Stichting DOEN

Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen

Heechterp Schieringen is een woonwijk in het oosten van Leeuwarden. Bewoners klagen hier dat ze weinig contact hebben met mensen uit de buurt. Om het contact te verbeteren en om problemen in de wijk aan te pakken, hebben actieve bewoners het eerste bewonersbedrijf van Nederland opgericht: Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen (BBHS). Een bedrijf van, voor en door (alle) bewoners uit de wijk.

De buurt heeft de meeste sociale huurwoningen van de hele stad. Er staan zoveel grote flatgebouwen dat het in de volksmond wel ‘steenwoestijn’ genoemd wordt. Andere problemen zijn de hoge werkloosheid en, daar vaak aan gekoppeld, armoede. Heechterp heet zelfs de armste wijk van Nederland. Daarnaast wonen er erg veel studenten in de vaak goedkope (huur-)woningen.

BBHS verdient geld met schoonmaak, groenonderhoud en catering. De eventuele opbrengsten worden geïnvesteerd in activiteiten voor kinderen, het veiliger maken van de buurt, in een werkplaats en voor bijv opleidingen van deelnemers. Stichting DOEN steunt Heechterp Schieringen omdat het een pionier is op het gebied van bewonersbedrijven en daarmee zijn deze sociale helden een voorbeeld voor anderen.

2016 - Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen

Project
Een bedrijf van, voor en door (alle) bewoners uit de wijk Heechterp Schieringen met als doel om het (onderlinge) contact te verbeteren en om problemen in de wijk aan te pakken.