Hoe werkt de Postcode Loterij?

Het mooie van de Nationale Postcode Loterij is dat deelnemers in een wijk of postcode ('straat') samen winnen. Omdat u de prijs deelt met uw buren, is de vreugde nog groter! Op deze pagina kunt u onder andere lezen wat de StraatprijsVerdubbelaar inhoudt en hoe uw lotnummer is opgebouwd:

 • Veelgestelde vragen
 • Wat kost een lot?
 • 50% gaat naar het goede doel
 • Opbouw van uw lotnummer
 • StraatprijsVerdubbelaar
 • PostcodeKanjer
 • Kanjerpunten sparen
 • Extra trekking
 • Losse loten
 • Woont u in het buitenland?
 • Wat is uw winkans?
 • Hoe is het toezicht op een trekking geregeld?
 • Is de Postcode Loterij verslavend?
 • Trekkingsmomenten

Wat kost een lot?

Een lot kost € 12,75 per maand, inclusief StraatprijsVerdubbelaar à € 1,25. Een lot zonder StraatprijsVerdubbelaar kost € 11,50.  Met ingang van de trekking van december 2016 wordt, met goedkeuring van de Kansspelautoriteit, de basislotprijs met € 0,25 verhoogd. De lotprijs wordt daarmee € 13,- voor een lot met StraatprijsVerdubbelaar en € 11,75 voor een lot zonder StraatprijsVerdubbelaar.

Het grootste gedeelte (85%) van uw inleg gaat direct naar de goede doelen en de prijzenpot. U kunt op elk gewenst moment opzeggen. Kans maken op mooie prijzen? Speel dan mee!

50% gaat naar het goede doel

Van uw inleg gaat de helft naar meer dan 95 goede doelen, die werkzaam zijn op het gebied van mens en natuur. Door mee te spelen met de Postcode Loterij geeft u dus niet alleen uzelf een kans op mooie prijzen, maar maakt u de wereld ook een beetje mooier. Goede doelen als het Wereld Natuur Fonds, het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, War Child, Unicef en Natuurmonumenten zijn u er dankbaar voor. Bekijk alle goede doelen!

Opbouw van uw lotnummer

De opbouw van uw lotnummer
De opbouw van uw lotnummer

Elk lot bestaat uit vier cijfers, twee letters en nog eens drie cijfers. De vier cijfers vormen de wijkcode. De wijkcode plus de twee letters vormen de postcode. En de postcode met de drie laatste cijfers vormen samen uw persoonlijke en dus unieke lotnummer. Met uw lot maakt u kans op prachtige prijzen zoals de Straatprijs, een auto, musicalarrangementen en nog vele andere leuke naturaprijzen.

StraatprijsVerdubbelaar

Speelt u mee met StraatprijsVerdubbelaar? Dan heeft u wekelijks kans op een verdubbeling van de PostcodeStraatprijs van € 12.500,- per lot. Heeft u bijvoorbeeld twee loten, dan wint u mét StraatprijsVerdubbelaar een halve ton!

KanjerPrijzen in 2016

De Postcode Loterij verdeelt in 2016 de PostcodeKanjer. In december maken deelnemers kans op de PostcodeKanjer van maar liefst 49,9 miljoen euro! KanjerPrijzen worden verdeeld onder de deelnemers in de winnende postcode, dus u wint ook weer samen met uw buren.

Kanjerpunten sparen

Kanjerpunten zijn spaarpunten. Elke deelnemer die meespeelt met de Nationale Postcode Loterij, krijgt per trekking 10 Kanjerpunten per lot. Er zijn 12 maandelijkse trekkingen en twee extra trekkingen per jaar. Elk jaar begint u in januari opnieuw met het sparen van Kanjerpunten. Kortom, hoe langer een lot meespeelt in de maanden voorafgaand aan de trekking, hoe meer Kanjerpunten en hoe groter een aandeel in de prijs. Per lot per trekking sparen deelnemers 10 Kanjerpunten. Dus deelnemers die een heel jaar meespelen met 1 lot en aan alle 14 trekkingen deelnemen, winnen bij een PostcodeKanjer in december hetzelfde bedrag als iemand die in december op het idee is gekomen om eenmalig 14 loten te kopen. Wilt u de waarde van uw Kanjerpunten weten, bezoek dan de pagina wat zijn uw Kanjerpunten waard?

In het deelnemersreglement staat over de Kanjer: "Van elk geldig meespelend lot wordt gedurende een kalenderjaar daartoe bij elke trekking, beginnend bij de trekking van de maand januari, een bedrag van maximaal EUR 2,00 gereserveerd voor de KanjerPrijzen."

Waar is de Kanjer eerder gevallen?

Extra trekking

Er zijn veertien trekkingen per jaar: twaalf maandelijkse trekkingen (waarvan 1 PostcodeKanjer in de trekking van december ) en tweemaal per jaar een extra trekking. In 2016 zijn deze extra trekkingen in juni en december. In die maanden wordt zowel de inleg van de maandelijkse trekking als die van de extra trekking van uw rekening afgeschreven. De extra trekkingen hebben een aangepast prijzenpakket met opvallende prijzen.

Met de opbrengst van de extra trekkingen steunt de Postcode Loterij bijzondere projecten van haar goede doelen.

Als u ná februari 2009 deelnemer van de Postcode Loterij bent geworden, dan doet u automatisch mee met 14 trekkingen. Bent u voor die tijd deelnemer geworden, dan doet u mee met 12 of 13 trekkingen per jaar.

