Natuur & Milieu, IVN

Nederland Zoemt

Natuur & Milieu, IVN en LandschappenNL zetten zich in voor de wilde bij. Zij werken samen onder de naam Nederland Zoemt. LandschappenNL gaat 300 nieuwe broed- en leefplekken voor wilde bijen aanleggen. Natuur & Milieu werkt aan de implementatie van Bijvriendelijk beheer bij gemeenten en bij het MBO-Groen als vak in de opleiding van groenwerkers en hoveniers. Daarnaast is er veel aandacht voor bewustwording door bijvoorbeeld de Bijenwerkdag, de Nationale Bijentelling en citizen science-activiteiten (burgerwetenschap). Dit alles om voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid te zorgen voor de 358 wilde bijensoorten in Nederland, die bedreigd worden met uitsterven.

2017 - Nederland Zoemt

Project
Tegengaan van het uitsterven van de wilde bij
Bijzonder project in
2017
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.446.000