Natuur-en Milieufederaties

Energietuinen

Als er ergens plannen zijn voor de aanleg voor een wind- of zonnepark komen de bewoners in de omgeving soms in opstand. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat de plannen hun woonomgeving aantasten. De Natuur- en Milieufederaties laten zien dat het mogelijk is om dit soort duurzame energieprojecten op een creatieve manier aan te leggen. In dit extra project ondersteunen ze de ontwikkeling van minsten twee zogenoemde ‘energietuinen’, waarin de aanleg van zonnepanelen of windturbines gecombineerd wordt met natuur en recreatie. De energietuinen leveren duurzame energie voor 10.000 huishoudens. De lokale bewoners worden nauw betrokken bij de projecten om er zo voor te zorgen dat er voldoende draagvlak is voor grootschalige duurzame energievoorziening.

2019 - Natuur-en Milieufederaties: Energietuinen

Project
Recreatieve wind en zonneparken
Bijzonder project in
2019
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1,65 miljoen