Alles wat u wilt weten over meespelen met de Postcode Loterij

De trekkingen – zo werkt het

Als u meespeelt met de Postcode Loterij maakt u kans op fantastische prijzen én maakt u de wereld een stukje mooier. Een lot kost € 14,50 per trekking. Minimaal 40% van de lotprijs gaat naar onze goede doelen die zich inzetten voor mens en natuur. Er zijn 14 trekkingen per jaar en u speelt mee zolang u wilt. 

Uw lotnummer 

Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus 3 cijfers. Dit  is terug te vinden op uw persoonlijk pagina en uw bankafschrift. Lijkt het u leuk om (ook) met een andere postcode mee te spelen? Dat kan! Neem hiervoor contact op met onze Ledenservice.  

Het prijzenpakket

Maandelijks prijzenpakket

Bij de Postcode Loterij verdelen we maandelijks honderdduizenden prijzen op basis van postcode en wijkcode. Kijk voor het actuele prijzenpakket op postcodeloterij.nl/prijzen. De uitslagen worden elke 1e van de maand bekendgemaakt op postcodeloterij.nl/uitslagen. Daarnaast maken we, op basis van de maandelijkse trekking, nog elke dag winnaars bekend van fantastische geldprijzen:

 • Elke maand: SuperPostcodeprijs € 1 MILJOEN. Deze prijs wordt verdeeld onder alle deelnemende loten op de winnende postcode
   
 • Elke zondag: Straatprijs + BMW. Alle loten die meespelen op de winnende postcode winnen € 25.000,- per lot. Daarnaast wint 1 deelnemer een prachtige BMW X1

 • Maandag t/m zondag: PostcodeDagprijs van € 1.000,- per lot. Alle loten die meespelen op de winnende postcode winnen € 1.000,- per lot

Kanjerprijzen

In 2022 verloten we 2 keer per jaar een Kanjerprijs. In april de KoningsKanjer van € 36,7 MILJOEN en in december de PostcodeKanjer van € 58,9 MILJOEN! Deze prijzen worden verloot op basis van het Kanjerprincipe:

 • 50% van het bedrag wordt verdeeld in de winnende postcode (4 cijfers 2 letter) en 50% in de winnende wijk (4 cijfers).
 • Daarbij geldt: hoe meer Kanjerpunten u heeft, hoe groter uw aandeel van deze prijs. Voor elke trekking waaraan u per kalenderjaar deelneemt, ontvangt u per lot 10 Kanjerpunten. Per lot kunt u per jaar maximaal 140 kanjerpunten sparen.

Miljoenenjacht

In het najaar van 2022 is het spannende televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht met Linda de Mol te zien op SBS6. Kandidaten in de studio maken kans op bedragen tot wel € 5 miljoen. Maar ook alle deelnemers van de Postcode Loterij maken tijdens Miljoenenjacht kans op bedragen tot wel € 5 miljoen. Elke aflevering wint een deelnemer van de Postcode Loterij (de thuiswinnaar) hetzelfde bedrag als de finalist in de studio. Daarnaast wordt dit bedrag ook nog eens verdeeld onder alle loten die meespelen in de postcode van de thuiswinnaar. Gaat u meespelen tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht, dan bepaalt het moment van instappen met hoeveel afleveringen u meespeelt. Bent u niet in de gelegenheid om Postcode Loterij Miljoenenjacht te kijken? Geen probleem. Als u wint, merkt u dit vanzelf!

De trekking en bekendmaking

De maandelijkse trekking van de Nationale Postcode Loterij vindt plaats op de laatste dag van de maand. De apriltrekking vindt plaats op 1 mei 2022, de 13e trekking op 30 juni 2022, de 14e trekking op 28 december 2022 en de decembertrekking op 1 januari 2023. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur op Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 1e van de volgende maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.

Overige informatie

Heeft u een (geld)prijs gewonnen? Dan ontvangt u hier een bericht over. We storten uw gewonnen geldprijs automatisch op de rekening waar het deelnamebedrag van wordt afgeschreven. Wint u een geldbedrag van boven de € 449,-, dan wordt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting daarvan ingehouden.

Wilt u met minder loten meespelen of stoppen met uw deelname? Dat kunt u op ieder moment aangeven. Neem dan contact op met onze Ledenservice of ga naar postcodeloterij.nl/opzeggen. U kunt ook een brief sturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 17960, 1000 WR Amsterdam. Voor overige vragen zijn wij bereikbaar van ma. t/m vr. 09.00 - 21.00 uur en za. 10.00 - 16.00 uur via 088 - 020 1010.

Met uw deelname aanvaardt u het deelnemersreglement, te vinden op postcodeloterij.nl of op te vragen via onze Ledenservice. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens ons Privacy Statement. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 300028/14480 d.d. 21/10/2021.

