Alles wat u wilt weten over meespelen met de Postcode Loterij

De trekkingen – zo werkt het

Als u meespeelt met de Postcode Loterij maakt u kans op fantastische prijzen én maakt u de wereld een stukje mooier. Een lot kost € 14,25 per trekking, incl. StraatprijsVerdubbelaar à € 1,25. Minimaal 40% van de lotprijs gaat naar onze goede doelen die zich inzetten voor mens en natuur. Er zijn 14 trekkingen per jaar en u speelt mee zolang u wilt. Meespelen zonder StraatprijsVerdubbelaar? Bel dan met onze Ledenservice.

Uw lotnummer 

Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus 3 cijfers. Dit  is terug te vinden op uw persoonlijk pagina en uw bankafschrift. Lijkt het u leuk om (ook) met een andere postcode mee te spelen? Dat kan! Neem hiervoor contact op met onze Ledenservice.  

Het prijzenpakket

Maandelijks prijzenpakket

Bij de Postcode Loterij verdelen we maandelijks honderdduizenden prijzen op basis van postcode en wijkcode. Kijk voor het actuele prijzenpakket op postcodeloterij.nl/prijzen. De uitslagen worden elke 8e van de maand bekendgemaakt op postcodeloterij.nl/uitslagen. Daarnaast maken we, op basis van de maandelijkse trekking, nog elke dag winnaars bekend van fantastische geldprijzen:

 • Maandag t/m vrijdag: PostcodeDagprijs van € 1.000,- per lot. Alle loten die meespelen op de winnende postcode winnen € 1.000,- per lot.

 • Elke zaterdag: PostcodeWeekprijs van € 250.000,-. Deze prijs wordt verdeeld onder alle deelnemende loten op de winnende postcode.

 • Elke zondag: Straatprijs + BMW. Alle loten die meespelen op de winnende postcode winnen € 25.000,- per lot (inclusief StraatprijsVerdubbelaar). Speelt u zonder StraatprijsVerdubbelaar mee, dan wint u € 12.500,- per lot. Daarnaast wint 1 deelnemer een prachtige BMW X1.

 • Elke maand: SuperPostcodeprijs € 1.000.000,-. Deze prijs wordt verdeeld onder alle deelnemende loten op de winnende postcode.

Kanjerprijzen

In 2021 verloten we 4 keer per jaar een Kanjerprijs. In februari, mei én augustus een Kanjerprijs van 10 miljoen en in december de PostcodeKanjer van € 56,7 miljoen! Deze prijzen worden verloot op basis van het Kanjerprincipe:

 • 50% van het bedrag wordt verdeeld in de winnende postcode (4 cijfers 2 letter) en 50% in de winnende wijk (4 cijfers).
 • Daarbij geldt: hoe meer Kanjerpunten u heeft, hoe groter uw aandeel van deze prijs. Voor elke trekking waaraan u per kalenderjaar deelneemt, ontvangt u per lot 10 Kanjerpunten. Per lot kunt u per jaar maximaal 140 kanjerpunten sparen.

Miljoenenjacht

Twee keer per jaar is het spannende televisieprogramma Postcode Loterij Miljoenenjacht met Linda de Mol te zien op SBS6. In het voor- en in het najaar. Kandidaten in de studio maken kans op bedragen tot wel € 5 miljoen. Maar ook alle deelnemers van de Postcode Loterij maken tijdens Miljoenenjacht kans op bedragen tot wel € 5 miljoen. Elke aflevering wint een deelnemer van de Postcode Loterij (de thuiswinnaar) hetzelfde bedrag als de finalist in de studio. Daarnaast wordt dit bedrag ook nog eens verdeeld onder alle loten die meespelen in de postcode van de thuiswinnaar. Gaat u meespelen tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht, dan bepaalt het moment van instappen met hoeveel afleveringen u meespeelt. Bent u niet in de gelegenheid om Postcode Loterij Miljoenenjacht te kijken? Geen probleem. Als u wint, merkt u dit vanzelf!

De trekking en bekendmaking

De maandelijkse trekking van de Nationale Postcode Loterij is op de laatste doordeweekse dag vóór de 8e van de volgende maand. De 13e trekking is op 7 juli 2021, de 14e trekking op 29 december 2021 en de decembertrekking op 1 januari 2022. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur op Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 8e van de maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.

