Cordaid

Boeren verdienen beter

Dankzij een extra gift van zo’n 2 miljoen euro van de Postcode Loterij kan Cordaid in 3 jaar 15.000 boerinnen in Oeganda trainen in het gebruik van PICS bags én in landbouwtechnieken die hun productie verhogen en naoogstverliezen beperken.

Het gemiddelde jaarinkomen van een boerenfamilie in Teso is slechts €275, ruim vijf keer minder dan het landelijk gemiddelde. Samen met haar lokale partners Socadido en TPO én de boerinnen neemt Cordaid maatregelen om de oogstopbrengsten te verbeteren en te behouden en tegen een betere prijs te verkopen. Hiervoor vormen de boerinnen leen- en spaargroepen waarin zij collectief met markthandelaren kunnen onderhandelen. Via deze integrale aanpak vergroten we de zelfredzaamheid van de boerinnen en hun gezinnen (ruim 75.000 mensen) en dringen we armoede terug.

We richten ons op vrouwen, omdat zij op het land werken, zorgdragen voor de opslag van de oogst, het kleinvee verzorgen, eten koken en de kinderen opvoeden. Door vrouwen te ondersteunen groeit hun zelfvertrouwen, gaat het gezinsinkomen omhoog, wordt er gezonder gegeten en kunnen kinderen naar school.

Boeren verdienen beter

Project
In 3 jaar zijn 15.000 boerinnen in Oeganda getraind in het gebruik van PICS bags én in landbouwtechnieken die hun productie verhogen en oogstverliezen beperken. Door een betere samenwerking tussen de boerinnen neemt hun toegang tot markten en financiën toe en stijgt hun gezinsinkomen
Bijzonder project in
2015
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 2.035.507