Wereld Natuur Fonds, African Parks Network, Peace Parks Foundation

Onbegrensd door Afrika. Reuzenstappen voor mens, dier en natuur

Door klimaatverandering en menselijk handelen dreigt het iconische natuurgebied Kavango Zambezi verloren te gaan. African Parks, Peace Parks Foundation en het Wereld Natuur Fonds komen met een reddingsplan om te voorkomen dat dit prachtige gebied verdwijnt. In nauwe samenwerking met lokale partners gaan zij natuurparken in Zuidelijk Afrika met elkaar verbinden, zodat een rijk landschap ontstaat voor kwetsbare diersoorten, waaronder de unieke Afrikaanse olifant, en er volop kansen ontstaan om de regio economisch te ontwikkelen. Een financiële impuls van 16,9 miljoen euro uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij maakt dit mogelijk.

Kavango Zambezi (KAZA) is een natuurgebied ter grootte van Frankrijk dat in vijf Afrikaanse landen ligt, en herbergt de grootste inlandige rivierdelta, de wereldberoemde Victoria Watervallen en de grootste populatie Afrikaanse olifanten en andere bedreigde diersoorten, zoals de wilde hond, leeuw en de cheetah. Rivieren zijn hier de levensader voor mens en dier. Door de klimaatcrisis en de bouw van onder meer stuwdammen die een barrière vormen in rivieren, kampt de regio steeds vaker met langdurige droogte. Dit heeft desastreuze gevolgen voor wilde dieren en de lokale bevolking. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties luidde onlangs nog de noodklok over ernstige voedseltekorten voor tientallen miljoenen mensen in de regio.

Het gebied staat ernstig onder druk en dreigt voorgoed verloren te gaan. Botswana, Namibië, Angola, Zambia en Zimbabwe en de betrokken organisaties hebben een reddingsplan gemaakt om samen met de inwoners een grensoverschrijdend natuurgebied te creëren dat zijn weerga niet kent.
Zo wordt de Kwando-rivier beschermd, om voor de zoetwatertoevoer te zorgen en de verdroging tegen te gaan. Daarnaast moet duurzamere landbouw de voedselzekerheid verbeteren en voorkomen dat natuurlijke hulpbronnen – zoals water – raken uitgeput. Bedreigde diersoorten die in het gebied leven profiteren van deze maatregelen. Ook worden geïsoleerde natuurparken met elkaar verbonden en beter beschermd. Zo kunnen olifanten en andere wilde dieren in tijden van droogte weer veilig naar voedselrijke plekken trekken, zonder dat er conflicten ontstaan met de lokale bevolking. Daarnaast worden natuurparken verbeterd. Met nationale overheden zijn er plannen voor betere infrastructuur en aanpak van stroperij. Dat schept in het immense KAZA-natuurgebied volop economische kansen en banen door inkomsten uit toerisme.

Binnen vijf jaar zijn in Angola en Zambia de eerste nieuwe, veilige havens voor olifanten, zodat de druk op de omgeving in Botswana afneemt. Er wordt getest met olifantenroutes tussen parken en een innovatieve aanpak om de lokale bevolking kuddes te laten beschermen. Dit breidt zich geleidelijk uit tot een rijk Afrikaans landschap vol natuur, rondtrekkende olifanten en meer welvaart voor de bevolking. Een voorbeeld voor de rest van de wereld.

2020 - WNF, African Parks Network, Peace Parks Foundation: Onbegrensd door Afrika

Project
In the footsteps of giants
Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 16,9 miljoen