Alles wat u wilt weten over meespelen met de Postcode Loterij

De trekkingen – zo werkt het

Als u meespeelt met de Postcode Loterij maakt u kans op fantastische prijzen én maakt u de wereld een stukje mooier. Een lot kost € 14,50 per trekking. Minimaal 40% van de lotprijs gaat naar onze goede doelen die zich inzetten voor mens en natuur. Er zijn 14 trekkingen per jaar en u speelt mee zolang u wilt. 

Uw lotnummer 

Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus 3 cijfers. Dit  is terug te vinden op uw persoonlijk pagina en uw bankafschrift. Lijkt het u leuk om (ook) met een andere postcode mee te spelen? Dat kan! Neem hiervoor contact op met onze Ledenservice.  

Het prijzenpakket

Maandelijks prijzenpakket

Bij de Postcode Loterij verdelen we maandelijks honderdduizenden prijzen op basis van postcode en wijkcode. Kijk voor het actuele prijzenpakket op postcodeloterij.nl/prijzen. De uitslagen worden elke 1e van de maand bekendgemaakt op postcodeloterij.nl/uitslagen. Daarnaast maken we, op basis van de maandelijkse trekking, nog elke dag winnaars bekend van fantastische geldprijzen:

 • Elke maand: SuperPostcodeprijs € 1 MILJOEN. Deze prijs wordt verdeeld onder alle deelnemende loten op de winnende postcode
   
 • Elke zondag: Straatprijs + BMW. Alle loten die meespelen op de winnende postcode winnen € 25.000,- per lot. Daarnaast wint 1 deelnemer een prachtige BMW X1

 • Maandag t/m zondag: PostcodeDagprijs van € 1.000,- per lot. Alle loten die meespelen op de winnende postcode winnen € 1.000,- per lot

Kanjerprijzen

In 2022 verloten we 2 keer per jaar een Kanjerprijs. In april de KoningsKanjer van € 36,7 MILJOEN en in december de PostcodeKanjer van € 58,9 MILJOEN! Deze prijzen worden verloot op basis van het Kanjerprincipe:

 • 50% van het bedrag wordt verdeeld in de winnende postcode (4 cijfers 2 letter) en 50% in de winnende wijk (4 cijfers).
 • Daarbij geldt: hoe meer Kanjerpunten u heeft, hoe groter uw aandeel van deze prijs. Voor elke trekking waaraan u per kalenderjaar deelneemt, ontvangt u per lot 10 Kanjerpunten. Per lot kunt u per jaar maximaal 140 kanjerpunten sparen.

Miljoenenjacht

In het najaar van 2022 is het spannende televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht met Linda de Mol te zien op SBS6. Kandidaten in de studio maken kans op bedragen tot wel € 5 MILJOEN. Maar ook alle deelnemers van de Postcode Loterij maken tijdens Miljoenenjacht kans op bedragen tot wel € 5 MILJOEN. Elke aflevering wint een deelnemer van de Postcode Loterij (de thuiswinnaar) hetzelfde bedrag als de finalist in de studio. Daarnaast wordt dit bedrag ook nog eens verdeeld onder alle loten die meespelen in de postcode van de thuiswinnaar. Gaat u meespelen tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht, dan bepaalt het moment van instappen met hoeveel afleveringen u meespeelt. Bent u niet in de gelegenheid om Postcode Loterij Miljoenenjacht te kijken? Geen probleem. Als u wint, merkt u dit vanzelf!

De trekking en bekendmaking

De maandelijkse trekking van de Nationale Postcode Loterij vindt plaats op de laatste dag van de maand. De apriltrekking vindt plaats op 1 mei 2022, de 13e trekking op 30 juni 2022, de 14e trekking op 28 december 2022 en de decembertrekking op 1 januari 2023. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur op Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 1e van de volgende maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.

Overige informatie

Heeft u een (geld)prijs gewonnen? Dan ontvangt u hier een bericht over. We storten uw gewonnen geldprijs automatisch op de rekening waar het deelnamebedrag van wordt afgeschreven. Wint u een geldbedrag van boven de € 449,-, dan wordt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting daarvan ingehouden.

Wilt u met minder loten meespelen of stoppen met uw deelname? Dat kunt u op ieder moment aangeven. Neem dan contact op met onze Ledenservice of ga naar postcodeloterij.nl/opzeggen. U kunt ook een brief sturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 17960, 1000 WR Amsterdam. Voor overige vragen zijn wij bereikbaar van ma. t/m vr. 09.00 - 21.00 uur en za. 10.00 - 16.00 uur via 088 - 020 1010.

