Carbon War Room

Climate leaderShip Rotterdam

De wereldwijde scheepvaartindustrie stoot meer CO2 uit dan heel Duitsland en ongeveer vier keer meer dan Nederland. Bedrijven besteden miljarden euro's per jaar aan brandstof voor milieuonvriendelijke schepen. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de omzet, hierdoor wordt ook de luchtkwaliteit aangetast en een onnodig hoge uitstoot van CO2 veroorzaakt.
Met de extra bijdrage van de Postcode Loterij kunnen Carbon War Room en Rocky Mountain Institute dit probleem aanpakken.

Het project ‘Climate leaderShip Rotterdam’ is bedoeld om een impuls te geven aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 in de scheepvaartindustrie.  Daarbij wordt Nederland - en in het bijzonder de haven van Rotterdam - neergezet als wereldleider in het aanpakken van klimaatverandering door transformatie van de scheepvaart. Successen die met het project worden geboekt moeten uiteindelijk gaan dienen als voorbeeld voor andere belangrijke havensteden in de wereld.

Carbon War Room en Rocky Mountain Institute hebben al een goede relatie met het Rotterdams havenbedrijf. Deze partijen bundelen in dit project hun krachten om vervoerders, opdrachtgevers en financiers aan te zetten tot maatregelen om de eigen CO2-vervuiling te beperken. Het is de bedoeling dat de uitstoot in de Rotterdamse haven omlaag gaat door te stimuleren dat schepen, zodra ze zijn aangemeerd, gebruik maken van schonere en kostenefficiëntere stroom afkomstig van het land. Een andere oplossing wordt geboden in de optimalisatie van aankomst- en vertrektijden van schepen om te voorkomen dat schepen te gehaast naar havens varen en bij te vroege aankomst buiten de haven in vaart moeten blijven, waarbij onnodig veel brandstof wordt verbruikt. Ook de toegang tot kapitaal om investeringen in efficiëntere schepen mee te financieren wordt verbeterd.

Climate leaderShip Rotterdam

Project
Een impuls geven aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 in de scheepvaartindustrie.
Bijzonder project in
2015
Steun voor dit project
image/svg+xml Schaduw voor wimpel, realistischer gemaakt met lichte blur en verloop van donker naar transparant Oranje wimpel, kleurverloop, met witte tekst € 1.000.000