Wilt u met uw lot(en) meespelen met 14 trekkingen, neem dan contact op met Ledenservice: 0900 - 300 1500 (50 cpg, 9.00-21.00 uur).

Losse loten via internet

U kunt in bepaalde periodes voor bepaalde trekkingen ook losse PostcodeLoten kopen via internet. U betaalt direct per iDeal. Uw rekeningafschrift is uw bewijs van deelname. Bij het kopen van het lot geeft u uw adresgegevens op, waar we gewonnen prijzen naar toe kunnen sturen.  Dit gebeurt automatisch, u hoeft geen contact met ons op te nemen. Ook geldprijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. De uitslag wordt aan het begin van de maand bekendgemaakt op deze website.
Let op:
uw rekeningafschrift is uw bewijs!

Woont u in het buitenland?

Dan kunt u gewoon meespelen met de Nationale Postcode Loterij. De inleg moet wel van een Nederlandse bankrekening worden afgeschreven. Op deze bankrekening worden dan ook de geldprijzen gestort.

Wanneer u in het buitenland woont en lid wilt worden, dan kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier. Vermeld in uw bericht alstublieft uw naam, postadres, rekeningnummer en het aantal lotnummers dat u wilt activeren. Geeft u alstublieft ook aan met welke Nederlandse postcode u wilt meespelen.

Wat is uw winkans?

Het mooie van de Nationale Postcode Loterij is dat de helft van de inleg rechtstreeks naar meer dan 95 goede doelen gaat. Dat is veel meer dan welke andere grote loterij in Nederland ook. Deelnemers vinden het fijn op deze wijze bij te dragen aan een betere wereld, maar ze zijn uiteraard ook benieuwd naar de kans om een (flinke) prijs te winnen. Dankzij het unieke spelconcept van de Nationale Postcode Loterij, waarbij u ook wint als uw buren winnen, is die kans behoorlijk groot.

Naar uw winkans ›

De trekkingen
De Nationale Postcode Loterij organiseert veertien trekkingen per jaar. Twaalf maandelijkse trekkingen en tweemaal per jaar een extra trekking. Deze extra trekkingen, ook wel de 13e en de 14e trekking genoemd, vinden in 2016 in juni en december plaats. De notaris verricht de trekkingen in het begin van de maand in Amsterdam, de uitslagen staan vanaf de 8e van de maand op de site. Winnaars ontvangen hun prijzen automatisch op het rekeningnummer waarvan de afschrijving heeft plaatsgevonden of op het bij ons bekende adres.

Toezichthoudende instanties
De kansspelmarkt, en dus ook de Postcode Loterij, staat onder streng toezicht. De controlerende instanties zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Kansspelautoriteit, het Nederlands Meetinstituut (NMi), de notaris, de externe accountant, de externe Electronic Data Processing (EDP) Auditor en de MVO-accountant.

Ook de Belastingdienst, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), het College Bescherming Persoonsgegevens, de Autoriteit Consument en markt (ACM), de Reclame Code Commissie en diverse consumentenbelangenorganisaties houden in de gaten wat aanbieders op de kansspelmarkt doen. En natuurlijk stellen onze deelnemers regelmatig vragen waardoor we scherp blijven.

De trekking
Uiteraard is voor een loterij de trekking en het willekeurige verloop daarvan essentieel. Daarom is voor de uitvoering van de trekking speciale software ontworpen. Dit trekkingssysteem van de loterij is gecontroleerd en gecertificeerd door het Nederlands Meetinstituut. Bij de certificering is vastgesteld dat ieder lot een gelijke kans in de trekking heeft. Ook controleert het NMi periodiek (onaangekondigd) op het gebruik van de gecertificeerde software. De software zorgt ervoor dat de trekking willekeurig en eerlijk plaatsvindt.

De notaris is bij iedere trekking aanwezig en stelt voorafgaand aan de trekking vast of gebruik wordt gemaakt van de door het NMi gecertificeerde software. Na de trekking stelt de notaris vast dat alle prijzen zijn toegekend door de trekkingssoftware. Bij een Jackpot kan het zo zijn dat bij een trekking de prijs er niet uit gaat; één keer per jaar moet de Jackpot gegarandeerd vallen. Voor meer informatie, zie ons Deelnemersreglement (zie onder 'Winnende lotnummers').

Daarnaast checkt de EDP Auditor in opdracht van de externe accountant achteraf of alle deelnemende loten in de trekking zijn meegenomen.

Over 2014 hebben het NMi en de EDP Auditor wederom vastgesteld dat alle trekkingen aan deze eisen hebben voldaan. Zij hebben dit aan de Kansspelautoriteit gerapporteerd.

Is de loterij verslavend?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat nummerloterijen zoals de Nationale Postcode Loterij niet verslavend zijn en ook geen opstap vormen naar risicovolle kansspelen. Bron: “De relatie tussen deelname aan nummerloterijen en kansspelverslaving in Nederland” van IVO/CVO 2008.

Trekkingsmomenten

Maand Trekking
Januari vr 05-02-2016
Februari ma 07-03-2016
Maart do 07-04-2016
April vr 06-05-2016
Mei di 07-06-2016
Juni do 07-07-2016
Extra trekking - 13e do 07-07-2016
Juli vr 05-08-2016
Augustus wo 07-09-2016
September do 06-10-2016
Oktober ma 07-11-2016
November wo 07-12-2016
Extra trekking - 14e do 29-12-2016
December zo 01-01-2017