Rutgers

Een veilige keuze voor vrouwen

Vrouwen hebben het recht om vrije keuzes te kunnen en mogen maken over hun leven en lichaam, zoals over het wel of niet krijgen van een kind. Wereldwijd is dit voor veel vrouwen en meisjes niet het geval. Zij kunnen niet zelf beslissen met wie, of, wanneer en hoeveel kinderen ze krijgen. Als vrouwen zelf kunnen kiezen, krijgen ze vaak later en minder kinderen, wat zowel voor de vrouwen als  kinderen beter is. 

Zo is er in grote gezinnen  vaak minder geld voor onderwijs en gezondheidszorg, waardoor nog meer armoede op de loer ligt. In de strijd tegen armoede spelen seksuele en reproductieve gezondheid en rechten daarom een belangrijke rol. Daarom is het essentieel dat iedereen, vrouwen en mannen, voorlichting krijgt over seksualiteit en toegang heeft tot anticonceptie en, wanneer nodig, toegang tot een veilige abortus.

Wereldwijd eindigt een op de vier zwangerschappen in een abortus, dat zijn 56 miljoen abortussen per jaar, waarvan er 22 miljoen onveilig zijn. Hierdoor sterven tussen de 22.500 en 44.000 vrouwen per jaar; onveilige abortus is een van de belangrijkste oorzaken van vrouwensterfte en een stille gezondheidscrisis. Rutgers werkt samen met non-profitorganisatie DKT, een van de grootste distributeurs van voorbehoedsmiddelen en veilige abortusmethoden wereldwijd, en een groot aantal andere partners, aan het drastisch verlagen van het aantal onveilige abortussen.

Aanpak 

Binnen het She Makes Her Safe Choice programma werken Rutgers en DKT aan het beschermen en verbeteren van de gezondheid en toekomst van miljoenen vrouwen. Zij kozen binnen dit project voor een benadering die vraag, aanbod en ondersteuning combineert. Op wereldwijd niveau zorgt DKT voor de distributie van veilige abortusmiddelen. Ook biedt DKT via een online platform trainingen aan zorgverleners, apothekers, en ander medisch personeel. 

In Kenia en Ethiopië werken zij samen met lokale partners aan het uitbreiden van toegang tot moderne anticonceptiemiddelen, veilige abortusmethoden, en goede zorg door een breed netwerk van getrainde zorgaanbieders. Tegelijkertijd worden vrouwen, hun partners, en hun leefgemeenschap voorgelicht over de gevolgen van onveilige abortus en geïnformeerd over de veilige opties die beschikbaar zijn. Tevens werken ze met (lokale) overheden aan het ontwikkelen en implementeren van beleid waardoor vrouwen alternatieve opties krijgen aangeboden op het gebied van seksuele gezondheid en keuzevrijheid over het al dan niet krijgen van kinderen. 

Het doel is dat door de wereldwijde en het binnenlandse werk een sneeuwbaleffect wordt gecreëerd - waarbij andere landen, donoren en partners geïnspireerd raken om op deze manier onveilige abortus en moedersterfte te voorkomen.

Achtergrond 

In 2017 stelde president Trump de Mexico City Policy opnieuw in, een maatregel waarmee er in één klap drastisch minder geld beschikbaar was voor organisaties die wereldwijd werken aan de toegang tot veilige abortus voor vrouwen. De impact was meteen enorm: vele klinieken hebben hun deuren moeten sluiten, waardoor vrouwen niet meer terecht kunnen voor zorg en informatie om te beslissen over hun eigen lichaam en gezondheid. Oud-minister Liliane Ploumen kondigde in januari 2017 aan dat Nederland zich zal blijven inzetten voor wereldwijde keuzevrijheid van vrouwen en richtte de SheDecides beweging op. Rutgers werd ambassadeur van dit initiatief in Nederland, en het Droomsfondsproject She Makes Her Safe Choice is onderdeel van deze internationale beweging . 

Stand van Zaken 

Het doel van She Makes Her Safe Choice is om onveilige abortus te stoppen, en om anticonceptie en veilige methodes van abortus voor iedereen bereikbaar te maken. Per eind 2021, is het streven van het Droomfondsproject 160.000 ongewenste zwangerschappen en 2,6 miljoen onveilige abortussen te hebben voorkomen, en zijn er 8.000 minder moeders overleden aan complicaties van een onveilige abortus. 

Er is al goede voortgang gemaakt sinds 2018 in het behalen van deze resultaten: zo zijn er bijna 400.000 veilige abortusmethoden in 82 landen wereldwijd gedistribueerd. Daarnaast zijn in Kenia, Ethiopië en Franstalig West-Afrika veel apothekers en dienstverleners getraind, in Kenia al meer dan 5.000. Grote publiekscampagnes via billboards, TV, radio en sociale media hebben jongeren en vrouwen in heel Kenia en Ethiopië bereikt met informatie over anticonceptie. Tegelijkertijd zijn er jongerenleiders getraind en zijn er online en offline platforms ontwikkeld waar correcte informatie wordt verspreid en jongeren naar goede klinieken en veilige producten worden doorverwezen. In Kenia heeft de overheid de richtlijnen voor zorg na abortus aangepast en samen met partners worden zorgverleners geïnformeerd over deze nieuwe richtlijnen. 

De geïntegreerde aanpak van het Droomfondsproject in Kenia en Ethiopië is een inspiratie voor landen in Franstalig West-Afrika. Zo is sinds begin 2020 in Benin en Kameroen een start gemaakt met productdistributie, training, en campagnes rondom ongewenste zwangerschappen, anticonceptie en veilige abortus. De behoefte aan betrouwbare moderne anticonceptie en veilige abortus is enorm in deze regio. Verschillende bewustwordingscampagnes worden nu opgezet, inclusief een regionale hotline waar vrouwen worden doorverwezen naar klinieken en getrainde vroedvrouwen in hun eigen land.

Lees hier meer over de tussentijdse resultaten van She Makes her Safe Choice. 

 

2018 - Rutgers: Een veilige keuze voor vrouwen

Project
Dat vrouwen wereldwijd kunnen kiezen voor anticonceptie en veilige abortus
Bijzonder project in
2018
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 11.900.000