Natuur & Milieu, IVN

Nederland Zoemt

Natuur & Milieu, IVN en LandschappenNL zetten zich in voor de wilde bij. Zij werken samen onder de naam Nederland Zoemt. LandschappenNL gaat 300 nieuwe broed- en leefplekken voor wilde bijen aanleggen. Natuur & Milieu werkt aan de implementatie van Bijvriendelijk beheer bij gemeenten en bij het MBO-Groen als vak in de opleiding van groenwerkers en hoveniers. Daarnaast is er veel aandacht voor bewustwording door bijvoorbeeld de Bijenwerkdag, de Nationale Bijentelling en citizen science activiteiten (burgerwetenschap). Dit alles om voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid te zorgen voor de 358 wilde bijensoorten in Nederland, die bedreigd worden met uitsterven.

2017 - Natuur & Milieu, IVN: De bij in de hoofdrol

Project
Tegengaan van het uitsterven van de wilde bij
Bijzonder project in
2017
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.446.000,-