Overige informatie

Heeft u een (geld)prijs gewonnen? Dan ontvangt u hier een bericht over. We storten uw gewonnen geldprijs automatisch op de rekening waar het deelnamebedrag van wordt afgeschreven. Wint u een geldbedrag van boven de € 449,-, dan wordt de wettelijk vastgestelde kansspelbelasting daarvan ingehouden.

Wilt u met minder loten meespelen of stoppen met uw deelname? Dat kunt u op ieder moment aangeven. Neem dan contact op met onze Ledenservice of ga naar postcodeloterij.nl/opzeggen. U kunt ook een brief sturen naar: Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 17960, 1000 WR Amsterdam. Voor overige vragen zijn wij bereikbaar van ma. t/m vr. 09.00 - 21.00 uur en za. 10.00 - 16.00 uur via 088 - 020 1010.

Met uw deelname aanvaardt u het deelnemersreglement, te vinden op postcodeloterij.nl of op te vragen via onze Ledenservice. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens ons Privacy Statement dat te vinden is op postcodeloterij.nl/privacy. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10233 d.d. 23/12/2016.

Campagnevoorwaarden
Prijzenpot

Over de actie: Ga meespelen met de Postcode Loterij vóór 30 november 2021, 16.00 uur om direct kans te maken op € 75.000,-. De direct te winnen geldprijs kan gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. U ontvangt gegarandeerd € 15,- als welkomstcadeau. Maximaal één welkomstcadeau per deelnemer. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd.

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:  

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Prijzenpot € 210 miljoen (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200. 
 1. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Nationale Postcode Loterij Onderstroomcampagne 2021.   
 1. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.  
 1. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen. 
 1. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij. 
 1. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend. 

 

Actie & Deelname 

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op € 75.000. Daarnaast ontvangen deelnemers een welkomstbedrag van € 15,-. Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/210miljoen of door te bellen met 0800-1992. 
 1. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.  
 1. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. 
 1. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie. 
 1. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij. 
 1. De looptijd van de Actie is van 1 april t/m 30 november 2021, 16.00 uur. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen. 
 1. Iedere deelnemer mag maximaal 2 loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren. 
 1. Iedere deelnemer aan de actie heeft recht op maximaal 1 welkomstbedrag van € 15,- binnen deze actie, ongeacht met hoeveel (extra) loten hij/zij mee gaat spelen in de Nationale Postcode Loterij. 
 1. Prijzen van deze Actie, evenals het welkomstbedrag van € 15, worden alleen dan uitgekeerd als: 
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en; 
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.  

Prijzen en trekking  

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs: 

 

Prijs omschrijving 

Aantal  

winnaars  

Bruto waarde  

Kansspel belasting  

Netto waarde  

(cons. waarde)  

Direct te winnen geldprijs 

€ 75.000,- 

€ 22.575 

€ 52.425 

TOTAAL 

1 

€ 75.000,- 

€ 22.575 

€ 52.425 

 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 52.425.  

De prijs wordt ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.  

 1. Ten aanzien van een geldprijs waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels: 

-  een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald; 

-  de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.  

 1. Voorafgaand aan de Actie wordt de prijs door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan een transactievolgnummer toegekend. De prijs zoals vermeld in het prijzenoverzicht wordt uitgekeerd als het transactievolgnummer waaraan de prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat het winnende transactievolgnummer niet geactiveerd is, dan wordt de prijs alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. De prijs uit het prijzenpakket van de Actie is aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 6 van 2022. 
 1. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijs bij deelname aan de Actie niet reeds vergeven is: het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.  
 1. De winkans is ingeschat op 1 op 30.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.  
 1. Er zal automatisch contact met de winnaar worden opgenomen, binnen 24 uur nadat de prijs gewonnen is. In geval van een trekking achteraf zal de winnaar in week 8 van 2022 bericht ontvangen over de gewonnen prijs d.m.v. brief, e-mail of telefoon. 
 1. De uitslag is vanaf week 8 van 2022 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.  
 1. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaar. 
 1. De prijs wordt alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.  
 1. De prijs is niet-overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld. 
 1. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.  
 1. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.  
 1. De prijs wordt daadwerkelijk uitgekeerd. De winnaar ontvangt uiterlijk 4 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs minus kansspelbelasting op zijn bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd. 
 1. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  
 1. De Nationale Postcode Loterij kan de prijswinnaar vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen. 

 

Privacy 

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op Postcodeloterij.nl/privacy.   