Met uw deelname aanvaardt u het deelnemersreglement, te vinden op postcodeloterij.nl of op te vragen via onze Ledenservice. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens ons Privacy Statement. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300028/14480 d.d. 21/10/2021.

Campagnevoorwaarden
Miljoenenjacht

Over de actie:  U speelt mee vanaf de eerste trekking september. Als u vóór 28 september 17.00 gaat meespelen met de Postcode Loterij, speelt u twee maanden (september en oktober) gratis mee. Indien u ná 28 september 17.00 en vóór 13 oktober 12.00 instapt, speelt u één maand (oktober) gratis mee. In beide gevallen speelt u daarna automatisch betaald verder mee. De direct te winnen prijzen kunnen gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat u een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen (per post of e-mail) van uw lotnummer(s).


Meer details

Algemeen

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Miljoenenjacht Kraak de Koffer (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van Postcode Loterij Miljoenenjacht.

3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.

6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

8. Van 4 september t/m 16 oktober 2022 zijn iedere zondag Miljoenenjacht shows te zien op SBS6. Rondom de uitzendingen maken nieuwe deelnemers die instappen tussen 23 augustus 2022, 16.00 uur en 13 oktober 2022 12.00 uur direct kans op bedragen van 2 x €50.000,-, 1x € 25.000,-, 1x € 10.000,-, 1x, € 5.000,-, 1x € 15,- + incentive € 15,- per deelnemer middels het kraak de koffer concept. De middelen waarin we dit communiceren zijn: online bannering, DM, E-mail, Inserts, Abri’s, Advertenties, TV commercials en radio commercials, partnerships.

9. Deelname aan de Actie is gratis.

10. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

11. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

12. Alleen mensen die woonachtig zijn in Nederland, een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.

13. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij .

14. De looptijd van de Actie is van 23 augustus 2022, 16.00 uur tot 13 oktober 2022 12.00 uur.

Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

16. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 3 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.

17. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.

18. U heeft gedurende de Actie recht op 1 x € 15,- welkomstcadeau ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.

19. Prijzen uit het prijzenpakket evenals de incentive van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:

- binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;

- de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd. 

Prijzen en trekking

20. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

2 x €50.000,-, 1x € 25.000,-, 1x € 10.000,-, 1x, € 5.000,-, 1x € 15,- totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 99.400,-.

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij .

21. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

- een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald;

- de Nationale Postcode Loterij neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

22. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als het transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 48.

23. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn: De direct te winnen bedragen kunnen gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het de bedragen al gevallen kunnen zijn op het moment dat u instapt. 

24. De winkans is ingeschat op 1 op 6667. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

25. De winnaars ontvangen uiterlijk in week 48 bericht d.m.v. telefoon of e-mail.

26. De uitslagen zijn vanaf week 49 terug te zien op postcodeloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

27. Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.

28. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

29. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

30. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

31. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

32. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

33. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen GELDPRIJS (MINUS KANSSPELBELASTING) OP HUN BANKREKENINGNUMMER. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

34. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

35. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

36. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs.

Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

37. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

39. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.

40. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

41. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

42. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

43. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.

44. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

45. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

46. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

47. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Overige informatie

48. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

49. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088-0201010 of via het contactformulier op postcodeloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

50. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

ZOMERPRIJZEN

Over de actie: Wanneer u vóór 29 juli 2022, 16.00 uur met de Postcode Loterij gaat meespelen, maakt u direct kans op € 10.000,-. De direct te winnen geldprijs kan gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch op uw rekening gestort nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. Bovendien speelt u onder andere mee voor de Miljoenenprijs van € 4 MILJOEN. Deze prijs wordt verdeeld op basis van het Kanjerpunten. 50% wordt verdeeld in de winnende postcode en 50% in de omliggende wijk.

Klik op 'meer details'


Meer details

Algemeen:   

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Juni en juli campagne (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.  
 1. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de juni en juli campagne van de Postcode Loterij.  
 1. De Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.   
 1. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.  
 1. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.  
 1. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.  

Actie & Deelname  

 1. Door mee te gaan spelen met de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op €10.000,-. Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/zomer.  
 1. Deelname aan de Actie is gratis.  
 1. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.   
 1. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.  
 1. Alleen mensen die woonachtig zijn in Nederland, een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.  
 1. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.  
 1. De looptijd van de Actie is van 29 mei 2022 tot en met 29 juli 2022.   
 1. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.  
 1. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.  
 1. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:  
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;  
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.   

