Alles wat u wilt weten over meespelen met de Postcode Loterij

Zo doet u mee met alle trekkingen

Als u meespeelt met de Postcode Loterij maakt u kans op fantastische prijzen en maakt u de wereld een stukje mooier. Een lot kost € 14,25 per trekking, incl. StraatprijsVerdubbelaar à € 1,25. Minimaal 40% van de lotprijs gaat naar onze goede doelen die zich inzetten voor mens en natuur. Er zijn 14 trekkingen per jaar en u speelt mee zolang u wilt. Meespelen zonder StraatprijsVerdubbelaar? Belt u dan met onze Ledenservice.

Uw lotnummer 

Als u gaat meespelen, wordt uw postcode aangevuld met 3 cijfers uw lotnummer. Dit nummer kunt u terugvinden op uw persoonlijk pagina en uw bankafschrift. Speelt u liever met een andere postcode mee, neem dan contact op met onze Ledenservice. 

Het prijzenpakket

Maandelijks prijzenpakket

Bij de Postcode Loterij worden de prijzen verdeeld op basis van postcode en postnummer. Maandelijks verloten we honderdduizenden prijzen. Deze vindt u elke 8e van de maand op postcodeloterij.nl/uitslagen. Daarnaast maken we nog elke dag winnaars bekend van fantastische geldprijzen:

 • Maandag t/m vrijdag: PostcodeDagPrijs van € 1.000,- per lot. Alle loten die meespelen op de winnende postcode winnen € 1.000,- per lot.
 • Elke zaterdag: Postcode WeekPrijs van € 250.000,-. Deze prijs wordt verdeeld onder alle deelnemende loten op de winnende postcode.
 • Elke zondag: Straatprijs + BMW. Alle loten die meespelen op de winnende postcode winnen € 250.000,- per lot (inclusief StraatprijsVerdubbelaar). Speelt u zonder StraatprijsVerdubbelaar mee, dan wint u € 12.500,- per lot. Daarnaast wint 1 deelnemer een prachtige BMW X1.
 • Elke maand: SuperPostcodePrijs € 1.000.000,-. Deze prijs wordt verdeeld onder alle deelnemende loten op de winnende postcode.

Kanjerprijzen

4 keer per jaar wordt er een Kanjerprijs verloot. In februari, mei, augustus een Kanjerprijs van 10 miljoen en in december de PostcodeKanjer van € 56,7 miljoen! Deze prijzen worden verloot op basis van het Kanjerprincipe:

 • 50% van het bedrag wordt verdeeld in de winnende postcode (4 cijfers 2 letter) en 50% in de winnende wijk (4 cijfers). 
 • Daarbij geldt, hoe meer Kanjerpunten u heeft, hoe groter uw aandeel van deze prijs. Voor elke trekking waaraan u per kalenderjaar deelneemt, ontvangt u per lot 10 Kanjerpunten. Per lot kunt u per jaar maximaal 140 kanjerpunten sparen. 

Miljoenenjacht

Twee keer per jaar is het televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht te zien op SBS 6. In het voor- en in het najaar. In dit programma , gepresenteerd door Linda de Mol, maken kandidaten in de studio kans op bedragen tot wel € 5 miljoen. Maar ook alle deelnemers van de Postcode Loterij maken kans op deze geldprijzen. Elke aflevering wint een deelnemer van de Postcode Loterij (de thuiswinnaar) hetzelfde bedrag als de finalist in de studio. Daarnaast wordt dit bedrag ook nog eens verdeeld onder alle loten die meespelen in de postcode van de thuiswinnaar. Gaat u meespelen tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht, dan bepaalt het moment van instappen met hoeveel afleveringen u meespeelt. Bent u niet in de gelegenheid om de Postcode Loterij Miljoenenjacht te kijken? Geen probleem. Als u gewonnen heeft nemen wij contact met u op. 
Alle winnaars krijgen automatisch bericht over hun gewonnen prijs. Daarnaast worden geldprijzen automatisch op de rekening gestort waar het deelnamebedrag van wordt afgeschreven. Wint u een geldbedrag van boven de € 449,-, dan wordt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting daarvan ingehouden. 

De trekking en bekendmaking 

De maandelijkse trekking van de Nationale Postcode Loterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór de 8e van de volgende maand. De 13e trekking vindt plaats op 7 juli 2021, de 14e trekking op 29 december 2021 en de decembertrekking op 1 januari 2022. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur op Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 8e van de maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden. 

Overige informatie

Wilt u stoppen met meespelen of met minder loten meespelen? Dat kan op ieder moment. Neem dan contact op met onze Ledenservice of ga naar postcodeloterij.nl/opzeggen. U kunt ook een brief sturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 17960, 1000 WR Amsterdam. Voor overige vragen zijn wij bereikbaar van ma. t/m vr. 09.00 - 21.00 uur en za. 10.00 - 16.00 uur via 088 - 020 1010.

Als u gaat meespelen met de Postcode Loterij, aanvaardt u het Deelnemersreglement, te vinden op postcodeloterij.nl of op te vragen via onze Ledenservice. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens ons Privacy Statement dat te vinden is op postcodeloterij.nl/privacy. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10233 d.d. 23/12/2016.

Campagnevoorwaarden
Miljoenenjacht

Op zondag 7 maart 2021 gaat Postcode Loterij Miljoenenjacht weer van start. Als u meespeelt met de Postcode Loterij maakt u tijdens deze shows kans op bedragen tot wel € 5 MILJOEN! Het beloven 5 spannende zondagavonden te worden. Deelnemers van de Postcode Loterij maken iedere aflevering kans om hetzelfde bedrag te winnen als de finalist in de studio. Dit kan oplopen tot wel € 5 miljoen. De buren die meespelen met de winnende postcode van de thuiswinnaar verdelen hetzelfde bedrag ook nog eens onder elkaar. Het moment van deelname bepaalt met hoeveel afleveringen u meespeelt. Als u vóór 4 maart 2021, 12.00 uur meespeelt, maakt u 5x kans op bedragen tot wel 5 MILJOEN. Uitzending gemist? Geen probleem. Als u gewonnen heeft nemen wij contact met u op.

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Miljoenenjacht voorjaar 2021 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Miljoenenjacht Voorjaar 2021. 
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/miljoenen en postcodeloterij.nl/goudenkoffer, door een antwoord bon te retourneren die bij de mailing behorende bij deze actie wordt meegestuurd of door te bellen met 0800-1270 en 0800-5034.
 2. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 3. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 5. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 6. De looptijd van de Actie is van 26 februari tot 31 maart 2021, 12.00 uur. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 7. Iedere deelnemer mag maximaal 3 loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 8. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen: PRIJZENLADDER

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is €98.125,-

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

 1. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 18 van 2021.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn:
  De direct te winnen bedragen kunnen gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat de bedragen al gevallen kunnen zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 4.643. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaars ontvangen in week 19 van 2021 bericht d.m.v brief, e-mail of telefoon.
 5. De uitslagen zijn vanaf week 19 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.             
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij  hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

De winnaars ontvangen uiterlijk 4 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs minus kansspelbelasting op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

 1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 3. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op Postcodeloterij.nl/privacy. 

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.