Natuurmonumenten

Marker Wadden

De droom van Natuurmonumenten: een groot natuurgebied creëren en de natuur van het Markermeer een flinke impuls geven. Een nieuwe groep eilanden voor vogels, vissen én mensen. Die droom werd werkelijkheid in de vorm van de Marker Wadden, een uniek natuurparadijs in het Markermeer dat tot voor kort alleen op de tekentafel bestond.

In 2012 ontving Natuurmonumenten15 miljoen euro voor dit droomproject en in 2017 volgde een extra bijdrage van € 6.970.000 van de Postcode Loterij voor verdere uitbreiding van het natuurgebied. Dag en nacht werd er aan het project gewerkt. 8 september 2018 was het zover: het eerste en grootste eiland van Marker Wadden is op die dag officieel geopend voor publiek.

Achtergrond

Het hoofddoel van het droomproject Marker Wadden is natuurherstel van het Markermeer, zodat het Markermeer weer een gezonde toekomt tegemoet gaat. Zo zweeft er in het Markermeer een enorme hoeveelheid slib. Deze modderlaag verstikt al het leven op de bodem en moest worden aangepakt.

Daarnaast bestonden de oevers van het meer uit dijken met basaltblokken in plaats van strand en rietvelden. Door het ontbreken van natuurlijke oevers (met ondiepe delen) is de vis- en vogelstand sterk achteruitgegaan. Een belangrijk onderdeel van het project is daarom ook om een groot ondiep gebied met eilanden en wetlands bij de Houtribdijk te ontwikkelen, zodat de vis- en vogelstand weer hersteld kan worden.

Het herstellen van de visstand is niet alleen van belang voor de vogels, maar ook voor de beroeps- en sportvissers. Daarnaast profiteren de watersporters en recreanten van de Marker Wadden ervan en biedt het de waterbouwers en universiteiten veel ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe kennis en technieken.

Aanpak

Natuurmonumenten heeft samen met de baggerindustrie een vernieuwende aanpak uitgedacht die zorgt voor een forse kwaliteitsverbetering van het Markermeer. De kern van de innovatieve oplossing is dat het slib uit het meer als bouwsteen wordt gebruikt voor de aanleg van het natuurgebied. Dit betekent veel lagere kosten omdat er geen bouwmateriaal naar het gebied vervoerd hoeft te worden. Deze innovatieve aanpak is op deze schaal nog niet eerder toegepast in de wereld.

Stand van zaken

Met de eerste bijdrage van 15 miljoen euro kon gestart worden met de aanleg van het eerste eiland. Samen met Rijkswaterstaat en uitvoerder Boskalis, ging Natuurmonumenten in het voorjaar van 2016 voortvarend van start. In mei 2016 kwam het eerste land al boven water.

De publieksopening op 8 september 2018 was een mijlpaal voor dit natuurontwikkelingsproject. Vanaf dat moment konden bezoekers van het 250 hectare grote hoofdeiland heerlijk wandelen, uitwaaien op nieuwe stranden en vogels kijken. Heel veel vogels, want die hebben de Marker Wadden al massaal ontdekt. In september 2018 werden al meer dan 17.000 vogels geteld! Ook de plantengroei komt op veel plekken al op gang.

In 2018 zijn het tweede, derde, vierde en vijfde eiland aangelegd. Eind 2020 zullen hier alle werkzaamheden klaar zijn en zijn ook deze eilanden paradijsjes voor vogels en vissen. Alleen het eerste eiland is via de natuurhaven toegankelijk voor publiek. Hier zijn in 2018 prachtige wandel- en vlonderpaden en verschillende vogelkijkhutten aangelegd.

In 2020 is de bouw van een kleine, innovatieve en duurzame nederzetting afgerond op het haveneiland. Prachtige houten gebouwen die wegvallen in het landschap, die gebruikt kunnen worden voor het beheer, onderzoekers en de opvang van bezoekers. Alle energie en water wordt ter plekke opgewekt, opgepompt en gezuiverd. Daarmee is de Marker Wadden ook het eerste off grid eiland van Nederland.

In 2019 en in 2020 hebben de Marker Wadden  al ruim 40.000 enthousiaste bezoekers mogen ontvangen. Met eigen boot of met een veerboot. Meer weten of zelf een bezoek brengen aan de Marker Wadden? Kijk dan op www.markerwadden.nl

 

2012 - Natuurmonumenten: Marker Wadden

Project
Natuurmonumenten droomt van de realisatie van een groot natuurgebied van 10.000 hectare, de Marker Wadden in het Markermeer.
Bijzonder project in
2012
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 22.770.000