Aanvragen

De Postcode Loterij steunt 95 organisaties die zich inzetten voor mens en natuur. Wie zijn die goede doelen die de Postcode Loterij steunt? Download hier een overzicht van alle huidige beneficiënten. Wilt u of uw organisatie in aanmerking komen voor steun van de Postcode Loterij dan vindt u hieronder alle informatie.

De verdeling van de opbrengst is als volgt:

Vaste beneficiënten
Deze organisaties ontvangen voor een periode van vijf jaar een jaarlijkse bijdrage van de loterij. Enkele organisaties krijgen een percentage van de opbrengst (zogeheten Financieel-Reglementbeneficiënten), de meeste een nominaal bedrag.

Eenmalige schenkingen
Grootschalige en/of innovatieve projecten in de door de Postcode Loterij gesteunde sectoren kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige schenking.

Extra projecten

Bestaande beneficiënten kunnen een aanvraag indienen voor financiering van bijzondere projecten. Hiervoor is de helft van de opbrengst van de extra (dertiende en veertiende) trekkingen beschikbaar.

Droomfonds

Vaste beneficiënten die jaarlijks tot nu toe één miljoen euro of meer ontvangen van de Postcode Loterij, dragen 10% van dit bedrag bij aan het Droomfonds. Deze beneficiënten kunnen vervolgens jaarlijks grote, innovatieve en baanbrekende projecten indienen die een grote stap voorwaarts (kunnen) betekenen op hun werkterrein(en).

Aan het eind van het kalenderjaar voldoet de loterij aan haar verplichtingen aan vaste beneficiënten. De vrije ruimte die vervolgens beschikbaar is, wijst de loterij toe aan nieuwe vaste beneficiënten en/of eenmalige schenkingen.

Toekenningscriteria

Toekenningscriteria meerjarig beneficiëntschap
De criteria waaraan uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor meerjarige steun van de Nationale Postcode Loterij.

Toekenningscriteria eenmalige schenkingen
De criteria waaraan uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een eenmalige schenking door de Nationale Postcode Loterij.

Financieel Reglement
Welk financieel reglement hanteert de Loterij? Hier vindt u meer informatie over de toekenningen (pdf) aan de goede doelen van de Postcode Loterij.

Procedure
Wilt u een aanvraag indienen voor steun van de Postcode Loterij? Bekijk de procedure, werkwijze en uiterlijke termijn. Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij (goededoelen@postcodeloterij.nl of 020 - 573 74 39).

Klachtenprocedure voor aanvragende organisaties
Heeft u klachten over de aanvraag- en besluitvormingsprocedures van aanvragers en/of goede doelen van de Postcode Loterij? Bekijk hier de werkwijze van het omgaan met klachten: klachtenprocedure.

Schenkingen

De bijdrage aan de goede doelen van de goededoelenloterijen heeft de volgende ontwikkeling doorgemaakt:

Verdeling schenking*
Jaar Nationale Postcode Loterij Vriendenloterij BankGiro Loterij
2000 159,0 30,3 40,0
2001 177,1 32,9 39,9
2002 203,3 41,2 42,4
2003 217,4 41,9 47,9
2004 225,2 41,6 47,1
2005 212,5 36,1 52,6
2006 216,7 37,3 51,3
2007 226,0 40,0 53,3
2008 244,4 47,0 58,2
2009 256,6 47,0 59,7
2010 270,5 45,0 59,9
2011 283,9 47,7 64,2
2012 290,7 48,2 64,2
2013 302,6 48,7 62,5
2014 312,0 50,7

*schenking in miljoenen euro´s

Bijdrage per sector
Sector Loterij
Internationale Hulp Postcode Loterij
Sport en recreatie VriendenLoterij, sport als middel tot welzijn en steun aan clubs en verenigingen
Maatschappelijke en sociale doelen VriendenLoterij, sport als middel tot welzijn en steun aan clubs en verenigingen
Gezondheid Vriendenloterij
Milieu, natuurbehoud, dierenbescherming Postcode Loterij
Cultuur BankGiro Loterij
Onderwijs en onderzoek VriendenLoterij (60-85% van de gelden bestemd voor gezondheidsfondsen wordt aan wetenschappelijk onderzoek besteed)
Kerk en levensbeschouwing Geen

Voor alle sectoren is het mogelijk steun te ontvangen van de VriendenLoterij omdat bij die Loterij de deelnemer beslist voor welk doel de bijdrage van hun lot bestemd is.

Het Goede Doelen Platform

Het Goede Doelen Platform komt op voor het gezamenlijk belang van alle goededoelenorganisaties die steun krijgen van de Goede Doelen Loterijen. Vertrekpunt hiervoor is het kansspelbeleid van het kabinet.

Het Platform beoogt de inkomsten van alle goede doelen organisaties voor de toekomst veilig te stellen, ten minste op het huidige niveau. Het Platform draagt daarvoor concrete voorstellen en oplossingen aan.


Naar het Goede Doelen Platform ›