Prijzen en trekking  

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:  

Prijsnummer tbv vertaaltabel  

Prijs omschrijving  

  

Aantal  

winnaars  

Bruto waarde  

Kansspel belasting  

Netto waarde  

(cons. waarde)  

10.000  

Geldprijs van € 10.000,-  

  

1  

€ 10.000,-  

€ 2.900,-  

€ 7.100,-  

  

TOTAAL  

1  

€ 10.000,-  

€ 2.900,-  

€ 7.100,-  

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 7.100,-.   

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.   

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:  

- een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald;  

- de Nationale Postcode Loterij neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.   

 1. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden op 29 augustus 2022.  
 1. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn:   
  Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.   
 1. De winkans is ingeschat op 1 op de 30.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.   
 1. De winnaar ontvangt vóór week 38 2022 bericht d.m.v. brief, e-mail of telefoon.  
 1. De uitslagen zijn vanaf week 38 2022 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.   
 1. Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.  
 1. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.   
 1. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.  
 1. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.   
 1. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij  hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.   
 1. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.  
 1. De winnaar ontvangt uiterlijk 4 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs minus kansspelbelasting op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.  
 1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.   
 1. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.   
 1. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.  

Privacy  

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy.  

Aansprakelijkheid  

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.  
 1. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.   
 1. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.  
 1. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.   
 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.  
 1. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.  
 1. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.  
 1. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 

Overmacht  

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.   

Overige informatie   

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.   

Klachtenregeling  

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.   

Toepasselijk recht  

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.  
Wekelijkse Straatprijs

Over de actie: Wanneer u vóór 28 november 2022 17.00 uur met de Postcode Loterij gaat meespelen, speelt u de 1e maand gratis mee en maakt u kans op alle prijzen uit de maandelijkse trekking.

Daarnaast maakt u direct kans op € 25.000,-. De direct te winnen geldprijzen kunnen gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. 

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Postcode Loterij wekelijkse Straatprijs (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de actie Postcode Loterij wekelijkse Straatprijs.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op € 25.000,-. Men speelt de 1e maand gratis mee en kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/straatprijs.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan Nationale Postcode Loterij
 7. De looptijd van de Actie is van 9 februari 2022 16:00 uur tot en met 28 november 2022 17.00 uur.
 8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 9. Iedere deelnemer mag maximaal 2 keer een actiecode activeren.
 10. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 11. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.
 12. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.
   

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde

(cons. waarde)

Geldbedrag van € 25.000,-

 

1

€ 25.000,-

(1 x € 25.000,-)

€ 7.250,-

€ 17.750,-

(1 x € 17.750,-)

Geldbedrag van € 25.000,-

 

1

€ 25.000,-

(1 x € 25.000,-)

€ 7.250,-

€ 17.750,-

(1 x € 17.750,-)

TOTAAL

1

€ 50.000,-

€ 14.500,-

€ 35.500,-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 35.500,-.                          

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening

 1. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 2 van 2023.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn. Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 12.500. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaars ontvangen vóór week 4 van 2023 bericht d.m.v. brief, telefoon of e-mail.
 5. De uitslagen zijn vanaf week 4 van 2023 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.             
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy. 

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
SuperPostcodeprijs 2022

Over de actie: Wanneer u vóór 30 november 2022 23.59 uur met de Postcode Loterij gaat meespelen maakt u direct kans op € 50.000,-. De direct te winnen geldprijzen kunnen gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. U ontvangt gegarandeerd € 15,- als welkomstcadeau. Maximaal één welkomstcadeau per deelnemer. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. 

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Postcode Loterij maandelijkse SuperPostcodeprijs (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de actie Postcode Loterij maandelijkse SuperPostcodeprijs.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. Deelnemers aan de Actie kunnen bellen naar een gratis telefoonnummer om kans te maken op een prijs en tijdens het gesprek wordt gevraagd of een aanbod tot deelname mag worden gedaan:

De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de Nationale Postcode Loterij een aanbod mag doen tot deelnemen aan de Nationale Postcode Loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de Nationale Postcode Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers direct kans op € 50.000,-. Daarnaast ontvangt iedere deelnemers € 15,- cashback (1 keer per deelnemer). Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/miljoen of door te bellen 0800-5014.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan Nationale Postcode Loterij
 7. De looptijd van de Actie is van 26 januari 2022 16.00 uur tot en met 30 november 2022 23.59 uur.
 8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 9. Iedere deelnemer mag maximaal 2 keer een actiecode activeren.
 10. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 11. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.
 12. U heeft gedurende de Actie recht op 1 keer € 15,- cashback, ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.
 13. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde

(cons. waarde)

Geldprijs van € 50.000,-

 

1

€ 50.000,-

(1 x 50.000)

 

€ 14.500,-

€ 35.500,-

(1x € 35.500,-)

Geldprijs van € 50.000,-

1

€ 50.000,-

(1 x 50.000)

€ 14.500,-

€ 35.500,-

(1x € 35.500,-)

 

2

€ 100.000,-

€ 29.000,-

€ 71.000,-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 71.000,-.                          

