Defence for Children

Kinderrechten-helpdesks in Griekenland en Italië

In 2016 kwamen er meer dan honderdduizend vluchtelingenkinderen naar Europa. Meer dan een derde van deze kinderen is zonder ouders op de vlucht. Dit maakt hen extreem kwetsbaar en afhankelijk, waardoor ze een makkelijke prooi zijn voor mensenhandelaren; seksueel misbruik is dan ook aan de orde van de dag. De bescherming van deze alleenstaande kinderen is niet goed geregeld. Verschillende hulporganisaties bieden wel noodhulp en opvang, maar er is een groot tekort aan juridische hulp. Als de kinderen een asielprocedure ingaan wordt er vaak niet naar hun eigen asielgronden of kinderrechten gekeken. Daarom start Defence for Children op vijf locaties in Griekenland en Italië een Kinderrechtenhelpdesk. Met de helpdesk biedt de kinderrechtenorganisatie juridische hulp aan individuele kinderen. Daarnaast spreekt Defence for Children de nationale overheden aan op hun verantwoordelijkheid.

2018 - Defence for Children: Veilige haven voor vluchteling-kinderen

Project
Kinderrechten-helpdesks in Griekenland en Italië
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.640.000