Vogelbescherming

Natuurontwikkeling IJsselmeer bij Tacozijl en De Nes

Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is de kwaliteit van de natuur in het IJsselmeergebied sterk verslechterd. Van een open zee is het gebied door de komst van de dijk veranderd in een meer. Het ecosysteem heeft sindsdien geen nieuwe balans gevonden. Zo is er weinig waterdynamiek, zijn er nauwelijks oplopende en overstromende oevers en is er een gebrek aan uitwisseling van vis en voedingsstoffen met de Waddenzee, de rivieren en het brede oeverland. In dit project zorgt de Vogelbescherming bij Tacozijl en De Nes voor verbetering van de IJsselmeeroevers en het creëren van een visverbinding naar het achterland, waardoor de natuurwaarde van het IJsselmeer verbetert.

2017 - Vogelbescherming: Natuurontwikkeling IJsselmeer bij Tacozijl en De Nes

Project
Verbetering IJsselmeeroevers en creëren visverbinding
Bijzonder project in
2017
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.700.000,-