Natuur- en Milieufederaties

Natuur- en Milieufederaties en de Postcode Loterij: samen voor een mooi en duurzaam Nederland

De Natuur- en Milieufederaties werken aan groene, duurzame en klimaatbestendige provincies. Dat doen ze niet alleen! De Natuur- en Milieufederaties werken samen met meer dan 1000 aangesloten bewonersorganisaties, bedrijven en overheden om Nederland sneller duurzaam te maken.

In Nederland staan natuur en leefomgeving namelijk onder druk. De federaties geven natuur en milieu in alle provincies een stem, samen met actieve bewoners en lokale organisaties. Daar waar het niet goed gaat, trekken de Natuur- en Milieufederaties aan de bel en dragen constructieve oplossingen aan zodat Nederland nog mooier en duurzamer wordt.

De Postcode Loterij steunt de Natuur- en Milieufederaties vanaf 1996 en sinds de start van de samenwerking hebben de Natuur- en Milieufederaties 43,2 miljoen euro ontvangen. Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen de Natuur- en Milieufederaties zich blijven inzetten voor een duurzamer Nederland.

Lees hieronder meer over de werkzaamheden van de Natuur- en Milieufederaties en zie welke projecten mede dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij gesteund worden.

Winnen voor

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij de bijdrage van haar deelnemers kan de Postcode Loterij de Natuur- en Milieufederaties blijven steunen en werken aan een duurzamer Nederland. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen!

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van de Natuur- en Milieufederaties

Naast de reguliere bijdrage heeft de Natuur- en Milieufederaties een extra bijdrage voor een bijzonder project ontvangen van de Postcode Loterij. Zie hieronder meer informatie over dit extra project en andere projecten die door de steun van de Postcode Loterij mede mogelijk zijn gemaakt.

Droomfonds 2011 – € 13.500.00,- – Qurrent en HIER Opgewekt

Stichting DOEN en de Natuur- en Milieufederaties dromen ervan dat het energieverbruik in huis 100 % duurzaam is en dat alle energie lokaal wordt opgewekt. Daarvoor hebben zij het kennisplatform HIER Opgewekt en het energiebedrijf van de toekomst, Qurrent, opgericht. Qurrent is het eerste energiebedrijf dat samen met zijn klanten groene energie opwekt - thuis of in de buurt - en energie bespaart. De organisaties ontvingen in 2011 13,5 miljoen euro voor dit innovatieve en baanbrekende droomproject. Lees meer

Project: Nacht van de Nacht

Project: Nacht van de Nacht

Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement van De Natuur- en Milieufederaties. Lees meer

Project: Das en Patrijs

Project: Das en Patrijs

In elke provincie voeren de Natuur- en Milieufederaties projecten uit. In Brabant heeft de Brabantse Milieufederatie (BMF) bijvoorbeeld gezorgd voor het verbeteren van de leefomstandigheden voor de das en patrijs na de uitbreiding van Golfbaan de Dommel. Lees meer

Meer over natuur- en milieufederaties ›

Hoe zetten De Natuur- en Milieufederaties zich in voor een mooi en duurzaam Nederland?

  • Meer schone energie
    De Natuur- en Milieufederaties werken aan een Nederland dat draait op schone, lokale energie. Mede dankzij de energieservicepunten van de Natuur- en Milieufederaties ontstaan er in Nederland steeds meer lokale energie initiatieven. Landelijk nu al zo'n 500! De federaties ondersteunen deze met raad en daad, zodat zij sneller resultaten boeken voor energiebesparing en opwekking van schone energie.
  • Bescherming van natuur en landschap
    Op lokaal niveau beschermen de Natuur- en Milieufederaties ons typische Nederlandse landschap van landbouwgronden, weides en natuur door de ruimtelijke plannen van overheden te verbeteren, maar ook met eigen initiatieven. Zo wordt natuur op braakliggende bouwterreinen gestimuleerd, en wordt er gewerkt aan een landbouw met een gezonde bodem en gesloten kringlopen.
  • Verkleinen van onze voetafdruk
    De Natuur- en Milieufederaties zetten zich in voor een circulaire economie die de voetafdruk per persoon verkleint en waarin duurzame energie en voedsel voor iedereen betaalbaar is. Per persoon hebben we op aarde ongeveer vier voetbalvelden beschikbaar. De gemiddelde Nederlander gebruikt er wel twaalf. Met projecten, campagnes en lobby werken de Natuur- en Milieufederaties eraan om de Nederlandse voetafdruk te verkleinen.
Steun onze goede doelen en speel mee ›