Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de Postcode Loterij: Nederland weer mooi maken

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) houdt de eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar en streeft naar een mooi gevarieerd landschap in heel Nederland. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.

De prachtige cultuurlandschappen van ons land, met alle biodiversiteit die daarbij hoort, zijn grotendeels verdwenen. Met het Deltaplan voor het landschap wil de VNC ons land weer mooi maken, door het terugbrengen van het netwerk van landschapselementen zoals akkerranden, bloemrijke bermen en slootkanten, in combinatie met fiets-, en wandelpaden.

De VNC wordt sinds 2008 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft de VNC van de loterij 9,4 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Thema's
Natuurbescherming
Gesteund sinds
2008
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.500.000 ,-