Campagnevoorwaarden
KoningsKanjer

Over de actie: Ga meespelen met de Postcode Loterij vóór 30 april 2022, 17.00 uur om kans te maken op uw deel van de KoningsKanjer. De helft van de KoningsKanjer van € 36,7 MILJOEN wordt verdeeld onder alle deelnemers met de winnende postcode. De andere helft wordt verdeeld onder alle overige deelnemers in de winnende wijk (met de 4 cijfers van de winnende postcode). Als u nu gaat meespelen maakt u bovendien direct kans op € 50.000,-. Het direct te winnen bedrag kan gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. Daarnaast wordt er nog € 50.000,- na de actie verloot onder alle deelnemers aan de Actie. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. Klik op ‘meer details’ voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie KoningsKanjer 2022 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Nationale Postcode Loterij KoningsKanjer 2022.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie kans op het vermelde prijzenpakket. Daarnaast ontvangen zij een WINpel. Men kan deelnemen aan de actie via koningskanjer.nl of door een antwoordbon op te sturen die bij DM wordt meegestuurd of door te bellen met 0800-2055.
 2. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 3. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 5. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 6. De looptijd van de Actie is van 1 april tot 30 april 2022, 17.00 uur. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 7. Iedere deelnemer mag maximaal 2 loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 8. Iedere deelnemer aan de actie heeft recht op maximaal 1 WINpel binnen deze actie, ongeacht met hoeveel (extra) loten hij/zij mee gaat spelen in de Nationale Postcode Loterij.
 9. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving 

 

Aantal 

winnaars 

Soort trekking

Bruto waarde 

Kansspel belasting 

Netto waarde 

(cons. waarde) 

€ 50.000,- 

 

1

Vooraf

€ 50.000,-

€ 14.500,-

€ 35.500,-

€ 50.000,-

1

Achteraf

€ 50.000,-

€ 14.500,-

€ 35.500,-

TOTAAL 

1

 

€ 100.000,- 

€ 29.000,-

€ 71.000,-

 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 71.000,-.                     

De prijs wordt ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van de (geld-)prijs waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

 1. Voorafgaand aan de Actie wordt de prijs, welke is vermeld met trekking vooraf, door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijs word uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan wordt de prijs alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 22 van 2022.
 2. De aanwijzing van de winnaars van de Actie voor de prijs zoals vermeld in het prijzenpakket met trekking achteraf vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 22 van 2022 plaatsvinden. Er vinden in totaal 2 trekkingen plaats binnen de actie.
   
 3. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijs, welke is getrokken voorafgaand aan de actie, bij deelname aan de Actie niet reeds vergeven is:
  Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 4. De winkans is ingeschat op 1 op 32.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 5. De winnaar ontvangt in week 23 van 2022 bericht d.m.v. brief, e-mail of telefoon.
 6. De uitslag is vanaf week 23 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 7. Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 8. De prijs wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 9. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 10. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.        
 11. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 12. De prijs wordt daadwerkelijk uitgekeerd. De winnaar ontvangt uiterlijk 4 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs minus kansspelbelasting op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijs ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op Postcodeloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorgdragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.me aan een promotioneel kansspel is verbonden, hebben geen hogere aanschafprijs dan producten of diensten die zonder een dergelijke mogelijkheid worden aangeboden.
Kanjerlot

Over de actie: Als u vóór 30 april 2022, 17.00 uur gaat meespelen met de Postcode Loterij maakt u gratis kans op uw deel van de KoningsKanjer van € 36,7 MILJOEN.  Na de gratis maand speelt u automatisch betaald verder voor € 14,50 per trekking. Daarnaast maakt u direct kans op € 50.000,-. Het direct te winnen bedrag kan gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. Klik op ‘meer details’ voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden hierna te noemen de Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie KoningsKanjer 2022 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Nationale Postcode Loterij KoningsKanjer 2022.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op 􀎦 50.000,-. Daarnaast ontvangen zij een WINpel. Men kan deelnemen aan de actie via kanjerlot.nl of door een antwoordbon op te sturen die bij DM wordt meegestuurd of door te bellen met 0800-1580.
 2. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 3. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 5. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 6. De looptijd van de Actie is van 1 april tot 30 april 2022, 17.00 uur. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 7. Iedere deelnemer mag maximaal 2 loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 8. Iedere deelnemer aan de actie heeft recht op maximaal 1 WINpel binnen deze actie, ongeacht met hoeveel (extra) loten hij/zij mee gaat spelen in de Nationale Postcode Loterij.
 9. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
  - binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
  - de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving 

 

Aantal 

winnaars 

Bruto waarde 

Kansspel belasting 

Netto waarde 

(cons. waarde) 

€ 50.000,-

1

€ 50.000,-

€ 14.500,-

€ 35.500,-

TOTAAL 

1

€ 50.000,-

€ 14.500,-

€ 35.500,-


De prijs wordt ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van de (geld-)prijs waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  - een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;
  - de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening. Voorafgaand aan de Actie worden de prijs door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijs zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan wordt de prijs alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 22 van 2022.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijs bij deelname aan de Actie niet reeds vergeven is:
  De direct te winnen bedragen kunnen gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat de bedragen al gevallen kunnen zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 3.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaar ontvangt in week 21 van 2022 bericht d.m.v. brief, e-mail of telefoon.
 5. De uitslag is vanaf week 21 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. De prijs wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. De prijs wordt daadwerkelijk uitgekeerd. De winnaar ontvangt uiterlijk 4 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs minus kansspelbelasting op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 12. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 13. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijs ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 14. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitair en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto's kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt door publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op Postcodeloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorgdragen voor een alternatieve prijs.


Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Prijzenpot januari 2022

Over de actie: Wanneer u vóór 29 januari 16.00u met de Postcode Loterij gaat meespelen, speelt u de 1e maand gratis mee en maakt u gratis kans op alle prijzen uit de maandelijkse trekking. Als u heel 2022 meespeelt maakt u kans op uw deel van alle prijzen en cadeaus uit de prijzenpot van € 418,9 MILJOEN.
 

Daarnaast ontvangt u gegarandeerd een HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,-. Maximaal één HEMA cadeaukaart per deelnemer. Ook maakt u direct gratis kans op € 100.000,-. De direct te winnen geldprijs kan gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd.

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Januari Campagne 2022 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Postcode Loterij Prijzenpot 2022.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. Deelnemers aan de Actie kunnen bellen naar een gratis telefoonnummer om kans te maken op een prijs en tijdens het gesprek wordt gevraagd of een aanbod tot deelname mag worden gedaan: De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de Nationale Postcode Loterij een aanbod mag doen tot deelnemen aan de Nationale Postcode Loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de Nationale Postcode Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op € 100.000,-. Zij spelen de eerste maand gratis mee en ontvangen een HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,-. Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/miljoenen, postcodeloterij.nl/maximaal of postcodeloterij.nl/nieuwjaarslot, door een antwoordbon te retourneren die bij de mailing behorende bij deze actie wordt meegestuurd of door te bellen met 0800-1144, 0800-1580 of 0800-1585.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de Vrienden Loterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen die woonachtig zijn in Nederland, een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en een Nederlands IP-adres hebben kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 7. De looptijd van de Actie is van 1 januari 2022, 02.00 uur tot en met 29 januari 2022, 16.00 uur. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 8. Iedere deelnemer mag maximaal 2 keer een actiecode activeren.
 9. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 10. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.
 11. U heeft gedurende de Actie recht op 1 HEMA cadeaukaart per persoon t.w.v. € 15,- ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.
 12. Iedere deelnemer ontvangt de HEMA cadeaukaart nadat de eerste incasso is afgeschreven.
 13. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
  − binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
  − de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving 

 

Aantal 

winnaars 

Bruto waarde 

Kansspel belasting 29% 

Netto waarde 

(cons. waarde) 

Geldprijs van € 100.000,- 

€ 100.00,00 

€ 29.000,00 

€ 71.000,00 

TOTAAL 

€ 100.000,00 

€ 29.000,00 

€ 71.000,00 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 71.000,-. De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  - een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;
  - de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 2. Voorafgaand aan de Actie wordt de prijs door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan een transactievolgnummer toegekend. De prijs zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat het winnende transactievolgnummer niet geactiveerd is, dan wordt de prijs alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. De prijs uit de Actie is aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 10 2022.
 3. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijs bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn: Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 4. De winkans is ingeschat op 1 op 40.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 5. De winnaar ontvangt in week 12 2022 bericht d.m.v. brief, e-mail of telefoon.
 6. De uitslagen zijn vanaf week 12 2022 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 7. Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 8. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 9. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 10. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 11. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 12. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 13. De winnaar ontvangt uiterlijk 4 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs minus kansspelbelasting op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 14. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 16. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Losse verkoop Primera

Eenmalig meespelen met een Postcode Loterij-lot

Indien u een eenmalig lot heeft gekocht of gekregen, moet deze geactiveerd worden op postcodeloterij.nl/activeer. U activeert het lot door uw unieke kaartnummer, pincode én uw gegevens volledig in te vullen op postcodeloterij.nl/activeer. Het moment van activatie van uw eenmalig lot bepaalt met welke trekking u meespeelt. Na activatie speelt u mee met de eerstvolgende maandelijkse trekking. Daarna stopt uw deelname automatisch. Indien u instapt in een speelronde waarin óók een extra trekking plaatsvindt, speelt u ook gratis mee met deze extra trekking en speelt u dus mee met 2 trekkingen in totaal.

Het eenmalig lot (t.w.v. € 14,50) is na aankoop 2 jaar te activeren, daarna verloopt de geldigheid

Tijdens het activatie proces van uw eenmalig lot zullen wij u ook een vrijblijvend aanbod tot doorlopende deelname aan de Postcode Loterij doen. U hoeft hier geen gebruik van te maken. Indien u gebruik maakt van het aanbod tot doorlopende deelname ontvangt u als welkomstcadeau een Primera cadeaukaart t.w.v. € 15,- én speelt u de eerstvolgende maand gratis mee. U ontvangt de Primera cadeaukaart binnen 4 weken nadat wij de eerste inleggeld voor uw doorlopende deelname succesvol hebben geïncasseerd. U kunt binnen deze actie maximaal 3 (eenmalige) loten per (speel)maand per IBAN activeren. U ontvangt bij een keuze voor doorlopende deelname maximaal één welkomstcadeau, ongeacht het aantal doorlopende deelnames dat u activeert.

