Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de Postcode Loterij: Nederland weer mooi maken

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) houdt de eeuwenoude agrarische cultuurgeschiedenis zichtbaar en streeft naar een mooi gevarieerd landschap in heel Nederland. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren.

De prachtige cultuurlandschappen van ons land, met alle biodiversiteit die daarbij hoort, zijn grotendeels verdwenen. Met het Deltaplan voor het landschap wil de VNC ons land weer mooi maken, door het terugbrengen van het netwerk van landschapselementen zoals akkerranden, bloemrijke bermen en slootkanten, in combinatie met fiets-, en wandelpaden.

De VNC wordt sinds 2008 door de Postcode Loterij gesteund. Sinds de start van de samenwerking heeft de VNC van de loterij 7,4 miljoen euro ontvangen voor haar activiteiten. Lees hieronder meer over de werkzaamheden van de VNC en zie welke extra projecten er konden worden gerealiseerd dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Winnen voor het Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Nationale Postcode Loterij steunt 95 goede doelen op het gebied van mens en natuur. Dankzij haar deelnemers kan de Postcode Loterij ook de VNC blijven steunen. Zo kan de organisatie met het deltaplan zorgen voor een mooi landschap met ongekende diversiteit. Wilt u net als 2,7 miljoen andere Nederlanders geven aan het goede doel, speel dan (extra) mee met de Postcode Loterij en maak kans op mooie prijzen.

Steun onze goede doelen en speel mee ›

Projecten van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Naast de reguliere, jaarlijkse bijdrage heeft de VNC ook extra schenkingen voor bijzondere projecten ontvangen van de Postcode Loterij. Lees hieronder meer over de projecten die hierdoor mogelijk zijn gemaakt.

Extra Project - Nederlandse natuur in beeld

Het edelhert zien lopen over het ecoduct bij het Goois Natuurreservaat, een zeepaardje zien zwemmen voor de Zeeuwse kust en de kraanvogel zien broeden bij het Fochteloërveen. Allemaal bijzondere momenten voor natuurbeschermers die ze vaak niet kunnen delen met het grote publiek omdat er geen bewegend beeld van beschikbaar is. Het Instituut voor Beeld en Geluid bundelde verzameld en nieuw materiaal van elf natuurbeneficiënten van de loterij in een digitale beeldbank. Via een geavanceerd zoek- en bestelsysteem kunnen deze beelden binnen enkele minuten worden gezocht en gedownload. Omdat het materiaal voor iedereen beschikbaar is, zijn de gebruiksmogelijkheden enorm. Lees meer

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Extra project 2009 – € 1.600.00,- – Proefgebied Ooijpolder

In het Deltaplan voor het landschap beschrijft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uitgebreid hoe Nederland weer mooi kan worden met houtwallen, bloemrijke akkerranden, elzensingels, heggen en hagen en brede slootranden. Maar geld om de plannen uit te voeren was er niet. Wel waren er door het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij vier proefgebieden aangewezen. Succes in één van deze gebieden kon de overheid over de streep trekken financieel bij te gaan dragen. De loterij wilde meehelpen aan de realisatie van de Ooijpolder als proefgebied met een bijdrage die eveneens als vliegwiel dient voor andere financiers. Lees meer

Meer over Vereniging Nederlands Cultuurlandschap >

Hoe zorgt Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor een mooi Nederland?

postcodeloterij. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  • Advisering
    Om waardevolle cultuurlandschappen te herstellen en behouden, adviseren ze overheden, particulieren en bedrijven onder meer bij het maken van plannen en de uitvoering daarvan.
  • Meters maken in het veld
    De VNC beschikt over ruime kennis van het cultuurlandschap met de daarin voorkomende landschapselementen. Op veel plekken laten ze dit ook zien, door concreet ‘meters te maken’ in het landschap: restauratie van landschappelijk erfgoed en inrichting van kale landschappen.
  • Educatie
    De VNC beschikt over een eigen Informatiecentrum, waar bezoekers van alles te weten kunnen komen over hoe we Nederland weer mooi willen maken. Elf Nederlandse kenmerkende landschappen zijn in miniatuur te bewonderen; van tuunwallen op Texel tot graften in Zuid-Limburg.
Steun onze goede doelen en speel mee ›