Amref Flying Doctors & PharmAccess

i-PUSH: een gezonde revolutie

Voor te veel mensen in Afrika is gezondheidszorg een luxe. Laat staan góede gezondheidszorg. Tegelijkertijd is er ook veel vooruitgang. De opkomst van de mobiele telefoon heeft tot een ongekende revolutie geleid. Amref Flying Doctors en PharmAccess werken samen aan i-PUSH (Innovative Partnership for Universal Sustainable Healthcare): goede zorg en geld direct beschikbaar voor vrouwen en hun gezinnen via de mobiele telefoon. Amref Flying Doctors en PharmAccess zetten in het project de vrouw centraal, omdat zij vaak verantwoordelijk is voor de zorg van haar gezin. Door 200.000 vrouwen in Kenia direct toegang te geven tot goede zorg wordt een vliegwiel in gang gezet naar goede zorg voor iedereen in Afrika. In 2016 ontvingen Amref Flying Doctors & PharmAccess 10 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcode Loterij voor dit project.

Aanpak

i-PUSH brengt kennis, kwaliteit en financiering van de gezondheidszorg bij elkaar. De kern is een zorgportemonnee op de telefoon, waarmee patiënten zich kunnen verzekeren voor gezondheidszorg. Met behulp van mobiele telefoons worden daarnaast lokale zorgverleners getraind zodat zij betere zorg kunnen verlenen. Diezelfde zorgverleners gebruiken hun mobieltjes ook om data te verzamelen, om zo meer inzicht te krijgen in de gezondheidsproblematiek. De klinieken in de gemeenschappen waar i-PUSH wordt uitgerold worden opgenomen in een kwaliteitsprogramma.

Achtergrond

Een groot deel van de mensen in Afrika heeft niet of nauwelijks toegang tot de basisvoorzieningen die nodig zijn om voor henzelf en hun gezin te zorgen. Gezondheidszorg is een luxe, als die al beschikbaar is en van gedegen kwaliteit. In Kenia leeft meer dan een derde van de bevolking onder de nationale armoedegrens. Cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid laten zien dat twee op de vijf mensen bij ziekte niet naar de dokter gaan omdat ze het geld er niet voor hebben en de zorg van slechte kwaliteit is. Kenia besteedt slechts 5,9% van de overheidsbegroting aan zorg; in Nederland ligt dit rond de 14%. Daarbij wordt maar de helft van het totale budget dat zorginstellingen ontvangen aan zorg besteed. De andere helft, bijna € 500 miljoen per jaar, gaat verloren in bureaucratie en corruptie. Het huidige systeem is vastgelopen.

Tegelijkertijd is er ook veel vooruitgang in Kenia. Op het gebied van informatie en communicatie heeft een ongekende revolutie plaatsgevonden, die maakt dat iedereen met elkaar in verbinding staat en te bereiken is. Vrijwel alle volwassenen (93%) hebben een mobieltje en 17 miljoen Kenianen (85% van de volwassen bevolking) gebruiken M-Pesa waarmee ze via hun mobiele telefoon direct geld overboeken, sparen en opnemen. En er is nog een andere mooie ontwikkeling. De president van Kenia, Uhuru Kenyatta, heeft in zijn inauguratiespeech gezegd dat hij wil dat alle Kenianen binnen 5 jaar gebruik kunnen maken van goede gezondheidszorg. Een basisverzekering voor gezondheidszorg is daar een belangrijk instrument voor.

Samen met het ziekenfonds

Sinds begin 2018 werken Amref Flying Doctors en PharmAccess samen met het National Hospital Insurance Fund (NHIF), een soort nationaal ziekenfonds in Kenia. Naast sparen en betalen voor gezondheidszorg, kunnen vrouwen hun spaargeld in de zorgportemonnee nu ook gebruiken voor een verzekering van het NHIF.

Dankzij het Droomfonds van de Postcode Loterij worden de premies in het eerste jaar betaald voor 65.000 vrouwen en hun gezinnen in de sloppenwijken van Nairobi en Kakamega. Het tweede jaar betalen de vrouwen zelf de helft - dit sparen zij via de zorgportemonnee. Het Droomfonds betaalt de andere helft.

De premie wordt verrekend via de zorgportemonnee. Daardoor kunnen Amref en PharmAccess volgen hoe het geld wordt besteed. Deze informatie geeft waardevolle inzichten in de behoefte aan gezondheidszorg van de vrouwen en hun gezinnen en dit geeft belangrijke informatie aan de verzekeraar wat zorg voor deze groep mensen daadwerkelijk kost. Hiermee kan later de zorg op hun behoeften verder worden aangepast.  

i-PUSH is gestart in Kenia. De verwachting en wens is dat daarna meer landen in Afrika zullen volgen.

Stand van zaken

Sinds begin 2018 zijn 13.262 vrouwen en hun gezinnen via i-PUSH bij het NHIF verzekerd. Het doel is om eind 2019, 50.000 vrouwen toegang tot zorg te geven in twee provincies in Kenia. Tientallen klinieken zijn opgenomen in het programma en laten duidelijke kwaliteitsverbetering zien, zoals het ontwikkelen van een doorverwijssysteem voor kritiek zieke patiënten, betere hygiëne, en de juiste patiëntdocumentatie. Via een ander onderdeel van i-PUSH zijn 1.306 zorgverleners getraind, zodat ze betere zorg kunnen verlenen en vrouwen kunnen motiveren om zich via de zorgportemonnee te verzekeren bij het NHIF.

2016 - Amref Flying Doctors & PharmAccess: i-PUSH

Project
i-PUSH brengt kennis, kwaliteit en financiering van gezondheidszorg op een slimme manier bij elkaar, rondom een mobiele zorgportemonnee.
Bijzonder project in
2016
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 9.950.000