 

Aansprakelijkheid 

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij
 1. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.  
 1. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen. 
 1. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.  
 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen. 
 1. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. 
 1. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert. 
 1. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 

 

Overmacht 

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorgdragen voor een alternatieve prijs. 

 

Overige informatie  

 1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.  

Klachtenregeling 

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij. 

Toepasselijk recht 

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
Prijzenrad

Over de actie: Ga meespelen met de Postcode Loterij vóór 30 september 2021, 16.00 uur om direct kans te maken op extra zomerse prijzen. De direct te winnen prijzen kunnen gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. U ontvangt gegarandeerd één HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,-. Maximaal één cadeaukaart per deelnemer. U krijgt de HEMA cadeaukaart 4 weken na de eerste geslaagde incasso thuisgestuurd. Een eventueel gewonnen prijs krijgt u automatisch (op uw rekening gestort) nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd.

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Prijzenrad (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd  ter promotie van het Postcode Loterij Prijzenrad. 
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

 

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen met de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op prijzen uit het prijzenpakket zoals hieronder vermeld. Daarnaast ontvangen deelnemers één HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,-. Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/prijzenzomer
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 4. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 5. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 6. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 7. U kunt aan deze actie tot 30 september 2021, 16.00 uur deelnemen.
 8. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 9. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 10. Iedere deelnemer heeft gedurende de Actie recht op één HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,- ongeacht het aantal loten waarmee de deelnemer gaat meespelen gedurende de Actie.
 11. Prijzen uit het prijzenpakket evenals de incentive (HEMA cadeaukaart t.w.v. € 15,-) van deze Actie worden alleen uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

 

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt direct kans op de volgende prijzen:

Prijs omschrijving

 

Aantal

winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde

(cons. waarde)

Geldbedrag t.w.v. € 25.000

 

1

€ 25.000

€ 7.525,- (1 x 7525,-)

€ 17.475,- (1 x € 17.475)

Weekendje weg in Nederland - 2 personen

2

€ 3.000,- (2 x € 1500,-)

 

€ 3.000,- (2 x € 1500,-)

BMW Active E-Bike

3

€ 10.680 ,- (3 x € 3560,-)

 

€ 10.680 ,- (3 x € 3560,-)

Sonos Move zwart

5

€ 1.995,- (5 x € 399,-)

 

€ 1.995,- (5 x € 399,-)

Fletcher hotelovernachting + arrangement - 2 personen

10

€ 1.800,- (10 x € 180,-)

 

€ 1.800,- (10 x € 180,-)

Big Green Egg Medium met Nest Onderstel Ø 40 cm

5

€ 6.970,- (5 x € 1.394,-)

 

€ 6.970,- (5 x € 1.394,-)

NPL reiskoffer

50

€ 4.999,50 (50 x € 99,99)

 

€ 4.999,50 (50 x € 99,99)

Biodermal suncare pakket

100

€ 3.699,- (100 x € 36,99)

 

€ 3.699,- (100 x € 36,99)

Geldbedrag t.w.v. € 250,-

10

€ 2.500,- (10 x € 250,-)

 

€ 2.500,- (10 x € 250,-)

IJscadeaukaart t.w.v. € 7,50

200

€ 1.500,- (200 x € 7,50)

 

€ 1.500,- (200 x € 7,50)

TOTAAL

386

€ 62.143,50

€ 7.525,-

€ 54.618,5

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 54.618,5                                  

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-      een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;

-      de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

 1. Voorafgaand aan de Actie worden de prijzen door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 45 van 2021.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn: De direct te winnen prijzen kunnen gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat de prijzen al gevallen kunnen zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1:52 (20.000 / 386). De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaars ontvangen vóór week 49 2021 bericht d.m.v. brief, e-mail of telefoon.
 5. De uitslagen zijn vanaf week 47 2021 terug te zien postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. De Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt de Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.      
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. Winnaars ontvangen 4 weken na bekendmaking op de website postcodeloterij.nl de gewonnen prijs thuis. In het geval van een gewonnen geldprijs ontvangt de winnaar deze geldprijs minus kansspelbelasting 6 weken na bekendmaking op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijnen kunnen niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunne n door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

 

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy.