Wekelijkse Straatprijs

Over de actie: Wanneer u vóór 28 november 2022 17.00 uur met de Postcode Loterij gaat meespelen, speelt u de 1e maand gratis mee en maakt u kans op alle prijzen uit de maandelijkse trekking.

Daarnaast maakt u direct kans op € 25.000,-. De direct te winnen geldprijzen kunnen gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. 

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Postcode Loterij wekelijkse Straatprijs (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de actie Postcode Loterij wekelijkse Straatprijs.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op € 25.000,-. Men speelt de 1e maand gratis mee en kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/straatprijs.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan Nationale Postcode Loterij
 7. De looptijd van de Actie is van 9 februari 2022 16:00 uur tot en met 28 november 2022 17.00 uur.
 8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 9. Iedere deelnemer mag maximaal 2 keer een actiecode activeren.
 10. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 11. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.
 12. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.
   

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde

(cons. waarde)

Geldbedrag van € 25.000,-

 

1

€ 25.000,-

(1 x € 25.000,-)

€ 7.250,-

€ 17.750,-

(1 x € 17.750,-)

Geldbedrag van € 25.000,-

 

1

€ 25.000,-

(1 x € 25.000,-)

€ 7.250,-

€ 17.750,-

(1 x € 17.750,-)

TOTAAL

1

€ 50.000,-

€ 14.500,-

€ 35.500,-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 35.500,-.                          

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (29%) uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening

 1. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 2 van 2023.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn. Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 12.500. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaars ontvangen vóór week 4 van 2023 bericht d.m.v. brief, telefoon of e-mail.
 5. De uitslagen zijn vanaf week 4 van 2023 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.             
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy. 

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Blokker winactie

Over de actie: Van 11 februari t/m 15 mei 2022 organiseren Blokker en de Postcode Loterij een gezamenlijke winactie. U kunt gratis deelnemen aan deze actie. Indien u deelneemt maakt u kans op € 12.500,- en vele andere prijzen. Hiervoor dient u uw gegevens achter te laten op blokker.nl/wincode of blokker.nl/winnen. Indien u een prijs heeft gewonnen, ontvangt u hierover uiterlijk 17 juni 2022 een bericht. Meespelen in de Postcode Loterij is niet verplicht voor deelname aan deze actie.

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze winactie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de winactie (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200 in samenwerking met Blokker  (hierna te noemen: ‘Blokker’)
 2. De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van de winactie van Blokker en Postcode Loterij.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. Indien de deelnemer belt naar het gratis telefoonnummer om deel te nemen aan deze Actie zal gevraagd worden of een aanbod tot deelname aan de Postcode Loterij of VriendenLoterij mag worden gedaan. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Met deze Actie maken deelnemers gratis kans op prijzen. Hiertoe activeren zij een wincode en geven hun persoonlijke gegevens door. Dit kan op de website blokker.nl/wincode of blokker.nl/winnen of door te bellen naar 0800-1993 (gratis).
 2. De Actie wordt gedurende de actieperiode gecommuniceerd via verschillende kanalen, waaronder kraskaarten en promotiemateriaal in de Blokker winkels en via online middelen van Blokker. 
 3. Deelname aan de Actie is gratis.
 4. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 5. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 6. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 7. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 8. De looptijd van de Actie is van 11 april t/m 15 mei 2022.
 9. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij en Blokker hebben het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 10. Ieder huishouden mag maximaal drie keer een actiecode activeren.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijs omschrijving

Aantal winnaars

Bruto waarde per stuk

Bruto waarde totaal

Kansspel-belasting

Netto waarde (cons. waarde) totaal

Geldprijs van € 12.500,-

1

€ 12.500,-

€ 12.500,-

€ 3.625,-

€ 8.875,-

Batavus E-bike Velder E-go Power - 400 Wh*

2

€ 2.449,-

€ 4.898,-

-

€ 4.898,-

Blokker BL-18302 heteluchtfriteuse XXL 5,5L

10

€ 69,99

€ 699,90

-

€ 699,90

Blokker sodawater maker starterset - zwart

20

€ 49,99

€ 999,80

-

€ 999,80

Blokker BL-13103 blender 1,75L

50

€ 24,99

€ 1.249,50

-

€ 1.249,50

Blokker cadeaukaart t.w.v. €10,-

100

€ 10,-

€ 1.000,-

-

€ 1.000,-

TOTAAL

183

 

€ 21.347,20

€ 3.625,-

€ 17.722,20

* Deze prijs wordt uitgekeerd als een waardecheque van Batavus t.w.v.€ 2.449,-. Het afgebeelde model en kleur is verkrijgbaar op basis van beschikbaarheid.

