Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee

De Rijke Noordzee

De Noordzee kende ooit een rijk bodemleven met natuurlijke riffen waar onder andere vissen en schaal- en schelpdieren leefden. Inmiddels zijn bijna alle riffen door visserij en ziektes verdwenen en bestaat de bodem vooral uit zand. De biodiversiteit in de Noordzee, het grootste natuurgebied van Nederland, is enorm afgenomen. Maar er is hoop. De geplande uitbreiding van het aantal windparken in de Noordzee biedt kansen voor herstel van de onderwaternatuur. Door in deze windparken maatregelen voor natuurherstel toe te passen kunnen de windparken namelijk kraamkamers voor onderwaternatuur worden.

In dit droomfondsproject leggen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee, in samenwerking met de windparkeigenaren en –bouwers, kunstmatige riffen aan in 5 windparken voor de Nederlandse kust. Op deze riffen worden soorten als oesters, kokerwormen en paardenmosselen geplaatst. Op hun beurt trekken deze soorten weer ander zeeleven aan. De ervaringen en resultaten van het project worden vastgelegd in een database die voor iedereen toegankelijk is. Zo kan de aanpak ook door anderen toegepast worden. In andere windparken in de Noordzee, maar ook in windparken in andere delen van de wereld. En in Nederland wordt eraan gewerkt om deze manier van werken een verplicht onderdeel te maken bij de aanleg van nieuwe windparken. Zodat in de toekomst alle nieuwe windparken onder water bijdragen aan herstel van het leven op de bodem en in de zee.

 

2019 - Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee

Project
De Rijke Noordzee
Bijzonder project in
2019
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 8,5 miljoen