The Elders

Het tegengaan van klimaatverandering

The Elders ziet in klimaatverandering de grootste bedreiging voor onze wereld. Alleen als we ons overal op de wereld inzetten om CO2-uitstoot tegen te gaan, is deze dreiging te stoppen.  Zij steunen de klimaatovereenkomst die in 2015 in Parijs is gemaakt en het naleven van de gemaakte afspraken, maar blijven ook luisteren naar mensen die direct de gevolgen van klimaatverandering ervaren. Of dit nou gaat om een stijgende zeespiegel of juist extreme droogte.  

Het tegengaan van klimaatverandering

Project
The Elders ziet in klimaatverandering de grootste bedreiging voor onze wereld
Bijzonder project in
2015