LandschappenNL en de Postcode Loterij: samen sterk voor het behoud en onderhoud van natuur en landschap dichtbij huis

LandschappenNL staat voor de ontwikkeling, beheer en behoud van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed voor nu en voor de toekomstige generaties. LandschappenNL ondersteunt de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer.

Zij behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en de provinciale stichtingen Landschapsbeheer. Daarnaast levert het samenwerkingsverband een bijdrage aan de landelijke zichtbaarheid van de provinciale organisaties.
De provinciale organisaties vertegenwoordigen ruim 79.000 vrijwilligers, 115.000 hectare beschermde natuur, ruim 800 monumenten en hebben een achterban van bijna 300.000 donateurs.

LandschappenNL wordt sinds 1996 gesteund door de Postcode Loterij. Sinds de start van de samenwerking ontving de organisatie 345,1 miljoen euro voor haar activiteiten.

LandschappenNL

Thema's
Natuurbescherming
Gesteund sinds
1996
Totaal ontvangen afgelopen 5 jaar
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 71.717.500,-

Wat doet LandschappenNL?

Belangenbehartiging

LandschappenNL behartigt de belangen van de provinciale Landschappen en provinciale stichtingen Landschapsbeheer op landelijk niveau. De provinciale Landschappen zetten zich in voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en cultuurhistorie in hun provincie en de Landschapsbeheerorganisaties dragen zorg voor landschap samen met vele vrijwilligers.

Publieke aandacht

LandschappenNL zet zich in om de provinciale organisaties onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Bijvoorbeeld op de site Inhetlandschap.nl waar alle activiteiten van de provinciale organisaties te vinden zijn.

Politieke vertegenwoordiging

LandschappenNL vertegenwoordigt de provinciale Landschappen in de landelijke politiek en op bestuurlijk niveau bij provinciaal overstijgende thema’s.

KLEIN_LandschappenNL-Poelen-schoonmaken_7.jpg

Belangrijke projecten van LandschappenNL

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft LandschappenNL ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Lees hieronder meer over deze projecten:

Extra project najaar 2019 - € 2.462.500 – Het Groene Strand

Extra Project najaar 2019 - Plan Boom - € 2.250.000

Extra project 2017 - € 1.446.000 - Nederland Zoemt

Extra project 2017 - € 1.755.000 - Wilde Bijenlinie

Droomfonds 2010 - € 6.250.000 - Kustlaboratorium

Carolien.png

Steun LandschappenNL en andere Goede Doelen

We steunen meer dan 100 goede doelen die werken aan een groene en rechtvaardige wereld. Vindt u het belangrijk dat we dat blijven doen? Speel dan mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Speel mee

D_04_LandschappenNL_Benieuwd.jpg

Benieuwd naar het werk van LandschappenNL?

Naar de website