 

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

 

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

 

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

 

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

JUNI: Straatprijs 10-Daagse

Over de actie: Ga meespelen met de Postcode Loterij vóór 30 juni 2021, 16.00 uur om kans te maken op 10x extra 
€ 25.000,- en dus ook 10x kans op een BMW X1. Bovendien maakt u ook al direct kans op een bedrag van
€ 25.000,-. Het direct te winnen bedrag kan gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. U ontvangt gegarandeerd een VVV Cadeaukaart t.w.v. € 15,-. Maximaal één Cadeaukaart per deelnemer. U krijgt de VVV Cadeaukaart 4 weken na de eerste geslaagde incasso thuisgestuurd. Het eventueel gewonnen bedrag krijgt u automatisch op uw rekening gestort nadat de eerste inleg van uw lot(en) succesvol is geïncasseerd.

Klik op 'meer details' voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Algemeen

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Straatprijs campagne juni 2021 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de 10 extra Straatprijzen in juli.
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

 

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen met de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op € 25.000,-. Men kan deelnemen aan de actie via de postcodeloterij.nl/10daagse, door een antwoordbon te retourneren die bij de mailing behorende bij deze actie wordt meegestuurd, of door te bellen met 0800-1993.
 2. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 3. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 5. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 6. De looptijd van de Actie is van 31 mei 2021 tot en met 30 juni 2021. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 7. Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.Iedere deelnemer kan naar aanleiding van deze Actie maximaal 2 (gratis) loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 8. Prijzen uit het prijzenpakket van deze Actie worden alleen dan uitgekeerd als:

− binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;

− de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

 

Prijzen en trekking

15. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijs omschrijving

Aantal winnaars

Bruto waarde

Kansspel belasting

Netto waarde (cons. Waarde)

Geldprijs van € 25.000

1

€ 25.000

€ 7.525

€ 17.475

TOTAAL

1

€ 25.000

€ 7.525

€ 17.475

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 25.000.

De prijzen worden ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

- een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;

- de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

 1. Voorafgaand aan de Actie wordt de prijs door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan transactievolgnummers toegekend. De prijzen zoals vermeld in het prijzenoverzicht worden uitgekeerd als de transactievolgnummer waaraan betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat de winnende transactievolgnummers niet allemaal geactiveerd zijn, dan worden de prijzen alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. Alle prijzen uit het prijzenpakket van de Actie zijn aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 32 2021.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijzen bij deelname aan de Actie niet allemaal reeds vergeven zijn: Het direct te winnen bedrag kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat het bedrag al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1: 25.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. De winnaar ontvangt in week 34 bericht d.m.v. brief, e-mail of telefoon.
 5. De uitslagen zijn vanaf week  34 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 6. Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. De winnaar ontvangt 4 weken na bekendmaking de gewonnen geldprijs minus kansspelbelasting op zijn/haar bankrekeningnummer. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

 

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op postcodeloterij.nl/privacy.

 

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

 

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorgdragen voor een alternatieve prijs.

 

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet(Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

 

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088-020 1010 of via het contactformulier op postcodeloterij.nl. De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

 

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Elke week Straatprijs

Over de actie: Ga meespelen met de Postcode Loterij vóór 31 mei 2021, 21.00 uur, dan speelt u de eerste maand gratis mee. Hierdoor maakt u 4 keer gratis kans op de Straatprijs van € 25.000,- per lot per trekking incl. StraatprijsVerdubbelaar. Na de gratis maand speelt u automatisch betaald verder voor € 14,25 per trekking, inclusief Straatprijsverdubbelaar. De winnende postcode wint € 25.000,- per lot, en 1 lotnummer wint ook nog de BMW X1. Bovendien maakt u direct al kans op een BMW X1.  De direct te winnen BMW X1 kan gedurende de looptijd van deze actie vallen en derhalve reeds gevallen zijn op het moment dat u gaat meespelen. Als u een geldprijs of BMW X1 wint, ontvangt u deze nadat de eerste inleg voor uw lot(en) succesvol is geïncasseerd. Voor het leveren van de BMW X1 wordt contact met u opgenomen. Klik op ‘meer details’ voor de actievoorwaarden van deze actie.


