Human Rights Watch

#WatchOurSchools

Het recht op onderwijs betekent weinig als scholieren en studenten niet veilig naar school kunnen gaan. Helaas is dit vaak wel de realiteit voor kinderen in conflictzones over de hele wereld. Veel scholen zijn namelijk doelwit van militaire aanvallen, of militairen nemen er tijdens conflicten zelfs hun intrek. Zo hebben sinds 2005 honderdduizenden kinderen in tenminste 26 landen geen toegang tot onderwijs meer.

Door de extra projectbijdrage van de Postcode Loterij kan Human Rights Watch gericht werken aan een oplossing voor de vele kinderen die door conflicten geen toegang hebben tot onderwijs. Met het project '#WatchOurSchools' wil Human Rights Watch bereiken dat scholen in conflictgebieden een beschermde status krijgen, zodat ze veilig en toegankelijk blijven voor schoolgaande kinderen.

Om dit te bereiken zal Human Rights Watch in dit project, na gedegen onderzoek, rapporteren over aanvallen op studenten, docenten, universiteiten en scholen en over het gebruik van scholen en onderwijsinstellingen voor militaire doeleinden. Het doel is dat de VN-Veiligheidsraad en de VN-Raad voor de Mensenrechten zich uit gaan spreken tegen het militair gebruik van scholen en dat nieuwe richtlijnen, op basis waarvan scholen een beschermde status krijgen, wijdverbreid worden toegepast. Deze richtlijnen worden ook wel ‘de Lucens Richtlijnen’ genoemd en komen voort uit het bestaande internationale oorlogsrecht, internationaal humanitair recht en voorbeelden van goede praktijken van de strijdkrachten over de hele wereld. Uiteindelijk is het streven dat minstens 30 landen de nieuwe Lucens Richtlijnen onderschrijven en tenminste 10 landen zich daadwerkelijk aan deze nieuwe richtlijnen committeren.

Bekijk hieronder meer informatie over het project:

2015 - #WatchOurSchools

Project
Human Rights Watch werkt gericht aan een oplossing voor de vele kinderen die door conflicten geen toegang hebben tot onderwijs.
Bijzonder project in
2015
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.010.000