De totale consumenten waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 17.722,20

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  • Op geldprijzen boven € 449,- zijn wij verplicht de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting in te houden;
  • De Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 2. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 21 van 2022 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 246. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaars ontvangen uiterlijk vrijdag 17 juni 2022 bericht per telefoon, email of brief.  
 5. De uitslagen zijn vanaf vrijdag 17 juni 2022 terug te zien op postcodeloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.             
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. De winnaar van de geldprijs ontvangt 4 weken na bekendmaking de geldprijs (minus kansspelbelasting) op zijn of haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Winnaars van de overige prijzen ontvangen 4 weken na bekendmaking de gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 14. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 16. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Postcode Loterij of Blokker worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij of Blokker en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy 
 2. U kunt op de website blokker.nl/wincode en blokker.nl/winnen aangeven of u op de hoogte wilt blijven van acties en aanbiedingen van Blokker. Op de aan Blokker verstrekte gegevens is het Privacy Statement van Blokker van toepassing zoals gepubliceerd op Blokker.nl.  

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 020 1010 of via het contactformulier op postcodeloterij.nl/klantenservice.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Gamma winactie

Over de actie: Van 25 april t/m 22 mei 2022 organiseren GAMMA en de Postcode Loterij een gezamenlijke winactie. U kunt gratis deelnemen aan deze actie. Indien u deelneemt maakt u kans op € 15.000,- shoptegoed en vele andere prijzen. Hiervoor dient u uw gegevens achter te laten op gamma.nl/win of gamma.nl/winnen. Indien u een prijs heeft gewonnen, ontvangt u hierover uiterlijk 24 juni 2022 een bericht. Meespelen in de Postcode Loterij is niet verplicht voor deelname aan deze actie.

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze winactie.


Meer details

Actievoorwaarden

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de winactie (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200 in samenwerking met GAMMA  (hierna te noemen: ‘GAMMA’)
 2. De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van de winactie van GAMMA en Postcode Loterij.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. Indien de deelnemer belt naar het gratis telefoonnummer om deel te nemen aan deze Actie zal gevraagd worden of een aanbod tot deelname aan de Postcode Loterij of VriendenLoterij mag worden gedaan. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Met deze Actie maken deelnemers gratis kans op prijzen. Hiertoe activeren zij een wincode en geven hun persoonlijke gegevens door. Dit kan op de website gamma.nl/win of gamma.nl/winnen of door te bellen naar 0800-1155 (gratis).
 2. De Actie wordt gedurende de actieperiode gecommuniceerd via verschillende kanalen, waaronder kraskaarten in de GAMMA winkels en via online middelen van GAMMA. 
 3. Deelname aan de Actie is gratis.
 4. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 5. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 6. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 7. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 8. De looptijd van de Actie is van 25 april t/m 22 mei 2022.
 9. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij en GAMMA hebben het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 10. Ieder huishouden mag maximaal drie keer een actiecode activeren.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijs omschrijving

Aantal winnaars

Bruto waarde per stuk

Bruto waarde totaal

Kansspel-belasting

Netto waarde (cons. waarde) totaal

GAMMA shoptegoed van € 15.000,-*

1

€ 15.000,-

€ 15.000,-

N.T.B.

€ 15.000,-

Loungeset Evora

2

€ 1.299,-

€ 2.598,-

-

€ 2.598,-

Sonos Move zwart

3

€ 399,-

€ 1.197,-

-

€ 1.197,-

Weber Original Kettle E-5730

5

€ 299,-

€ 1.495,-

-

€ 1.495,-

Barbecue tool set 3 stuks

50

€ 19,99

€ 999,50

-

€ 999,50

GAMMA cadeaukaart t.w.v. €20,-

100

€ 20,-

€ 2.000,-

-

€ 2.000,-

TOTAAL

161

 

€ 23.289,50

N.T.B.

€ 23.289,50

* Deze prijs wordt uitgekeerd als GAMMA shoptegoed of geldprijs en is daarmee in afwijking van artikel 26. Indien de winnaar kiest voor de geldprijs, is er € 4.350 aan wettelijk vastgestelde kansspelbelasting verschuldigd en bedraagt de netto waarde € 10.650. Bij de keuze voor shoptegoed gaat het om een netto waarde van € 15.000 aan shoptegoed.

De totale consumenten waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 23.289,50.

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
  • Op geldprijzen boven € 449,- zijn wij verplicht de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting in te houden;
  • De Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 2. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 22 van 2022 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 217. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaars ontvangen uiterlijk vrijdag 24 juni 2022 bericht per telefoon, email of brief.  
 5. De uitslagen zijn vanaf vrijdag 24 juni 2022 terug te zien op postcodeloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.             
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. De winnaar van de hoofdprijs van € 15.000,- GAMMA shoptegoed, ontvangt binnen 4 weken na bekendmaking het shoptegoed. Over de uitreiking van het shoptegoed wordt de winnaar persoonlijk bericht. Indien de winnaar kiest voor de geldprijs, ontvangt hij/zij binnen 4 weken na bekendmaking de geldprijs (minus kansspelbelasting) op zijn of haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Winnaars van de overige prijzen ontvangen 4 weken na bekendmaking de gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 14. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 16. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Postcode Loterij of GAMMA worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij of GAMMA en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy 
 2. U kunt op de website gamma.nl/win en gamma.nl/winnen aangeven of u op de hoogte wilt blijven van acties en aanbiedingen van GAMMA. Op de aan GAMMA verstrekte gegevens is het Privacy Statement van GAMMA van toepassing zoals gepubliceerd op gamma.nl.  

