War Child

Can’t Wait to Learn

War Child – innovatief onderwijs voor kinderen in oorlogslanden

Het is de droom van War Child dat alle kinderen toegang hebben tot goed, effectief onderwijs. Door de vele oorlogen en conflicten in de wereld kunnen nu 37 miljoen kinderen niet naar school. War Child ontwikkelde daarom een innovatieve lesmethode die hiervoor uitkomst kan bieden: Can't Wait to Learn. Kinderen volgen door overheden goedgekeurd onderwijs – door educatieve games te spelen op tabletcomputers, ook op plekken zonder scholen, of gekwalificeerde leraren. In 2016 ontving War Child 5,9 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcode Loterij om dit project de komende vijf jaar uit te voeren.

Achtergrond

37 miljoen kinderen uit conflictgebieden zien nooit een leraar. Ze zijn gevlucht, of door oorlog is hun school verwoest. Maar in de chaos van de conflictgebieden is dringend behoefte aan scholing. Onderwijs is een recht voor alle kinderen. Het geeft ouders en kinderen hoop, structuur en concrete kansen op een betere toekomst. Het biedt kinderen veiligheid en regelmaat. Ook speelt onderwijs een vitale rol bij het herstellen en voorkomen van conflicten. 

Om alle oorlogskinderen toegang te geven tot onderwijs, zouden ontzettend veel scholen moeten worden gebouwd en leraren moeten worden opgeleid. Daarvoor is simpelweg geen tijd, en veel te weinig geld. In de tussentijd valt een hele generatie kinderen, die dolgraag wil leren, buiten de boot. War Child wil positieve, blijvende veranderingen brengen in de levens van kinderen in conflictgebieden. Daarom ontwikkelde War Child samen met een aantal projectpartners ‘Can’t Wait to Learn’. Want via deze lesmethode kunnen de kinderen die dit het hardst nodig hebben toch snel, flexibel, effectief en innovatief onderwijs krijgen.

Aanpak

Met de bijdrage uit het Droomfonds van de Postcode Loterij kan War Child de komende vijf jaar Can’t Wait to Learn verder ontwikkelen, uitbreiden en opschalen. In twee landen waar vanwege conflicten het gebrek aan onderwijs voor kinderen enorm is. In Soedan, waar meer dan twee miljoen kinderen niet naar school gaan. En in Libanon, dat met veel moeite miljoenen vluchtelingen opvangt uit buurland Syrië. Op dit moment zijn in Libanon meer dan 370.000 Syrische kinderen zonder toegang tot onderwijs. Eind 2020 hebben door dit project bijna 100.000 kinderen in Soedan en Libanon goed leren rekenen, schrijven en lezen.

Dankzij de bijdrage uit het Droomfonds kunnen War Child en partners in ieder geval de lesmaterialen ontwikkelen voor lessen in lezen en rekenen voor groep 1 tot en met 6, in het Arabisch, Frans en Engels. War Child monitort de pilotprojecten nauwgezet, om de ervaringen te gebruiken om de methode verder op te schalen in verschillende andere landen en omstandigheden. Getraumatiseerde oorlogskinderen worden via deze methode ook spelenderwijs ondersteund op psychosociaal gebied.

War Child heeft als doel: de ontwikkeling van een schaalbaar, flexibel, levensvatbaar en snel op te bouwen onderwijsmodel, met bewezen kwaliteit en effectiviteit, voor kinderen uit conflictgebieden. Daardoor komt straks een vliegwieleffect op gang, dat uitrol van Can’t Wait to Learn naar potentieel miljoenen kinderen mogelijk maakt. Zodra de materialen in deze twee landen ontwikkeld zijn, kunnen andere landen en organisaties namelijk makkelijk aanhaken en dit is iets wat we al zien gebeuren.

Stand van zaken

In Soedan is de ontwikkeling van de educatieve games voor taalonderwijs op tablets bijna voltooid. Samen met het Soedanese Ministerie van Onderwijs vertaalden War Child en partnerorganisaties het Soedanese onderwijsprogramma naar op maat gemaakte educatieve games. Al het lesmateriaal is aangepast aan de leefwereld van Soedanese kinderen: de verhalen, de instructie-video’s waarin nieuwe concepten worden uitgelegd, en de gamewereld. Uiteraard zijn specifieke aspecten van taalonderwijs in de lesmaterialen verwerkt, zoals het herkennen en schrijven van letters. Ook zijn twee staten uitgekozen voor het testen van deze innovatieve lesmethode.

De games voor rekenonderwijs in Soedan waren de afgelopen jaren al ontwikkeld en getest. Deze zijn nu aangepast, als voorbereiding op het vanaf 2018 in Soedan geplande opschalen van rekenonderwijs via Can’t Wait to Learn. Vanaf 2018 gaan War Child en UNICEF in Soedan nog nauwer samenwerken om uiteindelijk via de Can’t Wait to Learn-methode 65.000 kinderen te kunnen bereiken voor eind 2020.

In Libanon werkt War Child nauw samen met het Ministerie van Onderwijs War Child om een specifieke groep kinderen, die jarenlang geen onderwijs hebben gehad en dus een grote leerachterstand hebben, te helpen. Met Can’t Wait to Learn kunnen ze spelenderwijs op het niveau van hun leeftijdsgenootjes komen, zowel qua rekenen, als qua taal.

De in Soedan ontwikkelde educatieve spellen voor rekenen zijn de afgelopen maanden razendsnel aangepast aan het lokale curriculum en de leefwereld van kinderen die in Libanon gaan leren en spelen met Can’t Wait to Learn. Dat zijn vooral Syrische en Palestijnse vluchtelingenkinderen en zeer kwetsbare Libanese kinderen, tussen de 10 en 14 jaar oud.

Eind oktober 2017 begonnen de eerste kinderen met het spelen, leren en testen van deze nieuwe materialen. Ze waren zeer enthousiast, en wilden de volgende dag direct verder spelen.

Een groep van 1.500 kinderen in Libanon zal de lesmaterialen uitgebreid testen. Op basis van de resultaten van deze “proof of concept-study” kunnen War Child en partners de materialen en de aanpak waar nodig aanpassen, voordat de methode wordt ingezet op schaal. Daarnaast is de ontwikkeling van op maat gemaakte educatieve taalgames voor dit land in volle gang – zodat kinderen in Libanon binnenkort ook via deze innovatieve methode kunnen leren lezen en schrijven.

Ook startte War Child in verschillende landen belangrijke samenwerkingsverbanden met lokale organisaties en andere internationale hulporganisaties. Zij zijn essentiële partners om de lesmethode de komende jaren samen mee te ontwikkelen, te testen, te implementeren en op te schalen. Can’t Wait to Learn is ondertussen al actief in vier landen - ook in Jordanië en Oeganda, twee landen die momenteel enorme aantallen vluchtelingen opvangen uit Syrië en uit Zuid-Soedan.

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij komt War Child iedere dag een stap dichterbij de droom: 100.000 kinderen in Soedan en Libanon toegang geven tot goed en effectief onderwijs.

2016 - War Child: Can’t Wait to Learn

Project
Alle kinderen toegang tot goed, effectief en aantrekkelijk onderwijs geven door middel van een innovatieve onderwijsmethode.
Bijzonder project in
2016
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 5.900.000