Hoeveel Kanjerpunten spaar ik bij de Postcode Loterij

Wat zijn uw Kanjerpunten waard?

Wat de waarde van een Kanjerpunt is, ligt aan de hoeveelheid deelnemende loten in de winnende postcode en wijk en het aantal Kanjerpunten dat op die loten is gespaard. Als voorbeeld: bij de Kanjerprijs in december 2010 was elk Kanjerpunt in de winnende postcode ruim 31.000 euro waard. Een deelnemer die het hele jaar meespeelde, ontving 434.000 euro per lot, terwijl iemand die net 1 maand meespeelde 31.000 euro won.

Hoe werkt de berekening van de Kanjerpunten?

Stel, de Kanjer valt in uw straat. Om te kunnen berekenen wat uw aandeel in de prijs is, stelt de loterij eerst vast hoeveel loten er die maand bij de trekking meespelen in de winnende postcode. Vervolgens kijkt de loterij hoeveel Kanjerpunten er per lot in die postcode zijn opgebouwd in dat jaar in de maanden tot aan de trekking. De Kanjerprijs wordt gedeeld door het totaal aantal Kanjerpunten. Dat levert het bedrag per Kanjerpunt op. Daarna wordt vastgesteld hoeveel Kanjerpunten iedere deelnemer in totaal heeft (een deelnemer kan tenslotte met meerdere loten meespelen), waarna dat aantal Kanjerpunten wordt vermenigvuldigd met het bedrag per Kanjerpunt. Dat vormt het gewonnen bedrag per deelnemer.

Kanjerpunten voorbeeldberekening:

In de Dorpsstraat ergens in Nederland valt eind december de Kanjer van 25 miljoen euro op postcode 1234 AB. Dat betekent dat de winnaars in de straat met de winnende postcode 12,5 miljoen euro met elkaar delen. De andere 12,5 miljoen euro delen de winnaars waarvan de postcode begint met 1234, dat is de wijk.

In de Postcode Loterij zijn er 14 trekkingen per jaar (12 maandelijkse en 2 extra trekkingen, in dit voorbeeld zijn de extra trekkingen in de maanden augustus en november). In de Dorpsstraat spelen 8 huishoudens mee met de winnende postcode in de Postcode Loterij:

1. De familie Jansen speelt met 5 loten, waarvan 2 loten sinds september
2. Mevrouw de Vries heeft 2 loten al enkele jaren
3. Vijf families spelen mee met 1 lot, ook al langer dan een jaar
4. Meneer Petersen speelt ook met 1 lot, sinds december (zijn eerste maand dus).

In totaal spelen er 13 loten mee in de winnende postcode. Omdat je per trekking dat je meespeelt per lot 10 Kanjerpunten spaart, heeft de familie Jansen voor 3 loten het maximale aantal Kanjerpunten per jaar: 3 x 140 = 420 Kanjerpunten. Sinds september hebben de overige 2 loten ieder met 5 trekkingen meegespeeld (4 maandelijkse trekkingen en 1 extra trekking), dus 2 x 50 = 100 Kanjerpunten. In totaal speelt de familie Jansen mee met 520 Kanjerpunten.

Mevrouw de Vries speelt al jaren mee, en heeft in dit jaar dus het maximale aantal Kanjerpunten per lot gespaard. Voor haar 2 loten betekent dat 2 x 140 = 280 Kanjerpunten

De vijf families spelen al langer mee dan een jaar met hun lot en hebben dus ieder 140 Kanjerpunten per lot.
Meneer Petersen heeft vanaf de Kanjer meegespeeld en heeft met 1 trekking 10 Kanjerpunten gespaard.

In totaal zijn er in de winnende postcode 520+280+140+140+140+140+140+10 = 1510 Kanjerpunten.
Het te verdelen bedrag is 12.500.000 euro gedeeld door 1510 = 8278,15 euro per Kanjerpunt.

Ad.1. De familie Jansen heeft in totaal 520 Kanjerpunten, dus wint 520 x 8278,15 = 4.304.638 euro.
Ad 2. Mevrouw de Vries wint 280 x 8278,15  = 2.317.882 euro
Ad 3. De vijf families winnen ieder 140 x 8278,15  = 1.158.941 euro
Ad 4. En meneer Petersen wint 10 x 8278,15  = 82.781,50 euro