Wat zijn uw Kanjerpunten waard?

Kanjerpunten hebben te maken met de Kanjerprijzen waar u kans op maakt, zoals de PostcodeKanjer in december. Verdere Kanjerprijzen in 2014 zijn de ZomerKanjer in de trekking van mei en de EuroKanjers in de trekkingen van april, juli en november. Deze Kanjerprijzen zijn miljoenenbedragen, die verdeeld worden onder alle deelnemers in een hele wijk. Het bedrag dat u kunt winnen, is afhankelijk van het aantal lotnummers dat u heeft en van het aantal Kanjerpunten per lotnummer.

Hoe komt u aan die Kanjerpunten?
Elke deelnemer die meespeelt met de Postcode Loterij krijgt automatisch per trekking 1 Kanjerpunt per lot toegekend. Hoe meer Kanjerpunten u heeft, hoe groter het aandeel in de Kanjer dat u kunt winnen. Elk lotnummer begint bij de trekking van januari opnieuw met het sparen van Kanjerpunten. Het hele jaar kunnen Kanjerpunten gespaard worden. Er zijn 14 trekkingen per jaar, dus u kunt maximaal 14 Kanjerpunten per lot sparen. Zo worden trouwe deelnemers bij de grote Kanjerprijzen extra beloond!

Wat is de waarde van een Kanjerpunt?
Wat de waarde van een Kanjerpunt is, ligt aan de hoeveelheid deelnemende loten in de winnende postcode en wijk en het aantal Kanjerpunten dat op die loten is gespaard. Als voorbeeld: bij de Kanjerprijs in december 2010 was elk Kanjerpunt in de winnende postcode ruim 31.000 euro waard. Een deelnemer die het hele jaar meespeelde, ontving 434.000 euro per lot, terwijl iemand die net 1 maand meespeelde 31.000 euro won.

Hoe werkt de berekening van de Kanjerpunten?
Stel, de Kanjer valt in uw straat. Om te kunnen berekenen wat uw aandeel in de prijs is, stelt de loterij eerst vast hoeveel loten er die maand bij de trekking meespelen in de winnende postcode. Vervolgens kijkt de loterij hoeveel Kanjerpunten er per lot in die postcode zijn opgebouwd in dat jaar in de maanden tot aan de trekking. De Kanjerprijs wordt gedeeld door het totaal aantal Kanjerpunten. Dat levert het bedrag per Kanjerpunt op. Daarna wordt vastgesteld hoeveel Kanjerpunten iedere deelnemer in totaal heeft (een deelnemer kan tenslotte met meerdere loten meespelen), waarna dat aantal Kanjerpunten wordt vermenigvuldigd met het bedrag per Kanjerpunt. Dat vormt het gewonnen bedrag per deelnemer.

Een voorbeeld:
In de Dorpsstraat ergens in Nederland valt eind december de Kanjer van 25 miljoen euro op postcode 1234 AB. Dat betekent dat de winnaars in de straat met de winnende postcode 12,5 miljoen euro met elkaar delen. De andere 12,5 miljoen euro delen de winnaars waarvan de postcode begint met 1234, dat is de wijk.

In de Postcode Loterij zijn er 14 trekkingen per jaar (12 maandelijkse en 2 extra trekkingen, in dit voorbeeld zijn de extra trekkingen in de maanden september en november). In de Dorpsstraat spelen 8 huishoudens mee met de winnende postcode in de Postcode Loterij:

1. De familie Jansen speelt met 5 loten, waarvan 2 loten sinds september
2. Mevrouw de Vries heeft 2 loten al enkele jaren
3. Vijf families spelen mee met 1 lot, ook al langer dan een jaar
4. Meneer Petersen speelt ook met 1 lot, sinds december (zijn eerste maand dus).

In totaal spelen er 13 loten mee in de winnende postcode. Omdat je per trekking dat je meespeelt per lot een Kanjerpunt spaart heeft de familie Jansen voor 3 loten het maximale aantal Kanjerpunten per jaar: 3 x 14 = 42 Kanjerpunten. Sinds september hebben de overige 2 loten ieder met 5 trekkingen meegespeeld (4 maandelijkse trekkingen en 1 extra trekking), dus 2 x 5 = 10 Kanjerpunten. In totaal speelt de familie Jansen mee met 52 Kanjerpunten.

Mevrouw de Vries speelt al jaren mee, en heeft in dit jaar dus het maximale aantal Kanjerpunten per lot gespaard. Voor haar 2 loten betekent dat 2 x 14 = 28 Kanjerpunten

De vijf families spelen al langer mee dan een jaar met hun lot en hebben dus ieder 14 Kanjerpunten per lot.
Meneer Petersen heeft vanaf de Kanjer meegespeeld en heeft met 1 trekking 1 Kanjerpunt gespaard.

In totaal zijn er in de winnende postcode 52+28+14+14+14+14+14+1 = 151 Kanjerpunten.
Het te verdelen bedrag is 12.500.000 euro gedeeld door 151 = 82.781,46 euro per Kanjerpunt.

Ad.1. De familie Jansen heeft in totaal 52 Kanjerpunten, dus wint 52 x 82.781,46 = 4.304.635,76 euro.
Ad 2. Mevrouw de Vries wint 28 x 82.781,46 = 2.317.880,79 euro
Ad 3. De vijf families winnen ieder 14 x 82.781,46 = 1.158.940,40 euro
Ad 4. En meneer Petersen wint 1 x 82.781,46 = 82.781,46 euro