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 020 1010 of via het contactformulier op postcodeloterij.nl/klantenservice.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
SuperPostcodeprijs 2022

Over de actie: Wanneer u vóór 30 november 2022 23.59 uur met de Postcode Loterij gaat meespelen maakt u direct kans op € 50.000,-. De direct te winnen geldprijzen kunnen gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. U ontvangt gegarandeerd € 15,- als welkomstcadeau. Maximaal één welkomstcadeau per deelnemer. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. 

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Postcode Loterij maandelijkse SuperPostcodeprijs (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de actie Postcode Loterij maandelijkse SuperPostcodeprijs.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. Deelnemers aan de Actie kunnen bellen naar een gratis telefoonnummer om kans te maken op een prijs en tijdens het gesprek wordt gevraagd of een aanbod tot deelname mag worden gedaan:

De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de Nationale Postcode Loterij een aanbod mag doen tot deelnemen aan de Nationale Postcode Loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de Nationale Postcode Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers direct kans op € 50.000,-. Daarnaast ontvangt iedere deelnemers € 15,- cashback (1 keer per deelnemer). Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/miljoen of door te bellen 0800-5014.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan Nationale Postcode Loterij
 7. De looptijd van de Actie is van 26 januari 2022 16.00 uur tot en met 30 november 2022 23.59 uur.
 8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 9. Iedere deelnemer mag maximaal 2 keer een actiecode activeren.
 10. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 11. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.
 12. U heeft gedurende de Actie recht op 1 keer € 15,- cashback, ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.
 13. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde

(cons. waarde)

Geldprijs van € 50.000,-

 

1

€ 50.000,-

(1 x 50.000)

 

€ 14.500,-

€ 35.500,-

(1x € 35.500,-)

Geldprijs van € 50.000,-

1

€ 50.000,-

(1 x 50.000)

€ 14.500,-

€ 35.500,-

(1x € 35.500,-)

 

2

€ 100.000,-

€ 29.000,-

€ 71.000,-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 71.000,-.                          

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de wettelijk verschuldigde kansspelbelasting uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening

 1. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 2 van 2023.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn. Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 12.500. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaars ontvangen vóór week 4 van 2023 bericht d.m.v. brief, telefoon of e-mail.
 5. De uitslagen zijn vanaf week 4 van 2023 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.        
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. Winnaars ontvangen 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op hun bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy. 

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Prijzenpot 2022

Over de actie: Wanneer u vóór 30 november 2022 23.59 uur met de Postcode Loterij gaat meespelen maakt u direct kans op € 75.000,-. De direct te winnen geldprijs kan gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. U ontvangt gegarandeerd € 15,- als welkomstcadeau. Maximaal één welkomstcadeau per deelnemer. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. 

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Postcode Loterij onderstroomcampagne Prijzenpot 2022 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het prijzenpakket van de Nationale Postcode Loterij.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. Deelnemers aan de Actie kunnen bellen naar een gratis telefoonnummer om kans te maken op een prijs en tijdens het gesprek wordt gevraagd of een aanbod tot deelname mag worden gedaan:

De deelnemer zal tijdens het telefoongesprek gevraagd worden of de Nationale Postcode Loterij een aanbod mag doen tot deelnemen aan de Nationale Postcode Loterij. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod van de Nationale Postcode Loterij indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op direct kans op € 75.000,-. Iedere deelnemer ontvangt € 15,- cashback (1 keer per deelnemer). Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/prijzenpot of door te bellen 0800-1227.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers van Nationale Postcode Loterij
 7. De looptijd van de Actie is van 29 januari 2022 15:00 uur tot en met 30 november 2022 23.59 uur.
 8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 9. Iedere deelnemer mag maximaal 2 keer een actiecode activeren.
 10. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 11. Winnaars moeten het originele winnende bewijs van deelname aan de Actie kunnen overleggen.
 12. U heeft gedurende de Actie recht op 1 keer € 15,- cashback, ongeacht het aantal loten waarmee u gaat meespelen gedurende de Actie.
 13. De prijs uit het prijzenpakket van deze Actie wordt alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde

(cons. waarde)

Geldbedrag van € 75.000,-

1

€ 75.000,-

(1 x € 75.000,-)

€ 21.750,-

(1 x € 21.750,-)

€ 53.250,-

(1 x € 53.250,-)

TOTAAL

1

€ 75.000,-

€ 21.750,-

€ 53.250,-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 53.250,-.                          

