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 5.100.000,-

Hoe zorgt Rewilding Europe voor een wilder Europa?

Rewilding Europe werkt met talloze partners op zowel Europees als lokaal niveau, waar bij het werk zich concentreert rond drie hoofdthema’s:

Natuurontwikkeling

Meer ruimte voor wildere rivieren en delta’s, spontane bosontwikkeling en natuurlijke graslanden. Grootschalige ontwikkeling en herstel van Europa’s belangrijkste ecosystemen; dat is waar Rewilding Europe voor opkomt en in voorbeeldgebieden laat zien hoe het kan. Daarbij hoort ook het herstel van een zo compleet mogelijke dierenwereld die van nature thuishoort in deze gebieden. Van lynx tot lepelaar en van beer tot bruinvis.

Ondernemerschap

Startende ondernemers en bedrijven, die bijdragen aan de ontwikkeling van wildere natuur, kunnen rekenen op de steun van Rewilding Europe. Met gunstige leningen, technische ondersteuning en marketing van hun producten wordt de basis gelegd voor een nieuwe, op wildere natuur gebaseerde economie. Ook innovaties in andere economische sectoren zoals bosbouw en waterbeheer dragen bij aan deze natuur-economie.

Communicatie

De spectaculaire resultaten in de gebieden zelf zijn de beste reclame om mensen op zowel lokaal als Europees niveau bewust en enthousiast te maken voor deze nieuwe natuurvisie. Van lokale onderwijsprojecten tot internationale documentaires en massamedia worden deze resultaten jaarlijks ontsloten voor een miljoenenpubliek, maar ook voor de direct betrokkenen in de regio’s.

 

De voorbeeldgebieden dienen als inspirerend voorbeeld voor deeze natuurvisie waardoor deze aanpak in andere regio’s navolging krijgt, zo is uiteindelijk sprake van impact op Europese schaal (‘uitvergroting’). Alle gebieden zijn onderling met elkaar verbonden via het speciaal daarvoor opgezette European Rewilding Network, waarin totaal meer dan 60 projecten in 26 Europese landen meedoen.

RewildingEurope_Hoe.jpg

Bijzondere projecten van Rewilding Europe

Met de reguliere, jaarlijkse bijdrage kan Rewilding Europe mooie projecten realiseren. Lees hieronder meer over deze projecten

Eenmalige extra bijdrage 2020 - € 1 miljoen - Rewilding Europe Capital

De Europese bizon terug in onze landschappen!

Nieuwe, natuurgerichte ondernemingen

Carolien.png

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE