2022 - Stichting AAP: 

Een revolutionaire aanpak voor exotische dieren

De wereldwijde handel in wilde dieren is sinds 2005 met 500% toegenomen. Om de schrijnende gevallen van dierenleed bij het verhandelen en houden van exotische huisdieren te voorkomen is volgens AAP een positieflijst nodig. Een positieflijst geeft aan welke dieren verhandeld en gehouden mogen worden als huisdier. De eerste stap naar een positieflijst is een beoordelingssystematiek waarmee beoordeeld kan worden welke dieren welke risico’s met zich meebrengen. De systematiek biedt de objectieve criteria en methode om de risico’s die een diersoort meebrengt te beoordelen. Dat kunnen risico’s zijn op de volgende gebieden: dierenwelzijn, biodiversiteit, volksgezondheid en publieke veiligheid. Met de extra bijdrage wil AAP zorgen voor een toegankelijke, kosteloze en objectieve beoordelingssystematiek in Nederland en uiteindelijk ook voor een Europese positieflijst.

2022 - Stichting AAP: Een revolutionaire aanpak voor exotische dieren

Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 750.000