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de wettelijk verschuldigde kansspelbelasting uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening

 1. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 2 van 2023.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn. Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 12.500. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaars ontvangen vóór week 4 van 2023 bericht d.m.v. brief, telefoon of e-mail.
 5. De uitslagen zijn vanaf week 4 van 2023 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.        
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy. 

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Gratis stroom actie

Over de actie: 

Van 16 augustus t/m 7 oktober maakt u gratis kans op een jaar lang stroom. Als u deelneemt aan de actie maakt u kans op een bedrag t.w.v. €4.500,-. Als u deze prijs heeft gewonnen, ontvangt u vóór 7 november 2022 hierover een bericht.


Meer details

1. Deze voorwaarden hierna te noemen: de Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Gratis Stroom Actie (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.

2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Nationale Postcode Loterij.

3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.

5. De Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.

6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7. Van dinsdag 16 augustus 2022 tot en met vrijdag 7 oktober 2022 kan men gratis meedoen aan de Gratis Stroom Actie van de Nationale Postcode Loterij. Na het achterlaten van de gegevens gaat een deelnemer automatisch mee op trekking. De deelnemer mag 1 keer per trekking meedoen.

8. Deelname aan de Actie is gratis.

9. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.

10. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.

11. Alleen mensen die woonachtig zijn in Nederland, een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.

12. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.

13. De looptijd van de Actie is van dinsdag 16 augustus 2022 tot en met vrijdag 7 oktober 2022. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

14. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

prijs omschrijving 

 

aantal 

winnaars 

bruto waarde 

 

kansspel- belasting 

netto waarde 

(cons. waarde) 

Geldprijs € 4.500,- 

€ 4.500 

€ 1.305 

€ 3.195 

TOTAAL 

€ 4.500 

€ 1.305 

€ 3.195 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is €3.195,-

 De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij. Het geldbedrag van€ 3.195,- is bedoeld als bijdrage voor de energierekening. Het geldbedrag is gebaseerd op cijfers van het CBS van januari 2022: een gemiddeld gebruik van 1 169 m3 gas en 2 479 kWh elektriciteit. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de volledige energierekening betaald kan worden van de geldprijs i.v.m. de fluctuerende energieprijzen en de grootte van de woning.

15. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels: - een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald; - de Nationale Postcode Loterij neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

16. De aanwijzing van de winnaar van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal uiterlijk in week 41 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.

17. De winkans is ingeschat op 1 op 20.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.

18. De winnaar ontvangt vóór maandag 7 november 2022 bericht d.m.v. een brief.

19. De uitslag is vanaf week 43 terug te zien op www.postcodeloterij.nl/winactie. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.

20. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.

21. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.

22. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.

23. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.

24. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.

25. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

26. De winnaar ontvangt 2 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

27. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

28. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.

29. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

30. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op www.postcodeloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

31. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.

32. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.

33. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.

34. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.

35. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.

36. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

37. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

38. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

39. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Overige informatie

40. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

41. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 􀍴 020 1010 of via het contactformulier op www.postcodeloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij

Toepasselijk recht

42. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Prijzenpot 2022

Over de actie: Wanneer u vóór 30 november 2022 23.59 uur met de Postcode Loterij gaat meespelen maakt u direct kans op € 75.000,-. De direct te winnen geldprijs kan gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. U ontvangt gegarandeerd € 15,- als welkomstcadeau. Maximaal één welkomstcadeau per deelnemer. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. 

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Postcode Loterij onderstroomcampagne Prijzenpot 2022 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het prijzenpakket van de Nationale Postcode Loterij.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. Deelnemers aan de Actie kunnen bellen naar een gratis telefoonnummer om kans te maken op een prijs en tijdens het gesprek wordt gevraagd of een aanbod tot deelname mag worden gedaan:

De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de Nationale Postcode Loterij een aanbod mag doen tot deelnemen aan de Nationale Postcode Loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de Nationale Postcode Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op direct kans op € 75.000,-. Iedere deelnemer ontvangt € 15,- cashback (1 keer per deelnemer). Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/prijzenpot of door te bellen 0800-1227.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers van Nationale Postcode Loterij
 7. De looptijd van de Actie is van 29 januari 2022 15:00 uur tot en met 30 november 2022 23.59 uur.
 8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 9. Iedere deelnemer mag maximaal 2 keer een actiecode activeren.
 10. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 11. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.
 12. U heeft gedurende de Actie recht op 1 keer € 15,- cashback, ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.
 13. De prijs uit het prijzenpakket van deze Actie wordt alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde

(cons. waarde)

Geldbedrag van € 75.000,-

1

€ 75.000,-

(1 x € 75.000,-)

€ 21.750,-

(1 x € 21.750,-)

€ 53.250,-

(1 x € 53.250,-)

TOTAAL

1

€ 75.000,-

€ 21.750,-

€ 53.250,-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 53.250,-.                          

