Aflatoun International

Aflateen in Nederland

Aflateen is het programma voor jongeren van 15 – 18 jaar. Met Aflateen ontdekken jongeren wat hun dromen zijn en hoe zij deze kunnen realiseren. Ze leren bewuster omgaan met geld, ze ontwikkelen hun ondernemerschapsvaardigheden en vergroten hun financiële zelfredzaamheid. Aflatoun International traint ook docenten zodat zij geïnspireerd en gemotiveerd zijn om sociale en financiële vaardigheden onderdeel te laten zijn van hun onderwijs. Deze docenten passen uiteindelijk methoden toe die uitgaan van de wensen en behoeften van de jongeren.

Mede dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij is het Aflateen-programma aangepast aan de behoeften van Nederlandse jongeren. Vanaf september 2016 zal het Aflateen-programma worden onderwezen aan kansarme Nederlandse jongeren. Aflateen is één van de weinige programma’s wereldwijd die een positieve impact heeft op het vertrouwen van jongeren dat ze hun doel kunnen bereiken en helpt ze voor te bereiden op een complexe en turbulente arbeidsmarkt.

Aflateen in Nederland

Project
Jongeren leren bewuster omgaan met geld, ontwikkelen van ondernemerschapsvaardigheden en vergroten van financiële zelfredzaamheid.
Bijzonder project in
2014