Aanvragen

De Postcode Loterij steunt 107 organisaties die zich inzetten voor mens en natuur. Wilt u of uw organisatie in aanmerking komen voor steun van de Postcode Loterij dan vindt u hieronder alle informatie.

De verdeling van de opbrengst is als volgt:

Vaste beneficiënten

Deze organisaties ontvangen voor een periode van vijf jaar een jaarlijkse bijdrage van de loterij. Enkele organisaties krijgen een percentage van de opbrengst (zogeheten Financieel-Reglementbeneficiënten), de meeste een nominaal bedrag. 

Eenmalige schenkingen

Grootschalige en/of innovatieve projecten in de door de Postcode Loterij gesteunde sectoren kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige schenking.

Extra projecten

Bestaande beneficiënten kunnen een aanvraag indienen voor financiering van extra projecten. Hiervoor is de helft van de opbrengst van de extra (dertiende en veertiende) trekkingen beschikbaar.

Droomfonds

Vaste beneficiënten die jaarlijks tot nu toe één miljoen euro of meer ontvangen van de Postcode Loterij, dragen 10% van dit bedrag bij aan het Droomfonds. Deze beneficiënten kunnen vervolgens jaarlijks grote, innovatieve en baanbrekende projecten indienen die een grote stap voorwaarts (kunnen) betekenen op hun werkterrein(en).

Aan het eind van het kalenderjaar voldoet de loterij aan haar verplichtingen aan vaste beneficiënten. De vrije ruimte die vervolgens beschikbaar is, wijst de loterij toe aan nieuwe vaste beneficiënten en/of eenmalige schenkingen.

Toekenningscriteria

Toekenningscriteria meerjarig beneficiëntschap

De criteria waaraan uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor meerjarige steun van de Nationale Postcode Loterij.

Toekenningscriteria eenmalige schenkingen

De criteria waaraan uw organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een eenmalige schenking door de Nationale Postcode Loterij.

Procedure

Wilt u een aanvraag indienen voor steun van de Postcode Loterij? Bekijk de procedure, werkwijze en uiterlijke termijn. Voor meer informatie of advies kunt u zich richten tot de afdeling Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij (goededoelen@postcodeloterij.nl of 020 209 2542).