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening

 1. Voorafgaand aan de Actie wordt de prijs door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijs zoals vermeld in het prijzenoverzicht wordt uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat het winnende transactievolgnummer niet is geactiveerd, dan wordt de prijs alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 2 van 2023.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijs bij deelname aan de Actie niet reeds vergeven is . Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 25.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaar ontvangt vóór week 4 van 2023 bericht d.m.v. brief, telefoon of e-mail.
 5. De uitslagen zijn vanaf week 4 van 2023 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.             
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. De winnaar ontvangt 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy. 

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Losse verkoop Primera

Eenmalig meespelen met een Postcode Loterij-lot

Indien u een eenmalig lot heeft gekocht of gekregen, moet deze geactiveerd worden op postcodeloterij.nl/activeer. U activeert het lot door uw unieke kaartnummer, pincode én uw gegevens volledig in te vullen op postcodeloterij.nl/activeer. Het moment van activatie van uw eenmalig lot bepaalt met welke trekking u meespeelt. Na activatie speelt u mee met de eerstvolgende maandelijkse trekking. Daarna stopt uw deelname automatisch. Indien u instapt in een speelronde waarin óók een extra trekking plaatsvindt, speelt u ook gratis mee met deze extra trekking en speelt u dus mee met 2 trekkingen in totaal.

Het eenmalig lot (t.w.v. € 14,50) is na aankoop 2 jaar te activeren, daarna verloopt de geldigheid

Tijdens het activatie proces van uw eenmalig lot zullen wij u ook een vrijblijvend aanbod tot doorlopende deelname aan de Postcode Loterij doen. U hoeft hier geen gebruik van te maken. Indien u gebruik maakt van het aanbod tot doorlopende deelname ontvangt u als welkomstcadeau een Primera cadeaukaart t.w.v. € 15,- én speelt u de eerstvolgende maand gratis mee. U ontvangt de Primera cadeaukaart binnen 4 weken nadat wij de eerste inleggeld voor uw doorlopende deelname succesvol hebben geïncasseerd. U kunt binnen deze actie maximaal 3 (eenmalige) loten per (speel)maand per IBAN activeren. U ontvangt bij een keuze voor doorlopende deelname maximaal één welkomstcadeau, ongeacht het aantal doorlopende deelnames dat u activeert.

Add-on onderzoek Postcode Loterij

Over de actie: Meedoen aan de actie is mogelijk door het invullen van de enquête die is verstuurd vanuit de Nationale Postcode Loterij.

 


Meer details

Algemeen: 

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie enquête over product toevoegingen (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van de Postcode Loterij.  
 3. De Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Men kan deelnemen aan de actie door de enquête in te vullen die zij per e-mail ontvangen.  
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.  
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen die woonachtig zijn in Nederland, een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Postcode Loterij.
 7. De looptijd van de Actie is van 26-8-2022 tot en met 20-9-2022.  

Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Postcode Loterij  het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijs                                           Waarde p/st                           Aantal

VVV Cadeaukaart                             € 50                                   10

             De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 500.                          

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Postcode Loterij

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  • een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Postcode Loterij met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald;
  • de Postcode Loterij neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening. 
 2. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal op 30-9-2022 plaatsvinden. Er 1 trekking plaats.
 3. De winnaar(s) ontvangen vóór  10-10-2022 bericht d.m.v. e-mail.
 4. De uitslagen zijn vanaf 10-10-2022 terug te zien op postcodeloterij.nl.  Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie. 
 5. Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 6. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen. 
 7. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 8. De Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.              
 9. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Postcode Loterij  hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen. 
 10. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd. Winnaars ontvangen weken na bekendmaking de gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 11. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  
 12. De Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. 
 13. De Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

28. Op de Actie is het Privacy Statement van de Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy.    

Aansprakelijkheid

 1. De Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Postcode Loterij.
 2. De Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.  
 3. De Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.  
 5. De Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

37. De Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. 

Overige informatie 

38. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook. 

Klachtenregeling

39. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088-0201010 of via het contactformulier op postcodeloterij.nl.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

40. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.