SOS Kinderdorpen & Defence for Children

We Are Family

Tot voor kort werkte SOS Kinderdorpen vanuit Nederland alleen aan projecten voor kwetsbare kinderen in andere landen. De afgelopen tijd heeft SOS Kinderdorpen ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de jeugdhulp in Nederland. Hieruit is gebleken dat naar schatting vijftig procent van de uit huis geplaatste broertjes en zusjes niet samen worden opgevangen. Ook blijft hereniging met de eigen familie te vaak uit, ondanks dat dit wel de inzet is van jeugdhulpverleners. 

Met beide aspecten heeft SOS Kinderdorpen vanuit haar internationale activiteiten veel ervaring. Samen met professionele partners uit de Nederlandse jeugdhulp is SOS Kinderdorpen gestart met het innovatieve jeugdhulpprogramma Simba Familiehuizen gericht op familieversterking en het bijeenhouden van broertjes en zusjes van 0 tot 18 jaar. De komende twee jaar worden er vijf Simba Familiehuizen in Nederland opgericht.

Wanneer het door problemen thuis niet meer gaat, kunnen broertjes en zusjes samen in een Simba Familiehuis wonen. Gedurende het verblijf krijgt het gezin intensieve ondersteuning om de familiebanden te herstellen. Doel is familieversterking en als het kan een veilige terugkeer naar het eigen gezin. Zo wil SOS Kinderdorpen voorkomen dat families definitief uit elkaar vallen. In samenwerking met Defence for Children zet SOS Kinderdorpen zich daarnaast in om het samen plaatsen van broertjes en zusjes bij uithuisplaatsing in de wetgeving verankerd te krijgen.

2018 - SOS Kinderdorpen & Defence for Children: We Are Family

Project
We Are Family
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.356.000,-