PostcodeKanjer Wijkfeest 

 

Op nieuwjaarsdag maakten wij bekend dat de PostcodeKanjer van € 58,9 MILJOEN op postcode 1961 GB in Heemskerk is gevallen. Op vrijdag 6 januari organiseerden wij in de winnende wijk een groot feest waarbij het gewonnen bedrag per lot bekend werd gemaakt. Er waren optredens van Samantha Steenwijk en Wolter Kroes en onze ambassadeur Gaston verzorgde de presentatie.

Hoe wordt het bedrag verdeeld?

De PostcodeKanjer wordt verdeeld op basis van het Kanjerprincipe: 50% in de winnende postcode (1961 GB), 50% in de winnende wijk (1961). Hoe meer Kanjerpunten, hoe groter het aandeel. Hoe groot dit aandeel per winnend lot precies is, maken we bekend op het wijkfeest.

Kanjerpunten

De PostcodeKanjer wordt op basis van Kanjerpunten verdeeld. Als deelnemer van de Postcode Loterij spaart u automatisch Kanjerpunten. U spaart per trekking waaraan u geldig deelneemt 10 Kanjerpunten per lot. Elk jaar zijn er 12 maandelijkse trekkingen en 2 extra trekkingen. Voor de PostcodeKanjer kunt u maximaal 140 Kanjerpunten sparen. Hoe meer Kanjerpunten u verzamelt, hoe hoger het te winnen bedrag.