Dierenbescherming en de Postcode Loterij: komen op voor beter dierenwelzijn

De Dierenbescherming is de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor alle dieren. De Dierenbescherming beschermt dieren door het verlenen van noodhulp, het handhaven van welzijn en het beïnvloeden van de samenleving. Het doel van de organisatie is een diervriendelijke maatschappij waarin mens en dier in harmonie met elkaar leven.

De Dierenbescherming wordt sinds 1996 door de Postcode Loterij gesteund.
Sinds de start van de samenwerking heeft de Dierenbescherming van de loterij
44,8 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Dierenbescherming

Thema's
Natuurbescherming
Gesteund sinds
1996
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 9.000.000,-

Hoe zorgt de Dierenbescherming voor beter dierenwelzijn?

Directe opvang

Jaarlijks vangt de Dierenbescherming zo’n 5.000 honden, 15.000 katten en 3.500 konijnen en knaagdieren op in de eigen asielen. Daar worden ze liefdevol opgevangen, krijgen ze eventuele medische verzorging en wordt er een nieuw baasje voor hen gezocht. Ook de Dierenambulances zijn onontbeerlijk voor hulp aan dieren. Bemand door vrijwilligers van de Dierenbescherming helpen en vervoeren dierenambulances jaarlijks duizenden dieren.

Voorlichting en educatie

Naast directe hulp aan dieren, besteedt de Dierenbescherming ook veel aandacht aan voorlichting en educatie. Als je weet hoe je met een dier om moet gaan, dan is er al een wereld gewonnen.

Wet- en regelgeving

Als laatste beïnvloedt de Dierenbescherming wet- en regelgeving op het gebied van dierenwelzijn. Dit doet de Dierenbescherming niet alleen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau, maar ook internationaal via haar lidmaatschap van Eurogroup for Animals.

D_04_Dierenbescherming_Hoe.jpg

Bijzondere projecten van de Dierenbescherming

Naast de reguliere jaarlijkse bijdrage heeft de Dierenbescherming ook extra financiering voor bijzondere projecten van de Postcode Loterij ontvangen. Zie hieronder meer informatie over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Extra project 2015 - € 2.700.000 - Goed en groen dierentransport

Extra project 2010 - € 2.740.000 - Nederlandse natuur in beeld

Extra project 2008 - € 1.000.000 - Dierenbeschermingscentrum in Amersfoort

Carolien.png

Speel mee en steun Goede Doelen

Mede dankzij onze deelnemers steunen we 148 goede doelen die werken aan een groene, rechtvaardige en gezonde wereld. Dit werk zetten we graag voort en hiervoor hebben we uw hulp nodig. Speel daarom mee met de Postcode Loterij en maak kans op prachtige prijzen!

SPEEL MEE

D_04_Dierenbescherming_Benieuwd.jpg

Benieuwd naar het werk van de Dierenbescherming?

Naar de website