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening

 1. Voorafgaand aan de Actie wordt de prijs door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijs zoals vermeld in het prijzenoverzicht wordt uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat het winnende transactievolgnummer niet is geactiveerd, dan wordt de prijs alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 2 van 2023.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijs bij deelname aan de Actie niet reeds vergeven is . Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 25.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaar ontvangt vóór week 4 van 2023 bericht d.m.v. brief, telefoon of e-mail.
 5. De uitslagen zijn vanaf week 4 van 2023 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.             
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. De winnaar ontvangt 6 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs (minus kansspelbelasting) op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy. 

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Primera winactie

Over de actie: Van 14 februari t/m 20 maart 2022 organiseren Primera en de Postcode Loterij een gezamenlijke winactie. U kunt gratis deelnemen aan deze actie. Indien u deelneemt maakt u kans op € 12.500,- en vele andere prijzen. Hiervoor dient u uw gegevens achter te laten op primera.nl/wincode of primera.nl/win. Indien u een prijs heeft gewonnen, ontvangt u hierover uiterlijk 22 april 2022 een bericht. Meespelen in de Postcode Loterij is niet verplicht voor deelname aan deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de winactie (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200 in samenwerking met Primera (hierna te noemen: ‘Primera’)
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de winactie van Primera en Postcode Loterij.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.
 7. Indien de deelnemer belt naar het gratis telefoonnummer om deel te nemen aan deze Actie zal gevraagd worden of een aanbod tot deelname aan de Postcode Loterij of VriendenLoterij mag worden gedaan. De deelnemer ontvangt dus alleen een aanbod indien hij aangeeft dit te willen.

Actie & Deelname

 1. Met deze Actie maken deelnemers gratis kans op prijzen. Hiertoe activeren zij een wincode en geven hun persoonlijke gegevens door. Dit kan op de website primera.nl/wincode of prima.nl/win of door te bellen naar 0800-1188 (gratis).
 2. De Actie wordt gedurende de actieperiode gecommuniceerd via verschillende kanalen, waaronder kraskaarten en promotiemateriaal in de Primera winkels, emails en online uitingen.
 3. Deelname aan de Actie is gratis.
 4. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 5. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 6. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 7. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 8. De looptijd van de Actie is van 14 februari tot en met 20 maart 2022.
 9. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij en Primera hebben het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 10. Per huishouden kun je maximaal 3 wincodes doorgeven

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijs omschrijving

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Bruto waarde totaal

Kansspel-belasting

Netto waarde (cons. waarde) totaal

Geldprijs van € 12.500,-

1

€ 12.500,-

€ 12.500,-

€ 3.625,-

€ 8.875,-

Samsung TV 60 inch (UHD 60AU8000)

3

€ 999,-

€ 2.997,-

-

€ 2.997,-

Apple Ipad Wi-Fi 64GB spacegrijs

5

€ 389,-

€ 1.945,-

-

€ 1.945,-

Sonos Roam Zwart

10

€ 199,-

€ 1.990,-

-

€ 1.990,-

Postcode Loterij reiskoffer

75

€ 99,99

€ 7.499,25

-

€ 7.499,25

Primera Keuze Cadeaukaart t.w.v. € 10,-

100

€ 10,-

€ 1.000,-

-

€ 1.000,-

TOTAAL

194

€ 27.931,25

€ 3.625,-

€ 24.306,25

TOTAAL


De totale consumenten waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 24.306,25
De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:
 • p geldprijzen boven € 449,- zijn wij verplicht de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting in te houden;
 • De Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
 1. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 13 van 2022 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 2. De winkans is ingeschat op 1 op 309. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 3. De winnaars ontvangen uiterlijk vrijdag 22 april 2022 bericht per telefoon, email of brief.
 4. De uitslagen zijn vanaf vrijdag 22 april 2021 terug te zien op postcodeloterij.nl. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 5. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 6. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 7. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 8. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 9. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 10. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 11. De winnaar van de geldprijs ontvangt 4 weken na bekendmaking de geldprijs (minus kansspelbelasting) op zijn of haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 12. Winnaars van de overige prijzen ontvangen 4 weken na bekendmaking de gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Postcode Loterij of Primera worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij of Primera en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy
 2. U kunt op de website primera.nl/wincode en primera.nl/win aangeven of u op de hoogte wilt blijven van acties en aanbiedingen van Primera. Op de aan Primera verstrekte gegevens is het Privacy Statement van Primera van toepassing zoals gepubliceerd op Primera.nl.

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 020 1010 of via het contactformulier op postcodeloterij.nl/klantenservice. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Klantonderzoek toegevoegde spellen

Over de actie: Binnenkort kunt u naast Deal Or No Deal meer spellen van de Postcode Loterij online spelen! Om ervoor te zorgen dat deze spellen het beste bij u passen en u er plezier aan beleeft, willen wij uw mening graag weten. Daarom kunt u van 25 februari t/m 26 mei meedoen aan ons klantonderzoek door de enquete in onderstaande link in te vullen! Zo maak je kans op het winnen van een Ipad (2021 - 64GB) en Airpods (Gen. 3)! De prijs zal op 27 mei verloot worden. Doe je mee?


