Natuurmonumenten

Het Naardermeer als otterparadijs

Het Naardermeer is een geliefd natuurgebied midden in de Randstad, maar ook
in dit natuurgebied is de teruggang in biodiversiteit merkbaar.
Door de stikstofproblematiek en verdroging als gevolg van de impact van klimaatverandering staan planten- en dierensoorten die er leven onder druk.
In dit extra project gaat Natuurmonumenten hier wat aan doen. Door het gebied rond het meer opnieuw in te richten en moerasnatuur te stimuleren zorgt Natuurmonumenten ervoor dat de gevolgen van klimaatverandering minder invloed hebben op het meer en dat het weer een fijne plek wordt voor de otter om te wonen.

2020- Het Naardermeer als otterparadijs

Project
Herstel van biodiversiteit in het Naardermeer
Bijzonder project in
2020
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.796.000,-