Natuurmonumenten

Rotterdam de boer op!

De biodiversiteit in Nederland is flink afgenomen en klimaatverandering zet het landschap nog meer onder druk. Herstel van de biodiversiteit kan niet alleen komen vanuit maatregelen in natuurgebieden. Ook de landbouw kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren als deze duurzamer wordt ingericht. Om de transitie naar een duurzamer landbouw- en voedselsysteem te versnellen en op grotere schaal te implementeren is het nodig dat deze ook echt in de praktijk gebracht wordt zodat voorbeelden ontstaan. En hierbij is samenwerking cruciaal om tot breed gedragen oplossingen te komen die rekening houden met de belangen van elke betrokkene.

In dit droomfondsproject werken natuurbeschermers, boeren, financiers en andere ketenpartijen samen om de transitie te maken naar een voedselvoorziening met oog voor de belangen van natuur, boer en consument. Verschillende stakeholders en initiatieven gaan samen in één coalitie op grote schaal aan de slag en betrekken er zoveel mogelijk consumenten bij. Onder leiding van Natuurmonumenten wordt gewerkt aan:

Het vergroten van de verkoop van betaalbare duurzame producten via supermarkten, markten, wijkpunten en restaurants.

  • Ontwikkeling van coöperatieve boerderijen en voedselbossen waarin 10.000 consumenten (mede)investeren.
  • Ontwikkeling van het Rotterdams Transitiefonds dat boeren en andere ondernemers helpt om de transitie naar het nieuwe systeem te maken.
  • Actieve kennisopbouw en -uitwisseling over hoe de transitie in de praktijk verloopt op nationaal en internationaal niveau.

Zo maakt dit project duurzaam voedsel uit de eigen omgeving beschikbaar voor iedereen en draagt het bij aan herstel van de biodiversiteit op het platteland. De coalitie van partners laat, door samen in de praktijk aan de slag te gaan en ervaringen actief te delen, het duurzame voedselsysteem van de toekomst zien. De implementatie van deze aanpak rond Rotterdam trekt zo extra investeerders aan en is een inspiratie voor andere regio’s.

Fotocredits: Caroline Westdijk

2021 - Natuurmonumenten - Rotterdam de boer op!

Droomfonds 2021
Rotterdam de boer op!
Bijzonder project in
2021
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 5.000.000,-