VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is al 25 jaar vaste beneficiënt van de Postcode Loterij. Door de grote instroom van vluchtelingen in 2015 en 2016 zijn er ook in 2017 meer vluchtelingen die een verblijfsstatus krijgen en hun leven in Nederland gaan opbouwen. VluchtelingenWerk verwacht in 2017 10.000 procedures rondom gezinshereniging te gaan begeleiden. Met deze eenmalige extra bijdrage kan de organisatie vluchtelingen helpen bij de juridische procedures die hierbij komen kijken. Extra vrijwilligers worden geschoold en er wordt begeleiding geboden binnen azc’s en in gemeenten. Daarnaast helpt VluchtelingenWerk bij het vinden van werk via de Refugee Talent Hub. Door middel van trainingen en stages worden vluchtelingen voorbereid op werken in Nederland. Ook worden vluchtelingen via een online portal gekoppeld aan potentiële werkgevers. 

Sara vluchtte Syrie en moest haar gezin achterlaten. VluchtelingenWerk hielp Sara en stond haar bij tijdens de ingewikkelde procedure voor gezinshereniging. Na 9 stressvolle en onzekere maanden, kan Sara haar gezin eindelijk weer in haar armen sluiten.

2017 - VluchtelingenWerk Nederland

Project
Ondersteuning Vluchtelingen in Nederland
Bijzonder project in
2017
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 950.000,-