Aanvragen

De Postcode Loterij steunt meer dan 150 organisaties die zich inzetten voor mens en natuur. Wilt u of uw organisatie in aanmerking komen voor steun van de Postcode Loterij dan vindt u hieronder alle informatie.

De verdeling van de opbrengst is als volgt:

Meerjarige partners

Deze organisaties ontvangen voor een periode van drie of vijf jaar een jaarlijkse bijdrage van de loterij. Enkele organisaties krijgen een percentage van de opbrengst (zogeheten Financieel-Reglement partners), de meeste een nominaal bedrag. 

Eenmalige schenkingen

Grootschalige en/of innovatieve projecten in de door de Postcode Loterij gesteunde sectoren kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige schenking.

Extra projecten

Meerjarige partners kunnen een aanvraag indienen voor financiering van extra projecten

Droomfonds

Meerjarige partners die jaarlijks € 900.000 of meer ontvangen van de Postcode Loterij kunnen een aanvraag indienen voor het Droomfonds. Deze partners kunnen jaarlijks grote, innovatieve en baanbrekende projecten indienen die een grote stap voorwaarts (kunnen) betekenen op hun werkterrein(en).

Schenkingen aan meerjarige partners uit de opbrengst van een jaar worden altijd aan het begin van het daarop volgende jaar voldaan. De vrije ruimte die vervolgens beschikbaar is, wijst de loterij toe aan (nieuwe) meerjarige partners en/of eenmalige schenkingen.

Toekenningscriteria

Toekenningscriteria Nationale Postcode Loterij

De criteria waaraan uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor steun van de Nationale Postcode Loterij.

Procedure

Wilt u een aanvraag indienen voor steun van de Postcode Loterij? Bekijk de procedure, werkwijze en uiterlijke termijn. Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij (goededoelen@postcodeloterij.nl of 020 209 2542).

Het Postcode Loterij Buurtfonds

Veel bewoners hebben ideeën over hoe zij hun buurt nog mooier en leefbaarder kunnen maken. Denk aan nieuwe speeltoestellen voor de kinderen, meer groen in de buurt of activiteiten voor oudere buurtbewoners. Dit zijn allemaal buurtprojecten die een buurt nog fijner kunnen maken.
Het Postcode Loterij Buurtfonds is opgezet om buurtprojecten financieel te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden. Op die manier maken we met z’n allen Nederland een stuk mooier! Ook hopen we zo meer mensen te inspireren om ook samen in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties- en initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de € 500,- en € 5.000,-. Een aanvraag indienen kan eenvoudig en snel via: www.postcodeloterijbuurtfonds.nl.