Meer details

Actievoorwaarden

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie Elke Dag Straatprijs 2021 (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door de Nationale Postcode Loterij, gevestigd te Amsterdam (1077 JZ) aan de Beethovenstraat 200
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van de Nationale Postcode Loterij Straatprijs in 2021. 
 3. De Nationale Postcode Loterij handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen.
 5. De Nationale Postcode Loterij kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van de Nationale Postcode Loterij.
 6. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Nationale Postcode Loterij is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Nationale Postcode Loterij. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 1. Door mee te gaan spelen in de Nationale Postcode Loterij maken deelnemers aan de actie direct kans op een BMW X1 xDrive 25e. Men kan deelnemen aan de actie via postcodeloterij.nl/straatprijs, door een antwoordbon op te sturen die bij DM wordt meegestuurd of door te bellen met 0800-1155.
 2. Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 3. Tijdelijke en vaste medewerkers van de Goede Doelen Loterijen (de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de VriendenLoterij), Novamedia en door deze partijen ingeschakelde derden - waarbij er in het laatste geval gedoeld wordt op (tijdelijke en vaste) medewerkers die direct dan wel indirect betrokken zijn bij (de uitvoering van) de Actie - zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 4. Alleen mensen met een Nederlands IBAN/bankrekeningnummer en met een Nederlands IP-adres kunnen deelnemen aan de Actie.
 5. De Actie staat open voor zowel deelnemers als niet-deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij.
 6. De looptijd van de Actie is van 1 februari t/m 31 december 2021. Bij deelname aan de Actie bent u verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen. De Nationale Postcode Loterij heeft het recht om aan de deelnemer een kopie van een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 7. Iedere deelnemer mag maximaal 3 loten ten behoeve van het meespelen aan de Nationale Postcode Loterij activeren.
 8. De prijs van deze Actie wordt alleen dan uitgekeerd als:
 • binnen de Actieperiode door de winnaar een (extra) lot is gekocht van de Nationale Postcode Loterij en;
 • de eerste incasso van het inleggeld voor dat lot na aankoop daarvan succesvol is geïncasseerd.

Prijzen en trekking

 1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijs:

Prijs omschrijving 

 

Aantal 

winnaars 

Bruto waarde 

Kansspel belasting 

Netto waarde 

(cons. waarde) 

BMW X1 xDrive 25e

1

 € 51.675,- 

€ N.t.b.

 € 51.675,-

TOTAAL

1

 € 51.675,-

€ N.t.b.

 € 51.675,-

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is € 51.675.               

De prijs wordt ter beschikking gesteld door de Nationale Postcode Loterij.

 1. Ten aanzien van (geld-)prijzen waarover kansspelbelasting moet worden afgedragen, gelden de volgende regels:

-     een geldprijs boven een bedrag van € 449,- wordt door de Nationale Postcode Loterij met inhouding van de verschuldigde kansspelbelasting (30,1%) uitbetaald;

-     de Nationale Postcode Loterij neemt de kansspelbelasting over een prijs in natura met een waarde hoger dan € 449,- voor eigen rekening.

 1. Voorafgaand aan de Actie wordt de prijs door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris aan een transactievolgnummer toegekend. De prijs zoals vermeld in het prijzenoverzicht wordt uitgekeerd als het transactievolgnummer waaraan de betreffende prijs is toegekend, geactiveerd is door het kopen van een lot. Mocht aan het einde van de Actie blijken dat het winnende transactievolgnummer niet geactiveerd is, dan wordt de prijs alsnog verloot onder de deelnemers van de Actie. De prijs uit het prijzenpakket van de Actie is aldus gegarandeerd. Een eventuele aanvullende trekking zal (indien nodig) verricht worden in week 8 van 2022.
 2. De Nationale Postcode Loterij kan niet garanderen dat de prijs bij deelname aan de Actie niet reeds vergeven is: De direct te winnen prijs kan gedurende de looptijd van de actie vallen. Dit betekent dat de prijs al gevallen kan zijn op het moment dat u instapt.
 3. De winkans is ingeschat op 1 op 50.000. De winkans is een voorspelling gebaseerd op vergelijkbare promotionele acties uit het verleden. Het aantal deelnemers aan de Actie bepaalt uiteindelijk de werkelijke winkans.
 4. Er zal automatisch contact met de winnaar worden opgenomen, binnen 24 uur nadat de prijs gewonnen is. In geval van een trekking achteraf zullen de winnaars in week 10 van 2022 bericht ontvangen over de gewonnen prijs d.m.v. brief, e-mail of telefoon.
 5. De uitslag is vanaf week 10  2022 terug te zien op postcodeloterij.nl/uitslagen. Men kan geen rechten ontlenen aan deze publicatie.
 6. Nationale Postcode Loterij maakt algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar waaronder in ieder geval aanhef, achternaam en postcode van de prijswinnaars.
 7. Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Nationale Postcode Loterij niet over de juiste en/of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. Indien een deelnemer binnen een redelijke termijn na afloop van de Actie/Actieperiode niet bereikbaar is of niet reageert binnen een redelijke of de gestelde termijn, vervalt het recht op de prijs eveneens. In alle gevallen behoudt Nationale Postcode Loterij zich het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 8. Prijzen zijn niet-overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen andere prijzen of contant geld.
 9. De Nationale Postcode Loterij is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, dan wel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.             
 10. Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit de Nationale Postcode Loterij hem/haar uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 11. Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 12. De winnaar ontvangt uiterlijk 4 weken na bekendmaking van de prijs een brief met de essentiële informatie over de levering van de BMW. Deze termijn kan niet worden gegarandeerd.
 13. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 14. De Nationale Postcode Loterij stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren.
 15. De Nationale Postcode Loterij kan prijswinnaars vragen medewerking te verlenen tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder een eventuele uitreiking van een prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Nationale Postcode Loterij worden gebruikt voor publiciteits- en wervingsdoeleinden. De Nationale Postcode Loterij en deelnemer zullen hierover te maken afspraken schriftelijk vastleggen.

