2022 - Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, De Natuur en Milieufederaties,  IVN Natuureducatie en SoortenNL

Groene vrijwilligers, een gouden investering 

In de nieuwe Omgevingswet, die op 1 juli 2022 in werking treedt, is participatie opgenomen als voorwaarde bij het opstellen van lokale plannen. Hier liggen kansen voor groene initiatieven. In Nederland ligt de oorzaak voor de achteruitgang van biodiversiteit in belangrijke mate buiten de natuurgebieden. Om een duurzaam verschil te maken moeten daardoor de condities voor herstel van de biodiversiteit en het landschap verbeteren in heel het land en niet alleen in beschermde natuurgebieden. Een dusdanige en grootschalige verbetering kan volgens Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en SoortenNL alleen worden bereikt met de inzet van lokale vrijwilligers. Samen hebben deze organisaties een achterban van meer dan honderdduizend vrijwilligers, die zich inzetten voor natuur, landschap en milieu. Als deze vrijwilligers en lokale initiatieven samenwerken, ondersteund door de goede doelen van dit project, kunnen zij hun gezamenlijke kennis en netwerk inzetten om hun invloed te versterken en het lokale beleid effectiever te beïnvloeden. Randvoorwaarden voor ondersteuning van de vrijwilligers zullen worden geoptimaliseerd, zoals het opzetten van een digitale ontmoetingsplek, ontwikkeling van trainingen, en een uitrol van verschillende methodieken waarmee vrijwilligers relatief eenvoudig het niveau van biodiversiteit in de eigen omgeving kunnen bepalen. Ook doen vrijwilligers kennis op over lokale lobby en effectieve samenwerking. Vervolgens kunnen zij zelf samenwerkingen organiseren die zich uiten in groene plannen en lobby strategieën voor hun eigen regio met als doel om dit vervolgens te bespreken met gemeenten.

2022 - Groene vrijwilligers, een gouden investering

Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.700.000