Defence for Children

Kinderen hebben rechten. Defence for Children zorgt ervoor dat kinderen daadwerkelijk gebruik kunnen maken van deze rechten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijden de medewerkers tegen kinderrechtenschendingen. Defence for Children bewaakt de naleving van kinderrechten in Nederland en daarbuiten en heeft een kinderrechtenhelpdesk waar kinderen en hun advocaten of ouders kunnen aankloppen.

Defence for Children wordt sinds 2010 gesteund door de Postcode Loterij.
Sinds de start van de samenwerking heeft de organisatie in totaal 7,1 miljoen euro ontvangen.

Defence for Children

Thema's
Mensenrechten
Gesteund sinds
2010
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 4.140.000,-

Hoe zorgt Defence for Children voor de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag?

Defence for Children richt zich vanuit zijn specifieke juridische kennis, onder andere via de Kinderrechtenhelpdesk, op kwetsbare kinderen en jongeren, omdat zij een groter risico lopen op schending van hun kinderrechten.

Bescherming van kwetsbare kinderen

Voor 400.000 kwetsbare kinderen in Nederland is blijvende aandacht nodig. Defence for Children richt zich vanuit zijn specifieke juridische kennis, onder andere via de Kinderrechtenhelpdesk, op deze groep kinderen en jongeren, omdat zij een groter risico lopen op schending van hun kinderrechten.

Belangen van kinderen behartigen

Met de juridische expertise van Defence for Children, die de organisatie onderscheidt van andere organisaties die voor kinderen opkomen, behartigen medewerkers de belangen van kinderen en jongeren op verschillende niveaus. Als juridisch hulpverlener en adviseur staat Defence for Children kinderen en jongeren individueel of als groep bij. Als lobbyist en pleitbezorger zorgt Defence for Children ervoor dat kinderrechten in wetten en regels verankerd worden. Steeds met het VN-Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt.

Kinderrechten versterken door samenwerking

Alle activiteiten zijn gericht op belangenbehartiging van kinderrechten, dit doet Defence for Children in netwerken en coalities. Defence for Children is lid van het Kinderrechtencollectief, van EuroChild en voorzitter van het Better Care Network. Defence for Children heeft een sterk netwerk en weet nationale en internationale resultaten te verbinden.

DefenceforChildren-shutterstock_456495403.jpg

Bijzondere projecten van Defence for Children

Lees hieronder meer over een aantal activiteiten van Defence for Children, die mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij gerealiseerd kunnen worden.

Extra project najaar 2019 - € 1.485.000 - Lost in Europe

Extra project 2018 - € 1.640.000 - Kinderrechten-helpdesks in Griekenland en Italië

Extra project 2018 - € 2.356.000 - We Are Family

04.x_detailpagina_winston.jpg

Steun Defence for Children en andere Goede Doelen

We steunen meer dan 150 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee

NPL_BE_17_06_npljvs2017.jpeg.jpg

Benieuwd naar het werk van Defence for Children?

Naar de website