2022 - UNICEF

Verborgen kinderleed in ons Koninkrijk

Op Aruba en Curaçao komt kindermishandeling relatief vaker voor dan in het Europese deel van ons Koninkrijk. De coronapandemie heeft dit probleem vergroot. Naast fysieke en mentale pijn doen kinderen die worden mishandeld het slechter op school en hebben zij problemen met het aangaan van stabiele relaties. Aruba en Curaçao zijn financieel ook zwaar getroffen door de coronacrisis. Hierdoor bestaat er vanuit de overheden geen ruimte voor financiering van het probleem. UNICEF gaat er daarom op verzoek van de overheden van Aruba en Curaçao voor zorgen dat deze groep kinderen weer in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Samenwerking met overheden, bedrijven, zorgverleners, het onderwijs en de jeugd zelf staat hierbij centraal. Via bewustwordingscampagnes, opleiding van 4.000 extra zorgverleners en het betrekken van de bevolking stimuleert UNICEF een veilige thuisomgeving voor 58.000 kwetsbare kinderen. Andere eilanden binnen de Nederlandse Cariben kunnen in de toekomst meeliften op de resultaten.

2022 - Verborgen kinderleed in ons Koninkrijk

Bijzonder project in
2022
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.334.000