Meer details

Actievoorwaarden

Algemeen:

1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Klantonderzoek Mijn Spellen (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het klantonderzoek Mijn Spellen door de Nationale Postcode Loterij.
3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

7. De actie Klantonderzoek Mijn Spellen biedt mensen de kans op een Ipad 2021 – 64 GB én Airpods 3e Gen. te winnen na het invullen van een enquête die zij via de mail ontvangen hebben. De mail met de enquête hebben zij op vrijdag 25 februari 2022 ontvangen en de prijs wordt 27 mei 2022 verloot. De winnaar wordt via de mail hiervan op de hoogte gebracht en ook zal het via social mediakanalen worden gedeeld.
8. Deelname aan de Actie is gratis.
9. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
10. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
11. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
12. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
13. De looptijd van de Actie is van 25 februari 2022 tot en met 26 mei 2022.
Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.

Prijzen en trekking

14. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:
Prijs Waarde p/st Aantal
Ipad 2021 (64GB) en Airpods 3e Gen. €588,- 1
De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is €588,-.
De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.
15. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de
volgende regels:
- een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met
inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald;
- de Nationale Postcode Loterij neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in
natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.
16. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle
deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een
notaris. De trekking zal op 27 mei 2022 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
17. De winnaar ontvangt vóór 1 juni bericht d.m.v. e-mail.
18. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten
openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
19. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens
achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens
beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop
van de actie/actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde
termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij
zich het recht voor een andere deelnemer aan de actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
20. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant
geld.
21. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie
en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft
verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude
heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
22. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van
deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode
Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
23. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
24. De winnaar ontvangt binnen vier weken na bekendmaking de gewonnen prijs thuis. Deze termijn kan
niet worden gegarandeerd.
25. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
26. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de
status waarin deze op dat moment verkeren.
27. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en
promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs.
Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en
wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken
afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

28. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals
gepubliceerd op https://www.postcodeloterij.nl/over-ons/regels-en-toezicht/privacy-statement.

Aansprakelijkheid

29. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit
uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de
prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
30. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief
gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
31. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de
voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst
mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig
of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals
telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
32. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij
uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen
recht op schadevergoeding.
33. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met
(de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de
Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
34. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer
in verband met deelname aan de Actie maakt.
35. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke
hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de
deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming
en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit
meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
36. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de
deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren
en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

37. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een
of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de
faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling
door deze leverancier en/of sponsor.
Overige informatie
38. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode
Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de
software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te
verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.
Klachtenregeling
39. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 -
020 1010 of via het contactformulier op https://faq.postcodeloterij.nl/contact. De klacht zal worden
behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.
Toepasselijk recht
40. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband
hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

9 maanden beurs

Tussen 11 en 14 mei is de Nationale Postcode Loterij aanwezig op de 9 maanden beurs. Als u deelneemt aan deze actie ontvangt u een Naif suncare pakket en maakt u kans op een Nationale Postcode Loterij fiets met kinderzitje. (Kinderzitje uitgekeerd als geldbedrag).

Indien u de prijs heeft gewonnen, ontvangt u hierover uiterlijk 13-7-2022 bericht.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de 9 maanden beurs (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van de Nationale Postcode Loterij
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Men kan deelnemen aan de actie door in te gaan op het aanbod van de Nationale Postcode Loterij op de 9 maanden beurs en de aankoop van een (extra) lot in de Nationale Postcode Loterij.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen die woonachtig zijn in Nederland, een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 7. De looptijd van de Actie is van 11-5-2022 tot en met 16-5-2022 Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 9. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 10. Prijzen uit het prijzenpakket evenals de incentive van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geincasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijs                                           Waarde p/st                      Aantal

NPL fiets met kinderzitje       € 678                                   1

Het kinderzitje wordt uitgekeerd in de vorm van een geldbedrag ter grootte van € 80,-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 678

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

 1. De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking onder alle deelnemers aan de Actie. De trekking geschiedt door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris. De trekking zal in week 22 plaatsvinden. Er vindt 1 trekking plaats.
 2. De winnaar ontvangt vóór  13-7-2022 schriftelijk, telefonisch of per e-mail persoonlijk bericht.
 3. De uitslagen zijn vanaf 1-6-2022 terug te zien op www.postcodeloterij.nl.  Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 4. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 5. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de <naam loterij> niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 6. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 7. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.             
 8. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij  hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 9. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.

De winnaar ontvangt 6 weken na bekendmaking de gewonnen (GELD)PRIJS (MINUS KANSSPELBELASTING) OP HUN BANKREKENINGNUMMER / PRIJS THUIS. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.

 1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 3. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.postcodeloterij.nl/actievoorwaarden-algemeen/actievoorwaarden

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op https://faq.postcodeloterij.nl/contactDe klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.