Rutgers

Een veilige keuze voor vrouwen

Jaarlijks sterven wereldwijd tussen de 22.500 en 44.000 vrouwen als gevolg van onveilige abortus en ieder jaar komen er 5 miljoen vrouwen bij met levenslange complicaties. In samenwerking met de gerenommeerde Amerikaanse non-profitorganisatie DKT International gaat Rutgers het aantal onveilige abortussen drastisch verlagen.

Vrouwen hebben het recht om vrije keuzes te maken over hun leven en lichaam, zoals het wel of niet krijgen van een kind. Als vrouwen zelf kunnen kiezen, krijgen ze vaak later en minder kinderen, wat zowel voor de vrouwen als de kinderen beter is. In grote gezinnen is namelijk vaak minder geld voor onderwijs en gezondheidszorg, waardoor nog meer armoede op de loer ligt. In de strijd tegen armoede spelen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten dus ook een belangrijke rol. Daarom is het belangrijk dat iedereen, vrouwen en mannen, voorlichting krijgt over seksualiteit en toegang heeft tot anticonceptie en,  wanneer nodig, toegang tot een veilige abortus.

In Kenia en Ethiopië starten Rutgers en DKT International een gerichte aanpak om vrouwen en hun partners voor te lichten over anticonceptie en veilige abortus. Bovendien wordt met vrouwen en hun gemeenschappen gewerkt aan het wegnemen van het stigma rondom abortus. Het droomfondsproject informeert vrouwen juist en volledig over hun opties bij (het voorkomen van) een ongewenste zwangerschap en biedt hen toegang tot een betaalbare en veilige abortus, indien ze daar voor kiezen. Veilige abortusmiddelen, medicinale abortus en MVA-kits, worden niet alleen in de focuslanden, maar in 90 landen wereldwijd op grote schaal beschikbaar gemaakt en medisch personeel wordt door training en via een online platform geschoold in het juiste gebruik en toepassing. Daarnaast zullen Rutgers en DKT International in samenwerking met lokale partners beleid en wetgeving op zowel nationaal, regionaal als internationaal niveau rondom abortus positief beïnvloeden door middel van pleitbezorging.

De komende 4 jaar worden door het project zo 160.000 ongewenste zwangerschappen en 2,6 miljoen onveilige abortussen voorkomen. Hierdoor overlijden 8.000 minder vrouwen aan de complicaties van een onveilige abortus. Ook worden ruim 2 miljoen vrouwen voorgelicht via innovatieve mhealth-oplossingen en worden naar schatting 20 miljoen mensen bereikt met massamediale campagnes rondom anticonceptie en veilige abortus.  

Het Droomfondsproject zal aantonen dat een geïntegreerde aanpak het mogelijk maakt om het aantal onveilige abortussen substantieel en structureel terug te dringen. Dit zal andere landen met een vergelijkbare problematiek inspireren om deze aanpak over te nemen. Hierdoor raken steeds meer vrouwen op de hoogte van hun opties en zijn veilige abortusmethoden steeds beter beschikbaar. Ook zullen deze door de grotere distributievolumes goedkoper worden en dus ook financieel steeds toegankelijker, waardoor nog meer vrouwen toegang tot veilige abortuszorg krijgen. Het project is daarnaast ook een aanmoediging voor andere financiers om geld beschikbaar te stellen voor veilige abortus.

Hier vindt u meer informatie en cijfers omtrent onveilige abortus wereldwijd:

Download infographic

 

2018 - Rutgers: een veilige keuze voor vrouwen

Project
Dat vrouwen wereldwijd kunnen kiezen voor anticonceptie en veilige abortus
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 11.900.000