Solidaridad

Van Klimaatslachtoffers naar Klimaathelden

Kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden hebben vaak te lijden onder de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals verlies van hun oogst en de daarmee samenhangende inkomstendaling. Maar kleinschalige boeren kunnen ook juist een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatcrisis en daarmee zichzelf weerbaarder maken en zelfs een extra inkomstenbron aanboren. Door bomen te planten en andere klimaat-slimme landbouwmethodes te implementeren kunnen boeren namelijk CO2 vastleggen op hun land en in de bodem. Hiermee kunnen ze aanspraak maken op betalingen vanuit de internationale emissiehandel. Deze gelvdstromen gaan tot nu toe nog maar mondjesmaat richting klein-schalige boeren, maar er ligt de komende jaren een enorm potentieel voor boeren om aanvullende inkomsten uit deze emissiehandel te genereren. Om toegang te krijgen tot deze nieuwe inkomstenbron moeten boeren wel over de juiste kennis beschikken en toegang hebben tot kapitaal om de investeringen te doen die nodig zijn om de nieuwe manier van werken in hun boerenbedrijf te implementeren.

In dit droomfondsproject zorgt Solidaridad er samen met haar partners voor dat boeren een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de wereldwijde klimaatcrisis en daar zelf ook voordeel uit kunnen halen. Door klimaatslimme methodes worden boeren weerbaarder voor de gevolgen van klimaatverandering en leveren tegelijkertijd een bijdrage aan de reductie van CO2 uit de atmosfeer. Met hulp van innovaties, training en toegang tot financiering werkt Solidaridad aan een flinke opschaling van het aantal boeren dat via een gespecialiseerd platform betaald wordt voor het vastleggen van CO2. Op die manier zorgt het droomfondsproject voor een verlaging van transactiekosten en neemt barrières voor deelname aan de emissiehandel weg, zodat deze nieuwe inkomstenbron wereldwijd voor miljoenen kleinschalige boeren en hun gezinnen bereikbaar wordt.

In Oeganda, Kenia, Colombia en Nicaragua doen in eerste instantie 100.000 boeren en hun gezinnen mee in het project. Door betere oogsten en CO2-betalingen kunnen deze families hun inkomen met 20-60% laten groeien, wat bijdraagt aan verbetering van hun levensomstandigheden. Tot en met 2044 komt er dankzij het project € 309 miljoen aan betalingen bij boeren terecht. Bovendien wordt tot 19,5 miljoen ton CO2 uit de atmosfeer opgenomen. Dat staat gelijk aan één keer de jaarlijkse uitstoot van 2,2 miljoen Nederlanders. Bij succes van dit project kan de aanpak opgeschaald worden naar miljoenen kleinschalige boeren wereldwijd. Zo laat dit project zien dat armoedebestrijding en de strijd tegen klimaatverandering hand in hand kunnen gaan.

2022 - Solidaridad

Project
Van Klimaatslachtoffers naar Klimaathelden
Bijzonder project in
2021
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 12,7 miljoen