Postcode Loterij en het UAF: help vluchtelingen op weg, zodat zij opnieuw van betekenis kunnen zijn

Oog voor talentontwikkeling

Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat doen we al sinds 1948.

We zijn ervan overtuigd dat íedereen die zijn kennis kan benutten, betekenisvol is in Nederland. Dáárom maken we ons daar sterk voor.

Met onze kennis en ervaring adviseren en verbinden we vluchtelingen, onderwijsinstellingen, (lokale) overheden en werkgevers.

Financiële steun
Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een voor­bereidend schakeljaar of een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen (mbo 3 – 4, hbo of wo). Dit geld is uitsluitend bestemd voor studiegerelateerde kosten, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten.

Belangen behartigen
Het UAF treedt op als belangenbehartiger van hoger opgeleide asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Haar doel is het beïnvloeden van het beleid van gemeenten, provincies en de landelijke overheid rondom zaken die van belang zijn voor onze doelgroep. Ook moedigt het UAF bedrijven aan om hun afstand tot deze doelgroep te verkleinen en de investeren in de kennis en vaardigheden van hun toekomstige werknemers.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Thema's
Sociale Cohesie in Nederland
Gesteund sinds
2001
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 4.500.000,-

Hoe zorgt het UAF ervoor dat het talent van hoogopgeleide vluchtelingen niet verloren gaat?

Advies en begeleiding

Het UAF adviseert hoogopgeleide vluchtelingen over hun studiekeuze, ondersteunt hen bij het ontwikkelen van hun taal- en studievaardigheden, en begeleidt hen tijdens de studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun competenties.

Financiële steun

Het UAF steunt vluchtelingen met giften en leningen, zodat zij een voor­bereidend schakeljaar of een studie in het hoger onderwijs kunnen volgen (mbo 3 – 4, hbo of wo). Dit geld is uitsluitend bestemd voor studiegerelateerde kosten, zoals collegegeld, taalcursussen, boeken, computers en reiskosten.

Belangen behartigen

Het UAF treedt op als belangenbehartiger van hoger opgeleide asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Haar doel is het beïnvloeden van het beleid van gemeenten, provincies en de landelijke overheid rondom zaken die van belang zijn voor onze doelgroep. Ook moedigt het UAF bedrijven aan om hun afstand tot deze doelgroep te verkleinen en de investeren in de kennis en vaardigheden van hun toekomstige werknemers.

uaf_pearl_mulinde_sblanchard_lr-5.jpg