Privacy

 1. Op de Actie is het Privacy Statement van de Nationale Postcode Loterij van toepassing zoals gepubliceerd op Postcodeloterij.nl/privacy

Aansprakelijkheid

 1. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van de Nationale Postcode Loterij.
 2. De Nationale Postcode Loterij heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. De Nationale Postcode Loterij garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt de Nationale Postcode Loterij uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. De Nationale Postcode Loterij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Nationale Postcode Loterij in het leven roepen.
 6. De Nationale Postcode Loterij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 7. Indien de Nationale Postcode Loterij aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is de Nationale Postcode Loterij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan de Nationale Postcode Loterij toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van de Nationale Postcode Loterij zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.
 8. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Nationale Postcode Loterij, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

Overmacht

 1. De Nationale Postcode Loterij behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Nationale Postcode Loterij zal in dat geval zorgdragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

 1. Alle (intellectuele eigendoms-) rechten op de Actie zijn voorbehouden aan de Nationale Postcode Loterij. Het is zonder schriftelijke toestemming van de Nationale Postcode Loterij niet toegestaan de software, de internet (Actie-)website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

 1. Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via 088 – 020 1010 of via het contactformulier op de klantenservicepagina van de Nationale Postcode Loterij.  De klacht zal worden behandeld conform het klachtenreglement van de Nationale Postcode Loterij.

Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Welkomstpakket Seepje

Actievoorwaarden: 

 • De actie loopt t/m 31 december 2021, 16.00 uur.
 • Iedere deelnemer aan de actie heeft recht op maximaal 1 welkomstpakket binnen deze actie, ongeacht met hoeveel (extra) loten u mee gaat spelen in de Nationale Postcode Loterij.
 • Het welkomstpakket van Seepje bestaat uit wasmiddel, wasverzachter, handzeep en afwasmiddel.
 • U ontvangt het welkomstpakket automatisch binnen 4 weken nadat de eerste inleg voor uw lot(en) succesvol is geïncasseerd.
 • U kunt binnen deze actie maximaal 2 loten activeren per IBAN.
 • Speelt u al mee in de Nationale Postcode Loterij? Dan maakt u al kans op alle prijzen uit de reguliere trekkingen.
Welkomstpakket Tony’s Chocolonely

Actievoorwaarden:

 • De actie loopt van 1 mei 2021 t/m 31 december 2021, 16.00 uur.
 • Iedere deelnemer aan de actie heeft recht op maximaal 1 welkomstpakket binnen deze actie, ongeacht met hoeveel (extra) loten u mee gaat spelen in de Nationale Postcode Loterij.
 • Het welkomstpakket van Tony’s Chocolonely bestaat uit 6 chocoladerepen.
 • U ontvangt het welkomstpakket automatisch binnen 4 weken nadat de eerste inleg voor uw lot(en) succesvol is geïncasseerd.
 • U kunt binnen deze actie maximaal 2 loten activeren per IBAN.
 • Speelt u al mee in de Nationale Postcode Loterij? Dan maakt u al kans op alle prijzen uit de reguliere trekkingen.